بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران خیس شدن پاهایش بود،درآن زمان که آب ازسرمن گذشته بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همه ی وجودت دلتنگشی شماره اش رو هم میگیری اما دکمه ی سبز رو فشار نمیدی چون میدونی اون خیلی پیش از این حرفا فراموشت کرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهـی بـرای او چـیـزهـایـی مـی نـویـسـی بـعـد پـاک مـی کـنـی . . او هـیـچ یـک از حـرف هـای تـو را نـمی خـوانـد امـا تـو تـمـام حـرف هـایـت را گـفـتـه ای . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوای بری ؟! خب برو ... از گرما بمیرم بهتر از اینه که از سرما یخ بزنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های تنهــــــــــــــا ؛  گاهی خیلی خوش شانسند  چون کـــسی را ندارند تا از دست بدهند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـگیرم کـردی با من نـمونـدی دلـمو شکوندی دلگیرم از وقتی تنهام گذاشتی دلمو سوزوندی دل میدم به این دلتنگیامو خالیه جاتو دل میدم به خوابو رویاهامو خیال با تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــراي كارتـــون خـــواب هـــاي شهــر مـــن در ايـــن فصـــل هــر شـب ســرزميـــن مــوج هــاي آبـــي اسـت. خستــه شــده انـد از ايــن تفريــح تكــــراري...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برات تنگ شده چرا دلت سنگ شده اشک تو چشام جم شده کمرم بی نگاهت خم شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهــم کــن نداشتنــت نخــواستنت نبــودنت همــه قبـــول! نگـــاهم کــن. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلتنگت میشدم آنقدرکه چیزی جزیادت آرامم نمیکردوحال چندیست که باز دلتنگتم واین باریادت نیز آرامم نمیکند که دلم طنین صدای پرمهرت رامیخواهدو نگاه سرشاراز محبتت را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته دلت گیر کنه به قلاب ماهیگیری که دلش ماهی نمیخواد و فقط واسه تفریح اومده ماهیگیری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين شهر ، كافه اي سكويي گوشه اي حتي نيم ديواري براي درددل  در جيب هاي خالي اش ندارد . نام زيبايت را توي تقويم پارسال مي نويسم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با سال نو چه میکنی؟ بی من برایت قشنگ شده؟؟ پارسال همین موقع باهم اصلا دل تو تنگ شده؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافه که باشی دلتنگ کسی هستی که نیست، حوصله کسی را نداری که هست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي نميدانم چه پيامي را بهانه كنم،تا از حال آنكه دلم با اوست آگاه شوم... اين بار دلتنگي را بهانه كردم... فردا را چه كنم ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره من کسی را پاشویه میکردم که از عشق دیگری میسوخت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران خیس شدن پاهایش بود،درآن زمان که آب ازسرمن گذشته بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همه ی وجودت دلتنگشی شماره اش رو هم میگیری اما دکمه ی سبز رو فشار نمیدی چون میدونی اون خیلی پیش از این حرفا فراموشت کرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهـی بـرای او چـیـزهـایـی مـی نـویـسـی بـعـد پـاک مـی کـنـی . . او هـیـچ یـک از حـرف هـای تـو را نـمی خـوانـد امـا تـو تـمـام حـرف هـایـت را گـفـتـه ای . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوای بری ؟! خب برو ... از گرما بمیرم بهتر از اینه که از سرما یخ بزنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های تنهــــــــــــــا ؛  گاهی خیلی خوش شانسند  چون کـــسی را ندارند تا از دست بدهند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـگیرم کـردی با من نـمونـدی دلـمو شکوندی دلگیرم از وقتی تنهام گذاشتی دلمو سوزوندی دل میدم به این دلتنگیامو خالیه جاتو دل میدم به خوابو رویاهامو خیال با تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــراي كارتـــون خـــواب هـــاي شهــر مـــن در ايـــن فصـــل هــر شـب ســرزميـــن مــوج هــاي آبـــي اسـت. خستــه شــده انـد از ايــن تفريــح تكــــراري...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برات تنگ شده چرا دلت سنگ شده اشک تو چشام جم شده کمرم بی نگاهت خم شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهــم کــن نداشتنــت نخــواستنت نبــودنت همــه قبـــول! نگـــاهم کــن. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلتنگت میشدم آنقدرکه چیزی جزیادت آرامم نمیکردوحال چندیست که باز دلتنگتم واین باریادت نیز آرامم نمیکند که دلم طنین صدای پرمهرت رامیخواهدو نگاه سرشاراز محبتت را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته دلت گیر کنه به قلاب ماهیگیری که دلش ماهی نمیخواد و فقط واسه تفریح اومده ماهیگیری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين شهر ، كافه اي سكويي گوشه اي حتي نيم ديواري براي درددل  در جيب هاي خالي اش ندارد . نام زيبايت را توي تقويم پارسال مي نويسم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با سال نو چه میکنی؟ بی من برایت قشنگ شده؟؟ پارسال همین موقع باهم اصلا دل تو تنگ شده؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافه که باشی دلتنگ کسی هستی که نیست، حوصله کسی را نداری که هست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي نميدانم چه پيامي را بهانه كنم،تا از حال آنكه دلم با اوست آگاه شوم... اين بار دلتنگي را بهانه كردم... فردا را چه كنم ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره من کسی را پاشویه میکردم که از عشق دیگری میسوخت