بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه "قهوه" سفارش می داد می گفت:به نیت چشمان "تو"... شیرینش می کرد می گفت:مثل این روزهای ما اما.. شنیده ام حالا چای "سبز" سفارش می دهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستی برای داشتن تو.. ! دلی را به دریا زدم که از آب هم واهمه داشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم اونی که دوستون داره همیشه دوستون داشته باشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین این همه که جان آدم را به لب می رسانند نام عزائیل  بد درفته است.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی نه با قلم نوشته می شود نه با دکمه های سرد کیبورد … دلتنگی را با اشک می نویسند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بهانه است من هوارا  به امید همنفسی باتو تنفس میکنم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا.. تنها نگذار دلی را که هیچکس دردش را نمی فهمد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی عشقم ک میخواست تا اخرش باهام بمونه ولی سرطان اجازه نداد. به سلامتی خودم ک بعد چهار سال هنوز نتونستم فراموشش کنم ویکیو وارد زندگیم کنم هــــــــــنوزم دوست دارم محمدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَردی که عطر تو را زده بود در خیابان از کنارم گذشت و این یعنی : قتل غیر عمد . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرط بسته بودیم سر بکوبیم به اولین دیوار در راه سایه ی دیوار می امد دیوارها می گریختند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت ب خیابان هایی ک گربه ها درآن جفت گیری میکنند،اما من حتی نمیتوانم دست عشقم رابگیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاب تاب عباسی ؛ یادش بخیراون بازی ؛ هربارقسم می دادم ؛ خدامنو نندازی.... [ اما-الان ]تاب تاب عباسی ؛ خدا خستم از بازی ؛ دنیاچقدتابم داد ؛ کاشکی منو بندازی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سنگین وغریبه که 23 سال با یه عزیز زندگی کنی سه سال بعده رفتنش تازه ببینی اندازه 23ثانیه خاطره ازش تو ذهنت نداری  چه دنیاییه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داش کامران تو دیگه چرا ؟؟؟ دلم برای پست های قشنگت ک خنده رو رولب بچه ها میاورد تنگ شده... هرچند ک دیگه فایده نداره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با غم زاده شده  و با غم از دنیا خواهیم رفت زندگی اگر زیبا بود با گریــــــــــــــــــــهـ آغاز نمیشد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیـــــــرِ آوارِ دلــــــــــتـــــــــنــــــــــگــــــــــــی لــه شــــــــــــدن هـــم  عــــــــالمـــــــی دارد .......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه "قهوه" سفارش می داد می گفت:به نیت چشمان "تو"... شیرینش می کرد می گفت:مثل این روزهای ما اما.. شنیده ام حالا چای "سبز" سفارش می دهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستی برای داشتن تو.. ! دلی را به دریا زدم که از آب هم واهمه داشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم اونی که دوستون داره همیشه دوستون داشته باشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین این همه که جان آدم را به لب می رسانند نام عزائیل  بد درفته است.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی نه با قلم نوشته می شود نه با دکمه های سرد کیبورد … دلتنگی را با اشک می نویسند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بهانه است من هوارا  به امید همنفسی باتو تنفس میکنم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا.. تنها نگذار دلی را که هیچکس دردش را نمی فهمد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی عشقم ک میخواست تا اخرش باهام بمونه ولی سرطان اجازه نداد. به سلامتی خودم ک بعد چهار سال هنوز نتونستم فراموشش کنم ویکیو وارد زندگیم کنم هــــــــــنوزم دوست دارم محمدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَردی که عطر تو را زده بود در خیابان از کنارم گذشت و این یعنی : قتل غیر عمد . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرط بسته بودیم سر بکوبیم به اولین دیوار در راه سایه ی دیوار می امد دیوارها می گریختند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت ب خیابان هایی ک گربه ها درآن جفت گیری میکنند،اما من حتی نمیتوانم دست عشقم رابگیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاب تاب عباسی ؛ یادش بخیراون بازی ؛ هربارقسم می دادم ؛ خدامنو نندازی.... [ اما-الان ]تاب تاب عباسی ؛ خدا خستم از بازی ؛ دنیاچقدتابم داد ؛ کاشکی منو بندازی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سنگین وغریبه که 23 سال با یه عزیز زندگی کنی سه سال بعده رفتنش تازه ببینی اندازه 23ثانیه خاطره ازش تو ذهنت نداری  چه دنیاییه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داش کامران تو دیگه چرا ؟؟؟ دلم برای پست های قشنگت ک خنده رو رولب بچه ها میاورد تنگ شده... هرچند ک دیگه فایده نداره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با غم زاده شده  و با غم از دنیا خواهیم رفت زندگی اگر زیبا بود با گریــــــــــــــــــــهـ آغاز نمیشد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیـــــــرِ آوارِ دلــــــــــتـــــــــنــــــــــگــــــــــــی لــه شــــــــــــدن هـــم  عــــــــالمـــــــی دارد .......