بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن تا آخر " خط" میرفتم اگه سر راهم" نقطه" نمیگذاشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکها قطره نیستند،بلکه کلماتی  هستند که می افتند... فقط به خاطر اینکه : پیدا نمیکنند کسی را  که معنی این کلمات را بفهمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین به هرکسی که بیشتر وفادار میمونیم بیشتربهمون خیانت میکنه؟ وبه کسی که خیانت میکنیم بیشتر از همه بهمون وفاداره؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دلم که برای کسی تنگ شده که حتی روحشم از این  دلتنگی خبر نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حجم دلتنگیهایم انقدر زیاد میشود که  دنیا با تمام وسعتش برایم تنگ میشود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــــه تو قصـــــه ، چه حقیـــــقت ، یکـــــی بود یکـــــی نبود این جــــــدایی هــــــای مبــــهم ، کار دنیـــای حســـــــــــوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دلم عجيب هواي يك جاي ارام را كرده مثل حرم يك بزرگ را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي يعني: شماره ات را پاک کرده ام، هر شماره غريبي به شوق اينکه تويي خوشحالم مي کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه جمله ی غریبی است فراموشت میکنم وقتی تا آخر عمرت با یاد او زندگی می کنی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی؛ خیابان شلوغی است که تو در میانه‌اش ایستاده باشی ببینی می‌آیند ببینی می‌روند و تو همچنان، ایستاده باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تمام داروخانه ها موجود است نرم کننده موی سر نرم کننده پوست دست کاش می شد برای نرم کردن دل تو هم ، نسخه ای گرفت . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كجايي يه كلمه نيست بعضي وقتا خيلي معني داره... كجايي يعني چرا سراغم نمياي؟چكار ميكني؟ چرانيستي؟دلم تنگت شده...يعني برام مهمي...يعني بيادتم...يعني نگرانتم..و يعني.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه وقتايي لازمه يكي كنارت باشه!!! كاري نكنه و حرفي نزنه...... "فقط باشه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز دو دلباخته بودیم من و تو! اکنون تو ز من دلزده ای! من ز تو دلتنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تنها دغدغه زندگیم حل کردن پیک نوروزی بود اونم روزی یک صفحه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دلم کودکیست که بی تو بودنش را نق میزند من هیچ لااقل بهانه ی او باش نباشی دلم که هیچ، دنیا هم تنگ میشود...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن تا آخر " خط" میرفتم اگه سر راهم" نقطه" نمیگذاشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکها قطره نیستند،بلکه کلماتی  هستند که می افتند... فقط به خاطر اینکه : پیدا نمیکنند کسی را  که معنی این کلمات را بفهمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین به هرکسی که بیشتر وفادار میمونیم بیشتربهمون خیانت میکنه؟ وبه کسی که خیانت میکنیم بیشتر از همه بهمون وفاداره؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دلم که برای کسی تنگ شده که حتی روحشم از این  دلتنگی خبر نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حجم دلتنگیهایم انقدر زیاد میشود که  دنیا با تمام وسعتش برایم تنگ میشود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــــه تو قصـــــه ، چه حقیـــــقت ، یکـــــی بود یکـــــی نبود این جــــــدایی هــــــای مبــــهم ، کار دنیـــای حســـــــــــوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دلم عجيب هواي يك جاي ارام را كرده مثل حرم يك بزرگ را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي يعني: شماره ات را پاک کرده ام، هر شماره غريبي به شوق اينکه تويي خوشحالم مي کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه جمله ی غریبی است فراموشت میکنم وقتی تا آخر عمرت با یاد او زندگی می کنی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی؛ خیابان شلوغی است که تو در میانه‌اش ایستاده باشی ببینی می‌آیند ببینی می‌روند و تو همچنان، ایستاده باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تمام داروخانه ها موجود است نرم کننده موی سر نرم کننده پوست دست کاش می شد برای نرم کردن دل تو هم ، نسخه ای گرفت . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كجايي يه كلمه نيست بعضي وقتا خيلي معني داره... كجايي يعني چرا سراغم نمياي؟چكار ميكني؟ چرانيستي؟دلم تنگت شده...يعني برام مهمي...يعني بيادتم...يعني نگرانتم..و يعني.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه وقتايي لازمه يكي كنارت باشه!!! كاري نكنه و حرفي نزنه...... "فقط باشه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز دو دلباخته بودیم من و تو! اکنون تو ز من دلزده ای! من ز تو دلتنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تنها دغدغه زندگیم حل کردن پیک نوروزی بود اونم روزی یک صفحه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دلم کودکیست که بی تو بودنش را نق میزند من هیچ لااقل بهانه ی او باش نباشی دلم که هیچ، دنیا هم تنگ میشود...