بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتظار هیچ کس نیستم . . .اما ! ! ! ! ! هنوز وقتی نویز موبایل رو اسپیکر می افتد . . . دلم می لرزد ! ! ! شاید " تو " باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگی میاد، اونی که رفت از پس روزای سیاه ساعت بیست و پنج شب! روز سی و دوم ماه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند انکه رفته دیگه رفته به فکرش نباش  ولی یکی نیست بگه پس تکلیف اون دلی ک با خودش برده چی میشه؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیزیکدانان الکی تلاش نکنن... طوری ک یه عطر آدمو به گذشته برمیگردونه هیچ ماشین زمانی نمیتونه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصه دیوانه ام کرد.....وقتی تورادست به سینه دیدم!!!!من تمام راه رابرای اغوشت دویده بودم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های دلم را هرگز کسی نمیفهمد ، فقط روزی مورچه ها خواهند فهمید ! روزی که در زیر خاک گلویم را به تاراج میبرند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من... کمی خسته... کمی دلگیر من... بیخیال خیلی وقت است "من" دیگر مهم نیست... تو چه میکنی با "او" او که خیلی راحت جایم را گرفت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم آغوش آن نامحرمی را می خواهد که محرم بودنش را خودم میدانم و دلم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش معنای هر لحظه دوست داشتن  و هر لحظه دلتنگی مرا میفهمیدی! نمیدانم  با این همه دلتنگی تو چه کنم؟!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش به دلتنگیهایم پایان میدادی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی دارم که ازتنگی دراوجزغم نمی گنجد،غمی دارم ز دلتنگی که درعالم نمی گنجد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یلی سخته طرفت حرفاش بوی ماندن بده ولی ناگهان ببینی ازت فاصله ای گرفته آنورش نا پیدا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گی مثل کوفتگی تصادفه اولش بدنت گرمه حالیت نیست  ولی یه دفعه دردش شروع میشه و تازه میفهمی چی به سرت اومده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضی وقتا دوس دارم وقتی بغضم میگیره خدا بیاد پایینو اشکامو پاک کنه دستمو بگیره و بگه:آدما اذیتت میکنن؟!بیا بریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه وقتي بابابزرگمو مي ديدم؛پيشونيمو مي بوسيد‏!‏ حالا يک هفته س كه ازپيشمون رفته‏!!!بابايي؛جاي بوسه ات هميشه رو پيشونيم خاليه‏!‏ لايك:صلوات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــــوختــــــم وقتــــــی شنیـــــدم خـــــونــــوادت خــــواستـــــن و تـــــــــو نخواستـــــــــــــی..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتظار هیچ کس نیستم . . .اما ! ! ! ! ! هنوز وقتی نویز موبایل رو اسپیکر می افتد . . . دلم می لرزد ! ! ! شاید " تو " باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگی میاد، اونی که رفت از پس روزای سیاه ساعت بیست و پنج شب! روز سی و دوم ماه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند انکه رفته دیگه رفته به فکرش نباش  ولی یکی نیست بگه پس تکلیف اون دلی ک با خودش برده چی میشه؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیزیکدانان الکی تلاش نکنن... طوری ک یه عطر آدمو به گذشته برمیگردونه هیچ ماشین زمانی نمیتونه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصه دیوانه ام کرد.....وقتی تورادست به سینه دیدم!!!!من تمام راه رابرای اغوشت دویده بودم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های دلم را هرگز کسی نمیفهمد ، فقط روزی مورچه ها خواهند فهمید ! روزی که در زیر خاک گلویم را به تاراج میبرند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من... کمی خسته... کمی دلگیر من... بیخیال خیلی وقت است "من" دیگر مهم نیست... تو چه میکنی با "او" او که خیلی راحت جایم را گرفت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم آغوش آن نامحرمی را می خواهد که محرم بودنش را خودم میدانم و دلم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش معنای هر لحظه دوست داشتن  و هر لحظه دلتنگی مرا میفهمیدی! نمیدانم  با این همه دلتنگی تو چه کنم؟!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش به دلتنگیهایم پایان میدادی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی دارم که ازتنگی دراوجزغم نمی گنجد،غمی دارم ز دلتنگی که درعالم نمی گنجد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یلی سخته طرفت حرفاش بوی ماندن بده ولی ناگهان ببینی ازت فاصله ای گرفته آنورش نا پیدا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گی مثل کوفتگی تصادفه اولش بدنت گرمه حالیت نیست  ولی یه دفعه دردش شروع میشه و تازه میفهمی چی به سرت اومده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضی وقتا دوس دارم وقتی بغضم میگیره خدا بیاد پایینو اشکامو پاک کنه دستمو بگیره و بگه:آدما اذیتت میکنن؟!بیا بریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه وقتي بابابزرگمو مي ديدم؛پيشونيمو مي بوسيد‏!‏ حالا يک هفته س كه ازپيشمون رفته‏!!!بابايي؛جاي بوسه ات هميشه رو پيشونيم خاليه‏!‏ لايك:صلوات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــــوختــــــم وقتــــــی شنیـــــدم خـــــونــــوادت خــــواستـــــن و تـــــــــو نخواستـــــــــــــی..