بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نه تنگ شده، نه گرفته است دلم... فقط هوای تو را کرده که عمیق بخندی به تمام عاشقانه هایم و من بچگی کنم به وسعت تمام آغوش مردانه ات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم روزی بخواهی به هم برسیم که دیگر میلی در رسیدن در من نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش كردنت برایم مثل آب خوردن بود !!! از همان آبهایی كه می پرد توی گلو و سالها سرفه میكنیم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدانم اشكال كجاست........؟ ازصبر يا كاسه اين روزها زياد لبريز ميشوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رای تصاحبت نمی جنگم! احاطه ات نمی کنم تا مال من شوی! با رقیبان جدل نمی کنم! ولی اگر بیایی و بمانی، برای با تو ماندن، با دنیا می جنگم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا زندگی یعنی دوست داشتن تو بی هیچ امیدی برای داشتنت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس میکنم گـــم شده ام . . . امّا تلخ تر اینکه ، کسی دنبالم هم نمی گردد . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و به آنـان که در هجران و انتظار روزگار گـذراندند بفهمن که مــرگ در تنهایی و قریبی بسیار ناگوارتر و تلــخ تر از انتظار بی انجام اسـت *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ برگشتی دلیل بر آغاز نیست!! گاهی خیلی ها برمیگردند تا بفهمیم که تنهایی با ارزشتر است! تا بفهمیم آنکه رفته..دیگر رفته! تا هیچگاه دعای برگشتنش را زمزمه نکنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ... تفسیر کن دلتنگی هایم را برای کسی که قد دلتنگی های دنیا دلتنگشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که از چــشــم تو افتادم دیگه هیچ افتادنی ســـقـــوط نیست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلتنگم؛ برای نگاهش،صدایش... دعواهایش،گیرهایش... با من نبود اما برایش آرزوها دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کـــاش تـوی دنـیـا یـــــــکــــــی بــود ... کــه بـا دو تــا نـــــــبـــــــــود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن تا آخر " خط " می رفتم اگر ، سر راهم نقطه نمی گذاشتی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند شاد بنویس نوشته هایت درد دارند!  و من یاد مردی می افتم که با کمانچه اش گوشه خیابان شاد میزد اما با چشمهای خیس!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محکم ببار باران...!! نم نم علاج این دردهاوغم هانیست..!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نه تنگ شده، نه گرفته است دلم... فقط هوای تو را کرده که عمیق بخندی به تمام عاشقانه هایم و من بچگی کنم به وسعت تمام آغوش مردانه ات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم روزی بخواهی به هم برسیم که دیگر میلی در رسیدن در من نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش كردنت برایم مثل آب خوردن بود !!! از همان آبهایی كه می پرد توی گلو و سالها سرفه میكنیم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدانم اشكال كجاست........؟ ازصبر يا كاسه اين روزها زياد لبريز ميشوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رای تصاحبت نمی جنگم! احاطه ات نمی کنم تا مال من شوی! با رقیبان جدل نمی کنم! ولی اگر بیایی و بمانی، برای با تو ماندن، با دنیا می جنگم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا زندگی یعنی دوست داشتن تو بی هیچ امیدی برای داشتنت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس میکنم گـــم شده ام . . . امّا تلخ تر اینکه ، کسی دنبالم هم نمی گردد . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و به آنـان که در هجران و انتظار روزگار گـذراندند بفهمن که مــرگ در تنهایی و قریبی بسیار ناگوارتر و تلــخ تر از انتظار بی انجام اسـت *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ برگشتی دلیل بر آغاز نیست!! گاهی خیلی ها برمیگردند تا بفهمیم که تنهایی با ارزشتر است! تا بفهمیم آنکه رفته..دیگر رفته! تا هیچگاه دعای برگشتنش را زمزمه نکنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ... تفسیر کن دلتنگی هایم را برای کسی که قد دلتنگی های دنیا دلتنگشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که از چــشــم تو افتادم دیگه هیچ افتادنی ســـقـــوط نیست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلتنگم؛ برای نگاهش،صدایش... دعواهایش،گیرهایش... با من نبود اما برایش آرزوها دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کـــاش تـوی دنـیـا یـــــــکــــــی بــود ... کــه بـا دو تــا نـــــــبـــــــــود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن تا آخر " خط " می رفتم اگر ، سر راهم نقطه نمی گذاشتی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند شاد بنویس نوشته هایت درد دارند!  و من یاد مردی می افتم که با کمانچه اش گوشه خیابان شاد میزد اما با چشمهای خیس!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محکم ببار باران...!! نم نم علاج این دردهاوغم هانیست..!!!