بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسی می فهمید... وقت دلتنگی, وزن یک "آه" چقدر سنگین است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای دلم ،آهای دل دلم برای دلتنگی هایم تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــن دنیـای مجـازی.... دنیــای واقعــیه خیـلیـارو خــراب کـرد......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی ، پیچیده نیست … یک دل … یک آسمان … یک بغض …  و  احساس ترک خورده !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه...اونی که مدعی بود عاشقته حالا عاشق دوستته... خندم میگیره بخدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کاری میکنه دلم تا بغضمو پنهون کنه چی میتونه فکر تو رو از سر من بیرون کنه؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

2,3 سال است ندیدمت!!! تو میخوانی و با بی تفاوتی شانه بالا میندازی.  اما رنجی که من میبرم را لحظه ای نمیتوانی تاب بیاوری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزهایم بوده که وقتی یه ساعت گوشیم خاموش میشد دنیارو بهم میریخت!! کجایی که ببینی ماهاست که خاموشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستند کسانی که از شدت دلتنگی  به کما رفته اند... حرف نمیزنند...راه می روند... نفس میکشند...ولی چیزی حس نمیکنند! فقط فکر میکنند وفکر میکنند و فکر میکنند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشی آدم دیگری میشوی ..... خشن تر ، عصبی تر ، کلافه تر ، تلخ تر و جالب تر اینکه با اطراف هم کاری نداری ! همه اش را نگه میداری و دقیقا سر همان کسی خالی میکنی که دلتنگش هستی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی خیلی ها بودم، از آن دست نیافتنی ها... ساده به دستم آوردی که قدر ندانستی....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که حس میکنی یه نفر عوضیه.... به حِسِت اعتماد کن! سَند و مدرکش کم کم جور میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلتنگی هایی داری که باید فقط فریادشان بزنی  اما سکوت میکنی ..... گاهی پشیمانی ...پشیمان از چه؟ نمیدانی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت بی خداحافظ کسی را ترک نکن نمیدانی چه درد بدی است پیر شدن در خم کوچه های انتظار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـُـــل ِ دُنیا را هَم کـِﮧ داشتِـﮧ باشــے .. باز هَم دِلَت میخواهَد… بَعضــے وَقتها .. فَقَط بَعضــے وَقتها … بَراے یـِک لَحظِـﮧ هَم کِـﮧ شُده … هَمِـﮧے ِ دُنیاے یــِک نَفَر باشــے…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتی خیلی ها از خواستن من حرف میزنند جز تو... تویی ک ادعای دوست داشتنم را میکردی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسی می فهمید... وقت دلتنگی, وزن یک "آه" چقدر سنگین است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای دلم ،آهای دل دلم برای دلتنگی هایم تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــن دنیـای مجـازی.... دنیــای واقعــیه خیـلیـارو خــراب کـرد......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی ، پیچیده نیست … یک دل … یک آسمان … یک بغض …  و  احساس ترک خورده !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه...اونی که مدعی بود عاشقته حالا عاشق دوستته... خندم میگیره بخدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کاری میکنه دلم تا بغضمو پنهون کنه چی میتونه فکر تو رو از سر من بیرون کنه؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

2,3 سال است ندیدمت!!! تو میخوانی و با بی تفاوتی شانه بالا میندازی.  اما رنجی که من میبرم را لحظه ای نمیتوانی تاب بیاوری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزهایم بوده که وقتی یه ساعت گوشیم خاموش میشد دنیارو بهم میریخت!! کجایی که ببینی ماهاست که خاموشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستند کسانی که از شدت دلتنگی  به کما رفته اند... حرف نمیزنند...راه می روند... نفس میکشند...ولی چیزی حس نمیکنند! فقط فکر میکنند وفکر میکنند و فکر میکنند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشی آدم دیگری میشوی ..... خشن تر ، عصبی تر ، کلافه تر ، تلخ تر و جالب تر اینکه با اطراف هم کاری نداری ! همه اش را نگه میداری و دقیقا سر همان کسی خالی میکنی که دلتنگش هستی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی خیلی ها بودم، از آن دست نیافتنی ها... ساده به دستم آوردی که قدر ندانستی....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که حس میکنی یه نفر عوضیه.... به حِسِت اعتماد کن! سَند و مدرکش کم کم جور میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلتنگی هایی داری که باید فقط فریادشان بزنی  اما سکوت میکنی ..... گاهی پشیمانی ...پشیمان از چه؟ نمیدانی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت بی خداحافظ کسی را ترک نکن نمیدانی چه درد بدی است پیر شدن در خم کوچه های انتظار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـُـــل ِ دُنیا را هَم کـِﮧ داشتِـﮧ باشــے .. باز هَم دِلَت میخواهَد… بَعضــے وَقتها .. فَقَط بَعضــے وَقتها … بَراے یـِک لَحظِـﮧ هَم کِـﮧ شُده … هَمِـﮧے ِ دُنیاے یــِک نَفَر باشــے…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتی خیلی ها از خواستن من حرف میزنند جز تو... تویی ک ادعای دوست داشتنم را میکردی...