بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـانـو… اگـر گـریـه نـمـیـکـنـم ,  فـکـر نـکـن از سـنـگـم.. قـدم زدنـم از گـریـه کـردنـم دردنـاک تـر اسـت ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﮐـــــــﻪ “ﺑﯽ ﺗــــــﺎﺑﻢ” ﺩﻟـــــــﻢ ﺗــــــــﺎﺏ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ! ﻭ ﯾﮏ ﻫــــُــﻞِ ﻣﺤــــﮑﻢ . . . ﮐـــــﻪ ﺩﻟﻢ ﻫــُـــﺮّﯼ ﺑﺮﯾﺰﺩ ﭘﺎﯾﯿﻦ . . ﻫﺮ ﭼـــــﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺵ ﺗﻠﻨﺒﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺭﺍ. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت ازکسی که دوستش داری آسون دست نکش شاید دیگه کسی رو به اندازه اون دوست نداشته باشی وهیچوقت ازکسی که دوستت داره ساده نگذر شاید دیگه هیچکس مثل اون تورو دوست نداشته باشه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دلم می گویم آن یوسفی که بازگشت به کنعان استثنا بود! تو غمت را بخور...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جواب زنی که میگه: "دلم برات تنگ شده" نباید بگی منم همینطور... باید بگی کجایی؟ اومدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی که دگر در تو چنان حوصله ای نیست! گفتم که مرا دوست نداری, گله ای نیست! رفتی و خدا پشت و پناهت به سلامت... بگذار بسوزد دل من, مسئله ای نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فال گرفتم نام تو امد کنار اسمم... حال که نام تو سند خورده به نام دیگری مانده ام فالگیر اشتباه کرده بود؟...قهوه قهوه نبود؟...من اشتباه کردم؟...یا تو اشتباه رفتی ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازی به جمله هایه سنگین نیست چقدر ساده میگویم دلم تنگته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر از چند گاهی نگاهم را میچرخانم شاید شب سیاه من روشن شود،چه ساده باورم من که انتظار دارم با انتظار اقبال من عوض شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال "من "دیدن داردوقتی کسی حال "تو" را می پرسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته دلت تنگ بشه واسه كسي كه ميدوني ارزششو نداره.قلبت بتپه واسه كسيكه ميدوني دوستت نداره.همش يادش باشي وبدوني يادت نيست.اي كاش دل وعقل باهم اشتي ميكردن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهے دلم بے هوا ، هوایت را مے کند . . . هواے تو ، تویے کہ هیچ وقت هوایم را نداشتے !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهای اقا پسری که از ما سرتری! فصل بهار نزدیکه. مواظب گلم باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته از این قلبها که از چوب است  از این زمانه که خوبی همیشه مغلوب است  دلم گرفته از این دوزخی که تکراریست  فقط کنار تو ای خوب ؛ زندگی خوب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفا خیلی دوستم نداشته باشید... از آخرین باری که خیلی دوستم داشتند تا به امروز خیلی سخت گذشت... خیلی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا منو رها کن از این فاصله که بی تو زنده بودنم بی حاصله...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـانـو… اگـر گـریـه نـمـیـکـنـم ,  فـکـر نـکـن از سـنـگـم.. قـدم زدنـم از گـریـه کـردنـم دردنـاک تـر اسـت ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﮐـــــــﻪ “ﺑﯽ ﺗــــــﺎﺑﻢ” ﺩﻟـــــــﻢ ﺗــــــــﺎﺏ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ! ﻭ ﯾﮏ ﻫــــُــﻞِ ﻣﺤــــﮑﻢ . . . ﮐـــــﻪ ﺩﻟﻢ ﻫــُـــﺮّﯼ ﺑﺮﯾﺰﺩ ﭘﺎﯾﯿﻦ . . ﻫﺮ ﭼـــــﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺵ ﺗﻠﻨﺒﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺭﺍ. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت ازکسی که دوستش داری آسون دست نکش شاید دیگه کسی رو به اندازه اون دوست نداشته باشی وهیچوقت ازکسی که دوستت داره ساده نگذر شاید دیگه هیچکس مثل اون تورو دوست نداشته باشه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دلم می گویم آن یوسفی که بازگشت به کنعان استثنا بود! تو غمت را بخور...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جواب زنی که میگه: "دلم برات تنگ شده" نباید بگی منم همینطور... باید بگی کجایی؟ اومدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی که دگر در تو چنان حوصله ای نیست! گفتم که مرا دوست نداری, گله ای نیست! رفتی و خدا پشت و پناهت به سلامت... بگذار بسوزد دل من, مسئله ای نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فال گرفتم نام تو امد کنار اسمم... حال که نام تو سند خورده به نام دیگری مانده ام فالگیر اشتباه کرده بود؟...قهوه قهوه نبود؟...من اشتباه کردم؟...یا تو اشتباه رفتی ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازی به جمله هایه سنگین نیست چقدر ساده میگویم دلم تنگته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر از چند گاهی نگاهم را میچرخانم شاید شب سیاه من روشن شود،چه ساده باورم من که انتظار دارم با انتظار اقبال من عوض شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال "من "دیدن داردوقتی کسی حال "تو" را می پرسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته دلت تنگ بشه واسه كسي كه ميدوني ارزششو نداره.قلبت بتپه واسه كسيكه ميدوني دوستت نداره.همش يادش باشي وبدوني يادت نيست.اي كاش دل وعقل باهم اشتي ميكردن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهے دلم بے هوا ، هوایت را مے کند . . . هواے تو ، تویے کہ هیچ وقت هوایم را نداشتے !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهای اقا پسری که از ما سرتری! فصل بهار نزدیکه. مواظب گلم باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته از این قلبها که از چوب است  از این زمانه که خوبی همیشه مغلوب است  دلم گرفته از این دوزخی که تکراریست  فقط کنار تو ای خوب ؛ زندگی خوب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفا خیلی دوستم نداشته باشید... از آخرین باری که خیلی دوستم داشتند تا به امروز خیلی سخت گذشت... خیلی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا منو رها کن از این فاصله که بی تو زنده بودنم بی حاصله...