بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر بـار کـه میخــواهم بـه سمـتت بیــایم یـادم می افتــد ”دلتنگــی” هـرگـز بهــانه خـوبی بـرای تکــرار یـک ”اشتبــاه” نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه که میخواهم به سمتت بیایم ، یادم می افتد ، دلتنگی هرگز بهانه خوبی برای تکرار یک اشتباه نیست...؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم درد دارم اما افسوس... او هم به مانند دیگران پنداشت دردم درد جسمیست ندانست دردم درد تنهایی و دوری از اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ردپای کسی که یک عمر آرامشم را گرفته بود دنبال کردم .............. سرانجام به خودم رسیدم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید خیابان طولانی باشد... تا بشود تمام دلتنگی هایت را قدم بزنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ يعني؛ رو به روي دريا ايستاده باشي  ولي خاطره ي يه خيابون خفه ات كنه....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نه زنگ میزنه نه جواب اساتو میده مثبت فکر کن شاید مرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن عاشق نیستم . . . فقط گاهی حرف تو که می شود ، دلم مثل اینکه تب کند ، گرم و سرد می شود … آب می شود . . . تنگ می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبهایم خاموشند اما کاش غوغای درونم را میشنیدی و باورم میکردی که دلتنگتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سر به راه است ..... دلتنگیت را میگویم ! از گوشه ی دلم  جم نمیخورد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش کوه به کوه میرسید ولی آدم به آدم نه دیدن بعضی آدما ، داغ دلتو تازه میکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد به تو گفت  که تو تنها سخن شعر منی  کاش میشد به تو گفت  که نرو از بر من تو بماااان تاکه نمیرد دل من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هم حس جالبیست ….! داغ نیست اما …. میسوزاند…..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي وقتا انقدر دلت براي كسي تنگ ميشه كه فقط ميخواي از خاطرات و روياهات بياريش بيرون و محكم بغلش كني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیزی سخت ترازاین نیست که بخاطر کارایی که کردی نتونی روزمادروباوجوده اینکه کنارته بهش تبریک بگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا  به دلم گفت هرزه تو هم شنیدی؟ نفرینش نمیکنم همین که دیگر کسی به اندازه من باورش ندارد برایش کافیست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر بـار کـه میخــواهم بـه سمـتت بیــایم یـادم می افتــد ”دلتنگــی” هـرگـز بهــانه خـوبی بـرای تکــرار یـک ”اشتبــاه” نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه که میخواهم به سمتت بیایم ، یادم می افتد ، دلتنگی هرگز بهانه خوبی برای تکرار یک اشتباه نیست...؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم درد دارم اما افسوس... او هم به مانند دیگران پنداشت دردم درد جسمیست ندانست دردم درد تنهایی و دوری از اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ردپای کسی که یک عمر آرامشم را گرفته بود دنبال کردم .............. سرانجام به خودم رسیدم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید خیابان طولانی باشد... تا بشود تمام دلتنگی هایت را قدم بزنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ يعني؛ رو به روي دريا ايستاده باشي  ولي خاطره ي يه خيابون خفه ات كنه....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نه زنگ میزنه نه جواب اساتو میده مثبت فکر کن شاید مرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن عاشق نیستم . . . فقط گاهی حرف تو که می شود ، دلم مثل اینکه تب کند ، گرم و سرد می شود … آب می شود . . . تنگ می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبهایم خاموشند اما کاش غوغای درونم را میشنیدی و باورم میکردی که دلتنگتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سر به راه است ..... دلتنگیت را میگویم ! از گوشه ی دلم  جم نمیخورد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش کوه به کوه میرسید ولی آدم به آدم نه دیدن بعضی آدما ، داغ دلتو تازه میکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد به تو گفت  که تو تنها سخن شعر منی  کاش میشد به تو گفت  که نرو از بر من تو بماااان تاکه نمیرد دل من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هم حس جالبیست ….! داغ نیست اما …. میسوزاند…..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي وقتا انقدر دلت براي كسي تنگ ميشه كه فقط ميخواي از خاطرات و روياهات بياريش بيرون و محكم بغلش كني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیزی سخت ترازاین نیست که بخاطر کارایی که کردی نتونی روزمادروباوجوده اینکه کنارته بهش تبریک بگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا  به دلم گفت هرزه تو هم شنیدی؟ نفرینش نمیکنم همین که دیگر کسی به اندازه من باورش ندارد برایش کافیست