بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت انگار تنها پناهم گشته  در این فریادهای دروغین باور!  لحظه ای سکوت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم دلتنگم شوی که رفتم... نه اینکه با خیال راحت دست او را بگیری بی انصاف!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی حس عجیبیست که گاهی تورا به یادم می آورد... گاهی یعنی همیشه... گاهی یعنی الان.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کویت با دل شاد آمدم با چشم تر رفتم به دل امید درمان داشتم درمانده تر رفتم نیامد دامن وصلت به دستم هر چه کوشیدم  ز کویت عاقبت با دامنی خون جگر رفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد که گر جور فراق تو نویسم فریاد برآید ز دل هر که بخواند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكسته ها نفرين هم بكنند گيرا نيست... نفرين ته دل ميخواهد دل شكسته هم كه ديگر سر و ته ندارد!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی ات  جریمه کدام گناهست که هر شب در چشمانم نوشته میشود  خواب بی خواب ...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی‌تو در شب‌های شعرخوانی من فروغی نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــوشـی بــا خــوبـی فـــرق داره بــه خــاطــر خـوبــی هــا از خــیــلــی خـوشـی هـا، بــایــد گــذشـت... لـــایـــکـــــ=بـــی لـــایــکـــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگارجمعه به دنیا امده ام ،دل به هرچی میبندم تعطیل است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها هم ، اه ها هم هرچقدر هم از ته دل بکشی باز هم سینه ات خالی نمیشود....، امروز من پر از همان ، آها هستم.....،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترک برداشت.. دلم را میگویم،، بس که در مسیر زندگی سرد و گرم شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک روز تو هم معناى بى محلى را ميفهمى ، برو با "هم محلى"هايت خوش باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند هوای شهر تهران شده ام باران زده ای که همچنان آلوده س!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از با او هم قدم شدن خار به پایم رفت! اما به جای خار کشیدم دندان لقی را که خیلی وقت بود احساسم را با دردهای احمقانه به بازی گرفته بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت یکی را با همه ی ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺵ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﯼ . . 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت انگار تنها پناهم گشته  در این فریادهای دروغین باور!  لحظه ای سکوت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم دلتنگم شوی که رفتم... نه اینکه با خیال راحت دست او را بگیری بی انصاف!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی حس عجیبیست که گاهی تورا به یادم می آورد... گاهی یعنی همیشه... گاهی یعنی الان.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کویت با دل شاد آمدم با چشم تر رفتم به دل امید درمان داشتم درمانده تر رفتم نیامد دامن وصلت به دستم هر چه کوشیدم  ز کویت عاقبت با دامنی خون جگر رفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد که گر جور فراق تو نویسم فریاد برآید ز دل هر که بخواند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكسته ها نفرين هم بكنند گيرا نيست... نفرين ته دل ميخواهد دل شكسته هم كه ديگر سر و ته ندارد!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی ات  جریمه کدام گناهست که هر شب در چشمانم نوشته میشود  خواب بی خواب ...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی‌تو در شب‌های شعرخوانی من فروغی نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــوشـی بــا خــوبـی فـــرق داره بــه خــاطــر خـوبــی هــا از خــیــلــی خـوشـی هـا، بــایــد گــذشـت... لـــایـــکـــــ=بـــی لـــایــکـــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگارجمعه به دنیا امده ام ،دل به هرچی میبندم تعطیل است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها هم ، اه ها هم هرچقدر هم از ته دل بکشی باز هم سینه ات خالی نمیشود....، امروز من پر از همان ، آها هستم.....،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترک برداشت.. دلم را میگویم،، بس که در مسیر زندگی سرد و گرم شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک روز تو هم معناى بى محلى را ميفهمى ، برو با "هم محلى"هايت خوش باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند هوای شهر تهران شده ام باران زده ای که همچنان آلوده س!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از با او هم قدم شدن خار به پایم رفت! اما به جای خار کشیدم دندان لقی را که خیلی وقت بود احساسم را با دردهای احمقانه به بازی گرفته بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت یکی را با همه ی ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺵ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﯼ . .