بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بدونی از روزی که اومدی هر لحظه دلتنگم ثانیه به ثانیه حسود تر کاش بدونی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین روز دوشنبه بود  روزی که تا شب با هم بودیم و جلو در خونه تو چشمام نگاه کردی و گفتی دوستم داری... حالا اینجا نشستم و زل زدم به گوشی و تو یک ماه زنگ نزدی... منظورت از حالا تا همیشه این بود ؟!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام احترامی که واسه بعضی دخترا قاعلم(غاعلم،قاءلم،..) ولی بیشتر یا90 درصد رابطه های عاشقانه رو اونا خراب می کنن. چرا...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین شعر مرا قاب کن و پشت نگاهت بگذار! تا که تنهایی ات از دیدن آن جا بخورد و بداند که دل م باتوست... در همین یک قدمی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح میدم همه ی چیزایی که به دست آوردمو بدم ولی یه ساعت اون زندگی ساده ی سابقو تجربه کنم کاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به حکم غريزه عمل کردم دستي تکان دادم و رفتم ولي به حکم احتمال منتظر ميمانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستاده ام .... بگذار سرنوشت راهش را برود ! من همین جا کنار حرفهایت  درست مقابل دوست داشتنت و در عمق دلتنگی هایم ایستاده ام....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم من ضعیفم یادلم ! که بی حضورت من ناتوان می شوم و دلم می گیرد............ چنان که دیگر در خواب دیدنت هم اثر ندارد خودت باید باشی با یک بلیت یک طرفه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه آزمون دشواریست!!!!!!!!!!! قلبت را سمت چپ بگذارند و بگویند: برو به راه راست!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ادمی که دلش گرفته علت نپرسین!! ادما وقتی نمیتونن دلیل دلتنگیشونو بگن بیشتر دلشون میگیره!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از کلمات عاشقانه خسته شده ام... ساده بگویم.... . . . . دلتنگتـــــــــــــم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی دوریت راچه کسی می سراید که صدای سکوتش همه هستی ام را فرا گرفته؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی دورتر از دلتنگی... تو راوی بارانی... و من درگیر تشنگی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم از این لبخندهای خشک ، احوال‌ پرسی‌ های معمولی ! چشمانِ من تصویری از جنسِ تو می‌خواهد . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا و این خاطرات تکه تکه شده را جمع کن از روزگارم اینها که نباشند حالم بهتر است... دل من که مرض دلتنگی ندارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی جواب همه دلتنگیهات و نگرانیهات میشه یه جمله که کوبیده میشه تو صورتت... "بهم گیر نده ... حوصله ندارم"!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بدونی از روزی که اومدی هر لحظه دلتنگم ثانیه به ثانیه حسود تر کاش بدونی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین روز دوشنبه بود  روزی که تا شب با هم بودیم و جلو در خونه تو چشمام نگاه کردی و گفتی دوستم داری... حالا اینجا نشستم و زل زدم به گوشی و تو یک ماه زنگ نزدی... منظورت از حالا تا همیشه این بود ؟!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام احترامی که واسه بعضی دخترا قاعلم(غاعلم،قاءلم،..) ولی بیشتر یا90 درصد رابطه های عاشقانه رو اونا خراب می کنن. چرا...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین شعر مرا قاب کن و پشت نگاهت بگذار! تا که تنهایی ات از دیدن آن جا بخورد و بداند که دل م باتوست... در همین یک قدمی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح میدم همه ی چیزایی که به دست آوردمو بدم ولی یه ساعت اون زندگی ساده ی سابقو تجربه کنم کاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به حکم غريزه عمل کردم دستي تکان دادم و رفتم ولي به حکم احتمال منتظر ميمانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستاده ام .... بگذار سرنوشت راهش را برود ! من همین جا کنار حرفهایت  درست مقابل دوست داشتنت و در عمق دلتنگی هایم ایستاده ام....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم من ضعیفم یادلم ! که بی حضورت من ناتوان می شوم و دلم می گیرد............ چنان که دیگر در خواب دیدنت هم اثر ندارد خودت باید باشی با یک بلیت یک طرفه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه آزمون دشواریست!!!!!!!!!!! قلبت را سمت چپ بگذارند و بگویند: برو به راه راست!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ادمی که دلش گرفته علت نپرسین!! ادما وقتی نمیتونن دلیل دلتنگیشونو بگن بیشتر دلشون میگیره!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از کلمات عاشقانه خسته شده ام... ساده بگویم.... . . . . دلتنگتـــــــــــــم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی دوریت راچه کسی می سراید که صدای سکوتش همه هستی ام را فرا گرفته؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی دورتر از دلتنگی... تو راوی بارانی... و من درگیر تشنگی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم از این لبخندهای خشک ، احوال‌ پرسی‌ های معمولی ! چشمانِ من تصویری از جنسِ تو می‌خواهد . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا و این خاطرات تکه تکه شده را جمع کن از روزگارم اینها که نباشند حالم بهتر است... دل من که مرض دلتنگی ندارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی جواب همه دلتنگیهات و نگرانیهات میشه یه جمله که کوبیده میشه تو صورتت... "بهم گیر نده ... حوصله ندارم"!