بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به اجبار باورم شده که بر نمی گردی... شوخی تلخی بود که کم کم به آن عادت کرده ام... خاطر جمع باش که دیگر جز در رویا های شبانه توقع دیدارت را ندارم... خاطر جمع باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستانم همه شهـــــــيد گمــــنامند... نام من شد بسيـــــــــجي فعـــــــــال!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساز دلت که کوک نباشد فرقی نمیکند کجا باشی.....خانه پدری....سرزمین مادری یا غربت...همه یک رنگ دارند .....رنگ دلتنگی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر شبیه به من است... او مرا میفهمد..... او زخم قلبم را میفهمد.... او معنای اشتباه عاشق شدن را میفهمد... پروانه ای که به دور چراغ میگردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بچه ها من امروز14 روز هس که با یاری خدا تونستم فراموشش کنم الان احساس خوبی دارم بدوونین که میتونین پسرای بیمعرفت و نامرد رو فراموش کنید موافقاش لایک کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای تو که هیچ .... برای کسانی که تو را یادم می آورند هم تنگ شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است.... آرزویت این باشد که پدرت بر سرت فریاد بکشد اما به خاطر سرطان حنجره اش نتواند... و تو این آرزو را با خود به گور ببری.... به امید سلامتی همه سرطانی ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم بچگی هامون کسی رو که بیشتر باهامون بازی کنه دوست داریم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام بگیر دلم...!میدانم دلتنگش هستی.هرچی فکر میکنم باید "سکوت"کنی. شاید سهم تو از زندگی همین دلتنگیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل که تنگ باشد مرد و زن ندارد-اشک می دود تاچشمانت و سر می خوردروی گونه ها-دلت که تنگ باشد تنهایی اتاقت را با *خدا* هم تقسیم نمی کنی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونین عشق یعنی .چی ؟ یعنی همون دستایی که تو اوج دلتنگی زود اشکای رو ی صورتشو پاک میکنه و میگه خدایا فک نکنی دارم نفرینش میکنما نه..... اون مال من نباشه ولی سالم باشه .....عشق یعنی .این .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا اونقدر دلت میگیره که.... به خداام میگی: "توروخدا"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای سلامتی کسایی که تا یادی ازشان نکنی یادی ازت نمیکنن ، صلوات...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دلم آرزوی آمدنت می میرد رفته ای اینک ، اما ایا باز برمی گردی ؟ چه تمنای محالی دارم خنده ام می گیرد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نی هیچ وقت فکرشو نمیکردم که یه روز بخوام بخاطر بی پولی یکی دیگه اشک بریزم... تو رو خدا دعا کنین وضشون درس شه.عروسه... جهاز میخواد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که شبامون با یادشون صب میشه و  صبامون شب و از یه ثانیه شم خبر ندارن... اونایی که به رسم >عشق< صاحب قلبمونن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به اجبار باورم شده که بر نمی گردی... شوخی تلخی بود که کم کم به آن عادت کرده ام... خاطر جمع باش که دیگر جز در رویا های شبانه توقع دیدارت را ندارم... خاطر جمع باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستانم همه شهـــــــيد گمــــنامند... نام من شد بسيـــــــــجي فعـــــــــال!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساز دلت که کوک نباشد فرقی نمیکند کجا باشی.....خانه پدری....سرزمین مادری یا غربت...همه یک رنگ دارند .....رنگ دلتنگی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر شبیه به من است... او مرا میفهمد..... او زخم قلبم را میفهمد.... او معنای اشتباه عاشق شدن را میفهمد... پروانه ای که به دور چراغ میگردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بچه ها من امروز14 روز هس که با یاری خدا تونستم فراموشش کنم الان احساس خوبی دارم بدوونین که میتونین پسرای بیمعرفت و نامرد رو فراموش کنید موافقاش لایک کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای تو که هیچ .... برای کسانی که تو را یادم می آورند هم تنگ شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است.... آرزویت این باشد که پدرت بر سرت فریاد بکشد اما به خاطر سرطان حنجره اش نتواند... و تو این آرزو را با خود به گور ببری.... به امید سلامتی همه سرطانی ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم بچگی هامون کسی رو که بیشتر باهامون بازی کنه دوست داریم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام بگیر دلم...!میدانم دلتنگش هستی.هرچی فکر میکنم باید "سکوت"کنی. شاید سهم تو از زندگی همین دلتنگیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل که تنگ باشد مرد و زن ندارد-اشک می دود تاچشمانت و سر می خوردروی گونه ها-دلت که تنگ باشد تنهایی اتاقت را با *خدا* هم تقسیم نمی کنی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونین عشق یعنی .چی ؟ یعنی همون دستایی که تو اوج دلتنگی زود اشکای رو ی صورتشو پاک میکنه و میگه خدایا فک نکنی دارم نفرینش میکنما نه..... اون مال من نباشه ولی سالم باشه .....عشق یعنی .این .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا اونقدر دلت میگیره که.... به خداام میگی: "توروخدا"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای سلامتی کسایی که تا یادی ازشان نکنی یادی ازت نمیکنن ، صلوات...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دلم آرزوی آمدنت می میرد رفته ای اینک ، اما ایا باز برمی گردی ؟ چه تمنای محالی دارم خنده ام می گیرد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نی هیچ وقت فکرشو نمیکردم که یه روز بخوام بخاطر بی پولی یکی دیگه اشک بریزم... تو رو خدا دعا کنین وضشون درس شه.عروسه... جهاز میخواد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که شبامون با یادشون صب میشه و  صبامون شب و از یه ثانیه شم خبر ندارن... اونایی که به رسم >عشق< صاحب قلبمونن