بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جناق شکسته ام با همه مردم شهر ن دل ب کسی میدهم و ن دل میبرم از کسی چون هنوز‌ یادت را فراموش نکرده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی مِثل دریا آرومی.../ . . . . . ولی نگفتی که دریا ی موقعی طوفانی میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم به سمت تلفن می رود و بر میگردد مانند کودکی که به او گفته اند شیرینی روی میز برای مهمان هاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهام گذاشته ... ‏. ‏. ‏. ‏. ولی من هنوز دلتنگشم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اب و هوای دلم انقدر بارانیست که رختهای دلتنگی ام را مجالی برای خشک شدن نیست اینگونه است که دلم برایت همیشه  تنگ است ........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطراتت صف كشيده اند...يكي پس از ديگري حتي بعضي هاشان انقدر عجولند كه صف را بهم زده اند... ومن فرار ميكنم از فكر كردن به تو...مثل رد كردن اهنگي كه خيلي دوستش دارم خيلي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هستی، من هم هستم اما قسمت نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناراحتی یعنی... دوستت بخواد رو مخ کسی که دوسش داری کار کنه نکنید این کارو با دوستاتون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتے ڪــہ میگے دیگہ برا همیشہ فراموشش ڪــردے ، و هیچ احتیاجے بهش ندارے ، و تمام فحشهاے دنیا رو نصیبش میڪــنے ؛ درست زمانیہ ڪــہ بیشتر از همیشہ دلت براش تنگ شده !..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید باور نکنید اما این یکی از آرزوهایم شده که فقط... فقط یک روز توی خانه مان دعوا نباشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چی میشه بی تو روزایی که هر لحظه ش یه دنیا بود نمیشه بی تو خندیدو نمیشه فکر فردا بود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسته ام میفهمی؟؟؟به انتهای بودنم رسیده ام !!!!اما اشک نمیریزم پنهان شدم پشت لبخندی که خیلی درد میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله هرقدر باشه با یاد کردن از بین میره ولی اگه دلت برای کسی تنگ بشه هرچی یادش کنی دلتنگیت زیاد میشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که میشوم تنها پناهم  عکسهای توست چقدر خوب نگاهم میکنی ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت داره...دوسش داری...اما نمیتونی بهش بگی...نمیدونی چه دردیه نمیدونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ شده ام..نمیدانم برای تو یا برای دیروز های که باتوبودم..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جناق شکسته ام با همه مردم شهر ن دل ب کسی میدهم و ن دل میبرم از کسی چون هنوز‌ یادت را فراموش نکرده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی مِثل دریا آرومی.../ . . . . . ولی نگفتی که دریا ی موقعی طوفانی میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم به سمت تلفن می رود و بر میگردد مانند کودکی که به او گفته اند شیرینی روی میز برای مهمان هاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهام گذاشته ... ‏. ‏. ‏. ‏. ولی من هنوز دلتنگشم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اب و هوای دلم انقدر بارانیست که رختهای دلتنگی ام را مجالی برای خشک شدن نیست اینگونه است که دلم برایت همیشه  تنگ است ........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطراتت صف كشيده اند...يكي پس از ديگري حتي بعضي هاشان انقدر عجولند كه صف را بهم زده اند... ومن فرار ميكنم از فكر كردن به تو...مثل رد كردن اهنگي كه خيلي دوستش دارم خيلي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هستی، من هم هستم اما قسمت نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناراحتی یعنی... دوستت بخواد رو مخ کسی که دوسش داری کار کنه نکنید این کارو با دوستاتون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتے ڪــہ میگے دیگہ برا همیشہ فراموشش ڪــردے ، و هیچ احتیاجے بهش ندارے ، و تمام فحشهاے دنیا رو نصیبش میڪــنے ؛ درست زمانیہ ڪــہ بیشتر از همیشہ دلت براش تنگ شده !..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید باور نکنید اما این یکی از آرزوهایم شده که فقط... فقط یک روز توی خانه مان دعوا نباشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چی میشه بی تو روزایی که هر لحظه ش یه دنیا بود نمیشه بی تو خندیدو نمیشه فکر فردا بود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسته ام میفهمی؟؟؟به انتهای بودنم رسیده ام !!!!اما اشک نمیریزم پنهان شدم پشت لبخندی که خیلی درد میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله هرقدر باشه با یاد کردن از بین میره ولی اگه دلت برای کسی تنگ بشه هرچی یادش کنی دلتنگیت زیاد میشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که میشوم تنها پناهم  عکسهای توست چقدر خوب نگاهم میکنی ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت داره...دوسش داری...اما نمیتونی بهش بگی...نمیدونی چه دردیه نمیدونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ شده ام..نمیدانم برای تو یا برای دیروز های که باتوبودم..