بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم نکن خواهش میکنم وقتی نگاه میکنی و با بی تفاوتی نگاهت را برمیداری… از خودم از دلم خجالت میکشم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم نه براي هر كسي...براي كسي كه هيچكسم نبود همه كسم شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرش نیستَم که کَمان بدست گیرَم اما لحظه های با تو بودن را خوب شکار میکنَم از بین خاطراتَم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ من نیستی وقتی دلم تنگه باور نمیکردم انقد دلت سنگه دلتنگ اون میشی هر وقت که تنها شی باور نمیکردم انقدر بد باشی... خیلی بدی خیلیییییییییی.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم نه برای هرکس... برای کسی که هیچ کسم نبود و همه کسم شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلتنگتم... اونقدر که گاهی باورم نمی شه آدم بتونه برای کسی اینقدر دلتنگ باشه .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش از اندوه هجران بهتر است  بی قرارم کردی و گفتی صبوری بهتر است من نمی دانم کجا خواندم ، که یادم داده است ؟  یار وقتی در کنارت نیست ، کوری بهتر است ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار بار اومدم خطت بزنم از قلبم خود خودت را یادت را اسمت را اما فقط قلبم پر شد از خط خط ی های عاشقونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عصر آهسته ی عجیبی ست انگار هر چه پراکندگی ست آمده اند حوالیه همین بی حواس من جمع شده...می خواهندسربه سرم بگذارند. یعنی پاییزهمه ی پارک های جهان همیشه همین قدر خلوت است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتــر از آنچــه فکــر میکنــی دوســتت دارم تــویی کـه هیـچ وقـت بــه هیـچ چیـز... فکــر نمیکنــی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه خوبند خیالت راحت من مانده ام و چهارتا هم صحبت این گوشه نشسته ایم و دل تنگ توئیم من،عشق،خدا،عقربه های ساعت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در من ادم برفی ای ست که عاشق افتاب شده و این خلاصه همه داستانهای عاشقانه جهان است . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای کودکی ام تنگ شده نه استرسی بود نه نگرانی نه غصه ای نه دلواپسی در دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنم هر شب دعایی کز دلم بیرون رود مهرش...ولی آهسته میگویم: خدایــــا بی اثر باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر کسی رسیدم گفتم او منطقی است چه می دانستم روزی خواهد گفت طبق منطقش برای تعیین آینده اش باید بازیم می داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها هس که حتی پنهون کردن غصه هات زیر ماسک خندونت هم غیر ممکن میشه...! لعنت به این وقتها...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم نکن خواهش میکنم وقتی نگاه میکنی و با بی تفاوتی نگاهت را برمیداری… از خودم از دلم خجالت میکشم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم نه براي هر كسي...براي كسي كه هيچكسم نبود همه كسم شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرش نیستَم که کَمان بدست گیرَم اما لحظه های با تو بودن را خوب شکار میکنَم از بین خاطراتَم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ من نیستی وقتی دلم تنگه باور نمیکردم انقد دلت سنگه دلتنگ اون میشی هر وقت که تنها شی باور نمیکردم انقدر بد باشی... خیلی بدی خیلیییییییییی.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم نه برای هرکس... برای کسی که هیچ کسم نبود و همه کسم شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلتنگتم... اونقدر که گاهی باورم نمی شه آدم بتونه برای کسی اینقدر دلتنگ باشه .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش از اندوه هجران بهتر است  بی قرارم کردی و گفتی صبوری بهتر است من نمی دانم کجا خواندم ، که یادم داده است ؟  یار وقتی در کنارت نیست ، کوری بهتر است ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار بار اومدم خطت بزنم از قلبم خود خودت را یادت را اسمت را اما فقط قلبم پر شد از خط خط ی های عاشقونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عصر آهسته ی عجیبی ست انگار هر چه پراکندگی ست آمده اند حوالیه همین بی حواس من جمع شده...می خواهندسربه سرم بگذارند. یعنی پاییزهمه ی پارک های جهان همیشه همین قدر خلوت است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتــر از آنچــه فکــر میکنــی دوســتت دارم تــویی کـه هیـچ وقـت بــه هیـچ چیـز... فکــر نمیکنــی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه خوبند خیالت راحت من مانده ام و چهارتا هم صحبت این گوشه نشسته ایم و دل تنگ توئیم من،عشق،خدا،عقربه های ساعت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در من ادم برفی ای ست که عاشق افتاب شده و این خلاصه همه داستانهای عاشقانه جهان است . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای کودکی ام تنگ شده نه استرسی بود نه نگرانی نه غصه ای نه دلواپسی در دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنم هر شب دعایی کز دلم بیرون رود مهرش...ولی آهسته میگویم: خدایــــا بی اثر باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر کسی رسیدم گفتم او منطقی است چه می دانستم روزی خواهد گفت طبق منطقش برای تعیین آینده اش باید بازیم می داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها هس که حتی پنهون کردن غصه هات زیر ماسک خندونت هم غیر ممکن میشه...! لعنت به این وقتها...!