بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگـــی یعنی غذایی که اون عاشقــش بود از گلوت پایین نـــره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم دلمو خوش کنم به اون روزایی که دوسم داشتی  یا به این که الان غرور داریو احساستو نمیگی! خودت بگو... بعد رفتنت دلمو به چی خوش کنم وقتی همه ی دلخوشیم تو بودی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزی میترسـم ، که وقتی بهم میگه : دوستت دارم   یـــاد تــــو بیوفتم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفایی که می نویسم و اون نمی خونه! ---------------------------------------------------- میخوام جای تو رو با تبلت و لب تاب و 4جوک وماشین  پرکنم.... بهت برنخوره خودم میدونم نشدنیه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنین بودی و ان نازت مرا دلگیر کرد ..... کاش میشد درد دل های مرا تصویر کرد..... هرچ کردم تا بدانی دوستت دارم نشد ...... تلخی ناباوری هایت مرا هم پیر کرد (عاشقی و دلتنگی دیگه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور از نفس هایت دق می کنم... بادکنکی باد کن و بفرست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون هیچ وزن و قافیه ای، بدون استفاده از هر جمله زیبا و ادبی، میگم که دلم تنگ... کاش تمام جوک هایی که میگم و خنده هایی که میکنم از بی غصه ای بود، نه فراموش کردن غصه... این حرف خیلی از جوون هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوای دلتنگی سکوت است اگر دلتنگی سکوت کن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت ای دوست به خیر.جای من یک دل سیر چشم در اینه انداز وبگو بهترینم ای دوست یادگار دیروز دل من سیر برایت تنگ است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهـــــ ـــــ ــــم نـیـســــــــ ـتــ ایــن در بــﮧ کــدامـ پاشنــــــ ــــﮧـ مــےچرخـــــــــ ـد . . ، مهم تویــــــــ ــــے . . کــﮧ نــﮧ مـ‌ـ ے آیـــــ ــے، نــﮧ مـ‌ـــــ ــــــ ــے روـے...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــدایا همه از تو می خواهند ، بدهی من از تو می خواهم ، بگیری خـــــدایا این همه حس دلتنگی را از من بگیر . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم صبح شد و من تا سحر بیدارم با خیالت بودم اما من تو را کم دارم ..... تقدیم ب بی وفای دوست داشتنی خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا میتوانم اندکی باتو خلوت کنم،  قول میدهم بیشتر از چند لحظه وقتت را نگیرم  گوشت را جلو بیاور .... بیا......بیا نزدیکتر من خسته ام !! میشنوی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان نرود بعضی از ما فرصت گفتن کلماتی را داریم که عده ای در حسرتش اشک میریزند... مثل صدا کردن پدر و مادرمان. (بیاین قدرشونو بدونیم ،هواشونو داشته باشیم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا چشمانم گاهی بی اختیار خیس می شوند.....می گویند حساسیت فصلی است.....اری من به فصل فصل این دنیای بی تو حساسیت دارم.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است بغض داشته باشی و بغضت راچیزی نشکند جز صدای کسی که دوستش داری...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگـــی یعنی غذایی که اون عاشقــش بود از گلوت پایین نـــره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم دلمو خوش کنم به اون روزایی که دوسم داشتی  یا به این که الان غرور داریو احساستو نمیگی! خودت بگو... بعد رفتنت دلمو به چی خوش کنم وقتی همه ی دلخوشیم تو بودی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزی میترسـم ، که وقتی بهم میگه : دوستت دارم   یـــاد تــــو بیوفتم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفایی که می نویسم و اون نمی خونه! ---------------------------------------------------- میخوام جای تو رو با تبلت و لب تاب و 4جوک وماشین  پرکنم.... بهت برنخوره خودم میدونم نشدنیه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنین بودی و ان نازت مرا دلگیر کرد ..... کاش میشد درد دل های مرا تصویر کرد..... هرچ کردم تا بدانی دوستت دارم نشد ...... تلخی ناباوری هایت مرا هم پیر کرد (عاشقی و دلتنگی دیگه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور از نفس هایت دق می کنم... بادکنکی باد کن و بفرست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون هیچ وزن و قافیه ای، بدون استفاده از هر جمله زیبا و ادبی، میگم که دلم تنگ... کاش تمام جوک هایی که میگم و خنده هایی که میکنم از بی غصه ای بود، نه فراموش کردن غصه... این حرف خیلی از جوون هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوای دلتنگی سکوت است اگر دلتنگی سکوت کن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت ای دوست به خیر.جای من یک دل سیر چشم در اینه انداز وبگو بهترینم ای دوست یادگار دیروز دل من سیر برایت تنگ است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهـــــ ـــــ ــــم نـیـســــــــ ـتــ ایــن در بــﮧ کــدامـ پاشنــــــ ــــﮧـ مــےچرخـــــــــ ـد . . ، مهم تویــــــــ ــــے . . کــﮧ نــﮧ مـ‌ـ ے آیـــــ ــے، نــﮧ مـ‌ـــــ ــــــ ــے روـے...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــدایا همه از تو می خواهند ، بدهی من از تو می خواهم ، بگیری خـــــدایا این همه حس دلتنگی را از من بگیر . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم صبح شد و من تا سحر بیدارم با خیالت بودم اما من تو را کم دارم ..... تقدیم ب بی وفای دوست داشتنی خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا میتوانم اندکی باتو خلوت کنم،  قول میدهم بیشتر از چند لحظه وقتت را نگیرم  گوشت را جلو بیاور .... بیا......بیا نزدیکتر من خسته ام !! میشنوی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان نرود بعضی از ما فرصت گفتن کلماتی را داریم که عده ای در حسرتش اشک میریزند... مثل صدا کردن پدر و مادرمان. (بیاین قدرشونو بدونیم ،هواشونو داشته باشیم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا چشمانم گاهی بی اختیار خیس می شوند.....می گویند حساسیت فصلی است.....اری من به فصل فصل این دنیای بی تو حساسیت دارم.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است بغض داشته باشی و بغضت راچیزی نشکند جز صدای کسی که دوستش داری...