بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خبری... بی خبری... بی خبری... . . . گاهی بی خبری ، بدترین خبر دنیاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم و با هیچ کسم میل سخن نیست ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزهم مثل انشاهای دوران دبستان بانتیجه گیری مشکل دارم!!! چرا رفتی........؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پی بی مهریها روزه ی سکوت گرفته ام ,حال تو بگو انقدر بغض که در گلویم فرو میکنی روزه ام را باطل نمیکند؟!……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جوری یادتوبودم که بازم اشتباه کردم یه کی روبی هوابازم بااسم توصداکردم چی آوردی به روزمن؟ چیکارکردی بااحساسم؟ که من حس میکنم گاهی توروصدساله میشناسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنگرد....که برنمیگردی تو هیچوقت.نمی خواهم داشته باشمت فقط بیا در خزان خواسته هایم کمی قدم بزن....دلم برای راه رفتنت تنگ شده ........چرا رفتی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــوجــودات ِ غــریبـی هـستیـم ! نـه طاقــت ِ دروغ را داریـــم … و نــه تحــمّل ِ حـقــیــقت را !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافه چی روی میزش چنین نوشته بود: اینجا طعم ❤دلتنگی❤ تلخ تر از قهوه است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر تاب شمارش روزهای دلتنگیم را ندارم.... چوب خطش پر شده... فقط کمی از صبر ایوب را می خواهم خدایا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باران ببارد کاش باران بداند زخمهایم چقدر تشنه اند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستش دارم دلم هوایش را کرده اما اومی گوید سنگ دل است و دنیاازنظرش مسخره است.. خودم هم همینطور بودم که حالااین بلاسرم اومده خدایا دوستش دام این بلاروسراون نیار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک دوست میخواهد  که اوقاتی که دلتنگم  بگوید: خانه را ول کن  بگو من  کی......کجا باشم؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناراحتم عصبی میشوم سرت داد میکشم مشت ب دیوار میکوبم تو به دل نگیر دلم تورا میخواهد بهانه های پوچ است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم واسه همه ي اون روزايي که تمام ناراحتيم خلاصه ميشد توگم شدن مدادرنگيام،ولي حالا دارم خودمم گم ميکنم.کاش اون روزا برگرده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهای سخت از هر انگشتم یک هنر می بارد ! شبها می بافم خیالت را روزها می کشم دردهای نبودنت را و غروب ها هم، وای غروب ها میرقصم با ساز دلتنگی هایم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمکت های پارک همه 2 نفره اند ...  خیالی نیست..... روی زمین مینشینم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خبری... بی خبری... بی خبری... . . . گاهی بی خبری ، بدترین خبر دنیاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم و با هیچ کسم میل سخن نیست ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزهم مثل انشاهای دوران دبستان بانتیجه گیری مشکل دارم!!! چرا رفتی........؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پی بی مهریها روزه ی سکوت گرفته ام ,حال تو بگو انقدر بغض که در گلویم فرو میکنی روزه ام را باطل نمیکند؟!……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جوری یادتوبودم که بازم اشتباه کردم یه کی روبی هوابازم بااسم توصداکردم چی آوردی به روزمن؟ چیکارکردی بااحساسم؟ که من حس میکنم گاهی توروصدساله میشناسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنگرد....که برنمیگردی تو هیچوقت.نمی خواهم داشته باشمت فقط بیا در خزان خواسته هایم کمی قدم بزن....دلم برای راه رفتنت تنگ شده ........چرا رفتی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــوجــودات ِ غــریبـی هـستیـم ! نـه طاقــت ِ دروغ را داریـــم … و نــه تحــمّل ِ حـقــیــقت را !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافه چی روی میزش چنین نوشته بود: اینجا طعم ❤دلتنگی❤ تلخ تر از قهوه است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر تاب شمارش روزهای دلتنگیم را ندارم.... چوب خطش پر شده... فقط کمی از صبر ایوب را می خواهم خدایا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باران ببارد کاش باران بداند زخمهایم چقدر تشنه اند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستش دارم دلم هوایش را کرده اما اومی گوید سنگ دل است و دنیاازنظرش مسخره است.. خودم هم همینطور بودم که حالااین بلاسرم اومده خدایا دوستش دام این بلاروسراون نیار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک دوست میخواهد  که اوقاتی که دلتنگم  بگوید: خانه را ول کن  بگو من  کی......کجا باشم؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناراحتم عصبی میشوم سرت داد میکشم مشت ب دیوار میکوبم تو به دل نگیر دلم تورا میخواهد بهانه های پوچ است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم واسه همه ي اون روزايي که تمام ناراحتيم خلاصه ميشد توگم شدن مدادرنگيام،ولي حالا دارم خودمم گم ميکنم.کاش اون روزا برگرده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهای سخت از هر انگشتم یک هنر می بارد ! شبها می بافم خیالت را روزها می کشم دردهای نبودنت را و غروب ها هم، وای غروب ها میرقصم با ساز دلتنگی هایم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمکت های پارک همه 2 نفره اند ...  خیالی نیست..... روی زمین مینشینم !