بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تو را... آغوشت را... حضورت را... میخواهد بچه شده و با شکلات هم آرام نمیشود... بدعادتش کرده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"به نام چشماش" چی تو چشاته که تو رو انقد عزیز میکنه.. این فاصله داره منو بی تو مریض میکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش نامت را با خط بریل مینوشتند صدا کردنت کافی نیست ، شکوه اسم تو را باید لمس کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...من!!! و قصه ی چشم هایت...محو چشمهایت هستم ; بی انکه نگاهم کرده باشی !!!تقدیم به همسرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز همون دیوونم و فرقی نکرده حالم  حس میکنم مال منی ببین چه خوش خیالم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَنْ و تو همآنْ آدمْ و حوّآے مُدِرنیمْ  که دلمآنْ مےْخوآهد  شریکْ شَویمْ بآ هَمْ در خوردنِ یک سیبْ حتّے اگر رآنده شویمْ از اینجآ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥ تو استـعـاره ای هستـی از تمــام حس هـای خـوب دنیــا˙·

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشی باش و مرا به اندازه تمام اشتباهاتم بغل کن بدون آنکه حرفی میانمان رد و بدل شود فقط نگاه باشد و نفس... زندگی آنقدرها هم دوام نمی آورد, همین حالا هم دیر است. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــــاش ببــیـــــــنـمــــت دوبـــــــاره★♪ ♪☆خیـلی کـم حـتی یه لـحـظه★♪ ♪☆مــــثــــــــــه اونــــــــــــــــ روزای اول★♪ ♪☆هــمــــــــه ی جـــــونـــم بـــــلـــــــــرزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی کابوس نیمه شب دیدم دست قسمت تو را ز پیشم برد مثل تام و جری تو را باید حبس کرد و کلید را هم خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن بـاس مـوهـاش فـرفـری بـاشـه آقـاشـون حـوصـلـش رف بـا فـرفـری مـوهـای خـانـومـش بـازی کـنـه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من حاضرم ههمه چیمو بدم ... ولی اونی که دوسش دارم رو از دست ندم... هیچوقت حتی برا یه لحظه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کجا جز خواب روی بازوهای مردانه ات  امنیت را معنا نمیکند برایم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه کم مرزای بین منو دستاتو کم کن منو بغل بگیرو از این طوفان ردم کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من فدای تو جای همه ی گل ها تو فقط بخند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه من بهانه ای بده که کم شه باورم به تو به من که هرشب از خودم پناه میبرم به تو

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تو را... آغوشت را... حضورت را... میخواهد بچه شده و با شکلات هم آرام نمیشود... بدعادتش کرده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"به نام چشماش" چی تو چشاته که تو رو انقد عزیز میکنه.. این فاصله داره منو بی تو مریض میکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش نامت را با خط بریل مینوشتند صدا کردنت کافی نیست ، شکوه اسم تو را باید لمس کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...من!!! و قصه ی چشم هایت...محو چشمهایت هستم ; بی انکه نگاهم کرده باشی !!!تقدیم به همسرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز همون دیوونم و فرقی نکرده حالم  حس میکنم مال منی ببین چه خوش خیالم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَنْ و تو همآنْ آدمْ و حوّآے مُدِرنیمْ  که دلمآنْ مےْخوآهد  شریکْ شَویمْ بآ هَمْ در خوردنِ یک سیبْ حتّے اگر رآنده شویمْ از اینجآ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥ تو استـعـاره ای هستـی از تمــام حس هـای خـوب دنیــا˙·

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشی باش و مرا به اندازه تمام اشتباهاتم بغل کن بدون آنکه حرفی میانمان رد و بدل شود فقط نگاه باشد و نفس... زندگی آنقدرها هم دوام نمی آورد, همین حالا هم دیر است. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــــاش ببــیـــــــنـمــــت دوبـــــــاره★♪ ♪☆خیـلی کـم حـتی یه لـحـظه★♪ ♪☆مــــثــــــــــه اونــــــــــــــــ روزای اول★♪ ♪☆هــمــــــــه ی جـــــونـــم بـــــلـــــــــرزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی کابوس نیمه شب دیدم دست قسمت تو را ز پیشم برد مثل تام و جری تو را باید حبس کرد و کلید را هم خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن بـاس مـوهـاش فـرفـری بـاشـه آقـاشـون حـوصـلـش رف بـا فـرفـری مـوهـای خـانـومـش بـازی کـنـه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من حاضرم ههمه چیمو بدم ... ولی اونی که دوسش دارم رو از دست ندم... هیچوقت حتی برا یه لحظه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کجا جز خواب روی بازوهای مردانه ات  امنیت را معنا نمیکند برایم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه کم مرزای بین منو دستاتو کم کن منو بغل بگیرو از این طوفان ردم کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من فدای تو جای همه ی گل ها تو فقط بخند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه من بهانه ای بده که کم شه باورم به تو به من که هرشب از خودم پناه میبرم به تو