بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی .... تنها سه نقطه  سه نقطه ای به وسعت دل ... سه نقطه ای به وسعت بغض ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی رفتن کسی از زندگی جا را برای آمدن آدم بهتری باز می کند از رفتنش ناراحت نباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلتنگتم ، اما … نمیدانم “خیلی” را چگونه بنویسم که “خیلی” دیده شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان گوشه ی ِ خالی ِ دلت که هیچکس پیدایش نمی کند هیچ کس آنجا را برای ِ من بگذار ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین یک کلمه برای توصیف حالم کافیست خنده هایم درد میکند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت: احوالت چطور است؟ گفتمش: عالی است مثل گل! حال گل در چنگ چنگیز مغول!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـیــانـــــتـــــ کـــرد بـهــــم....... اســـمــــشـــو گــذاشـــت "دوســـتــــــی اجـتــــماعـــی" ..... چــقــــدر بـــدم مــیــــاد از ایـــن بــــازیـــه بــا کـــلـــمـــه هــــــا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستی...... و خاطراتت ضعیف گیر آورده اند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهـــــــی دلتنگیـــــهایم زیر نقاب سکوت پنهان میکنم… باز هــــــم بیصـــــدا دلتنگم….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای پای تو که میروی!!!! صدای پای مرگ که می آید!!!! دیگر چیزی را نمی شنوم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی حتی جرات نگاه کردن به عکسشونداری تامبادااین دل لعنتیت بازم بهونه ی نبودنشوبگیره. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــُدایـآ … بـَراے خآمـوشے شـَبــ هـاے انتـِظآرم فـَقـَط یکـــ [ فـوتــ ] کآفیـωـتــ ! خـآموشـَم کـُטּ …! خـَωـتـﮧ ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت می کنم..... زیرا میدانم در این زمانه هیچکس معنی دلتنگی هایم را نمی فهمد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهایی که بی‌عاطفه هستند ، روزگاری بسیار عاشق بودند ... هلن رولند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کہ ھمیشہ قلبم مخاطبت بودہ  در خزانے دیگر بہ من خواھے پیوست  زمانے کہ زوزہ ھاے باد صداے مرا بہ تو خواھند رساند . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخه خدا جون! قربون بزرگیت وفای سگ به چه کارمون میاد!! یه فکری برا آدمات میکردی....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی .... تنها سه نقطه  سه نقطه ای به وسعت دل ... سه نقطه ای به وسعت بغض ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی رفتن کسی از زندگی جا را برای آمدن آدم بهتری باز می کند از رفتنش ناراحت نباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلتنگتم ، اما … نمیدانم “خیلی” را چگونه بنویسم که “خیلی” دیده شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان گوشه ی ِ خالی ِ دلت که هیچکس پیدایش نمی کند هیچ کس آنجا را برای ِ من بگذار ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین یک کلمه برای توصیف حالم کافیست خنده هایم درد میکند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت: احوالت چطور است؟ گفتمش: عالی است مثل گل! حال گل در چنگ چنگیز مغول!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـیــانـــــتـــــ کـــرد بـهــــم....... اســـمــــشـــو گــذاشـــت "دوســـتــــــی اجـتــــماعـــی" ..... چــقــــدر بـــدم مــیــــاد از ایـــن بــــازیـــه بــا کـــلـــمـــه هــــــا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستی...... و خاطراتت ضعیف گیر آورده اند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهـــــــی دلتنگیـــــهایم زیر نقاب سکوت پنهان میکنم… باز هــــــم بیصـــــدا دلتنگم….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای پای تو که میروی!!!! صدای پای مرگ که می آید!!!! دیگر چیزی را نمی شنوم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی حتی جرات نگاه کردن به عکسشونداری تامبادااین دل لعنتیت بازم بهونه ی نبودنشوبگیره. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــُدایـآ … بـَراے خآمـوشے شـَبــ هـاے انتـِظآرم فـَقـَط یکـــ [ فـوتــ ] کآفیـωـتــ ! خـآموشـَم کـُטּ …! خـَωـتـﮧ ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت می کنم..... زیرا میدانم در این زمانه هیچکس معنی دلتنگی هایم را نمی فهمد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهایی که بی‌عاطفه هستند ، روزگاری بسیار عاشق بودند ... هلن رولند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کہ ھمیشہ قلبم مخاطبت بودہ  در خزانے دیگر بہ من خواھے پیوست  زمانے کہ زوزہ ھاے باد صداے مرا بہ تو خواھند رساند . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخه خدا جون! قربون بزرگیت وفای سگ به چه کارمون میاد!! یه فکری برا آدمات میکردی....