بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بدو بستیم و زان پس  غم پشت غصه ای ولیک یک دم نادم نگشتیم  زین خیال پریشان خویش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس حلقه زدم بر در و حرفي نشنيدم من هيچ كسم يا كه درين خانه كسي نيست! بیدل شیرازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را او که هرگز نتوان یافت همانندش را قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به افتخار اوناییکه حسشون داغ بود اما طرفشون اصن تو باغ نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل میبندم به یک حباب ، بعد ... دل دل میکنم نترکد ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه دلتنگند دنبال گمشده ای هستند من هم دنبال گمشده ای می گردم گمشده ای به نام من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس مارا نمی آرد به خاطر ای عجب یاد عالم میکنیم اما  فراموشیم ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ورق ورق کن خاطرات خاک گرفته را  شاید غبارش  احساست را به سرفه در اورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها حسرت من توی این روزا: کاش الان بود و یه بار دیگه میتونستم حسش کنم....عطرتنشو، دستشو،آغوشو،صورتشو......!!! میدونی کیو میگم؟!؟!؟!؟!؟! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من که گذشت ولی تو: ای که از کوچه معشوقه ما میگذری/ بر حذر باش که سر میشکند دیوارش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســلــامـتـی اونـایــی کـه دلـه شـکـسـتـشـونـو پـشـت کـلـمـاتـه... عـیـبـی نـداره... مـهـم نـیـسـت... هـمـون بـهـتـر کـه رفــت... بـیـخـیـال... قـایـم مـیـکـنـن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نمیدانی پاروی کدام خانه گداشتی که اینگونه خانه ات ویران شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که وقتی میخواد از خیابون یکطرفه رد بشه، هم سمت راستو نگا میکنه هم سمت چپ... دیوونه نیس... این هم از دشمن زخم خورده هم از دوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگل رد پای باران ست... ویرانه ردپای طوفان... و من رد پای "تو"ام... تمام می شوم... همیشه پشت در خانه ات...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است که بی تابم ....  دلم تاب میخواهد و یک هل محکم که دلم هری بریزد پایین هر چه در خودش تلنبار کرده را ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط خاموشه؛اما بهش پیام میدم ، زنگ هم میزنم!و چند کلمه حرف!!! از دلخوشی های منه برای پر کردن این فاصله ی زمانی ومکانی،تاوقتی که برگردی.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بدو بستیم و زان پس  غم پشت غصه ای ولیک یک دم نادم نگشتیم  زین خیال پریشان خویش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس حلقه زدم بر در و حرفي نشنيدم من هيچ كسم يا كه درين خانه كسي نيست! بیدل شیرازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را او که هرگز نتوان یافت همانندش را قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به افتخار اوناییکه حسشون داغ بود اما طرفشون اصن تو باغ نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل میبندم به یک حباب ، بعد ... دل دل میکنم نترکد ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه دلتنگند دنبال گمشده ای هستند من هم دنبال گمشده ای می گردم گمشده ای به نام من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس مارا نمی آرد به خاطر ای عجب یاد عالم میکنیم اما  فراموشیم ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ورق ورق کن خاطرات خاک گرفته را  شاید غبارش  احساست را به سرفه در اورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها حسرت من توی این روزا: کاش الان بود و یه بار دیگه میتونستم حسش کنم....عطرتنشو، دستشو،آغوشو،صورتشو......!!! میدونی کیو میگم؟!؟!؟!؟!؟! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من که گذشت ولی تو: ای که از کوچه معشوقه ما میگذری/ بر حذر باش که سر میشکند دیوارش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســلــامـتـی اونـایــی کـه دلـه شـکـسـتـشـونـو پـشـت کـلـمـاتـه... عـیـبـی نـداره... مـهـم نـیـسـت... هـمـون بـهـتـر کـه رفــت... بـیـخـیـال... قـایـم مـیـکـنـن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نمیدانی پاروی کدام خانه گداشتی که اینگونه خانه ات ویران شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که وقتی میخواد از خیابون یکطرفه رد بشه، هم سمت راستو نگا میکنه هم سمت چپ... دیوونه نیس... این هم از دشمن زخم خورده هم از دوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگل رد پای باران ست... ویرانه ردپای طوفان... و من رد پای "تو"ام... تمام می شوم... همیشه پشت در خانه ات...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است که بی تابم ....  دلم تاب میخواهد و یک هل محکم که دلم هری بریزد پایین هر چه در خودش تلنبار کرده را ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط خاموشه؛اما بهش پیام میدم ، زنگ هم میزنم!و چند کلمه حرف!!! از دلخوشی های منه برای پر کردن این فاصله ی زمانی ومکانی،تاوقتی که برگردی.