بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم نگذاشت حرف دلم را بزنم . . . . . . . . سکوت !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـــه نـشـاطــــی! چـــــه نـشـاطــــی؟! مــگه راهش میده غــــــــم؟! احمد شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هراس از هجوم مکرر دلتنگی نگاه خسته انتظار تلخی دقایق نبودنت را از قاب خالی پنجره رصد می کند.. کاش از عمق جاده های دور یک شب / صدای خسته پاهایت غافلگیرم کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به محض اینکه احساس کردین غرورتون بازیچه کسی شده کوله بار آرزوهاتونو بردارین و بزنین به چاک! داغ زانو زدنتون رو به دل هر کی که با غرورتون بازی می کنه بزارین...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتگتک میشم گوشیو برمیدارم ک بهت بزنگم اما تازه یادم میفته ک از هم جدا شدیم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت که شاخ ودم ندارد! حماقت یعنی من...اینقدر میروم تاتو دلتنگ من شوی! خبری ازدلتنگی تو نمیشود! برمیگردم چون...دلتنگت میشوم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز قلبم درد کرفت توتپل شدی،یا من دلم تنک شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی که بخواهد برود.. میرود‏!‏ داد نمیزند که دارم می روم‏!‏‏!‏ آدمی که رفتنش را داد میزند نمیخواهد برود داد میزند که نگذارند برود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـقدّس تَـرین جـآی ِ دنیــآست اتـآق ِ تنــهآیی هـآیـمـ ! وقـــتی .. بـآ نیـّـت ِ تـُـو خـَــلوت میکـُــنمـ ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله!سر! عشق!پر! چشم!تر! مخ!رد! سر!درد! مغز!هنگ! دل!تنگ! خسته نباشی سرنوشت.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت راحت دیگه بهت فکر نمیکنم لحظه هام با فکر اینکه نباید بهت فکر کنم میمیرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ماندم و ۱۶ جلد لغت نامه که هیچ کدام از واژهایش مترادف “دلتنگی” نمیشود… کاش دهخدا میدانست دلتنگی معنا ندارد!! درد دارد دلتنگتم کامران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجازی دل دادیم واقعی درد و رنج کشیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگه برات،خیلی تنگه بخدا، بیا که نمی توووووووووونم... . . . . . . . اینو واسه کسی نوشتم که خودش می دونه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چقدر كه سرتو گرم كني، هر چقدر كه حواستو پرت كني ، هر چقدر كه دور و برتو شلوغ كني، باز تو يه لحظه مياد و مچتو ميگيره ... دلتنگـيو مي گم..! به یاد نیلو جون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از درد نبودنت عاشقانه هایم را روی این دیوار مجازی مینویسم...  و تو.... عاشقانه هایت را در گوش دیگری زمزمه میکنی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم نگذاشت حرف دلم را بزنم . . . . . . . . سکوت !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـــه نـشـاطــــی! چـــــه نـشـاطــــی؟! مــگه راهش میده غــــــــم؟! احمد شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هراس از هجوم مکرر دلتنگی نگاه خسته انتظار تلخی دقایق نبودنت را از قاب خالی پنجره رصد می کند.. کاش از عمق جاده های دور یک شب / صدای خسته پاهایت غافلگیرم کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به محض اینکه احساس کردین غرورتون بازیچه کسی شده کوله بار آرزوهاتونو بردارین و بزنین به چاک! داغ زانو زدنتون رو به دل هر کی که با غرورتون بازی می کنه بزارین...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتگتک میشم گوشیو برمیدارم ک بهت بزنگم اما تازه یادم میفته ک از هم جدا شدیم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت که شاخ ودم ندارد! حماقت یعنی من...اینقدر میروم تاتو دلتنگ من شوی! خبری ازدلتنگی تو نمیشود! برمیگردم چون...دلتنگت میشوم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز قلبم درد کرفت توتپل شدی،یا من دلم تنک شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی که بخواهد برود.. میرود‏!‏ داد نمیزند که دارم می روم‏!‏‏!‏ آدمی که رفتنش را داد میزند نمیخواهد برود داد میزند که نگذارند برود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـقدّس تَـرین جـآی ِ دنیــآست اتـآق ِ تنــهآیی هـآیـمـ ! وقـــتی .. بـآ نیـّـت ِ تـُـو خـَــلوت میکـُــنمـ ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله!سر! عشق!پر! چشم!تر! مخ!رد! سر!درد! مغز!هنگ! دل!تنگ! خسته نباشی سرنوشت.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت راحت دیگه بهت فکر نمیکنم لحظه هام با فکر اینکه نباید بهت فکر کنم میمیرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ماندم و ۱۶ جلد لغت نامه که هیچ کدام از واژهایش مترادف “دلتنگی” نمیشود… کاش دهخدا میدانست دلتنگی معنا ندارد!! درد دارد دلتنگتم کامران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجازی دل دادیم واقعی درد و رنج کشیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگه برات،خیلی تنگه بخدا، بیا که نمی توووووووووونم... . . . . . . . اینو واسه کسی نوشتم که خودش می دونه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چقدر كه سرتو گرم كني، هر چقدر كه حواستو پرت كني ، هر چقدر كه دور و برتو شلوغ كني، باز تو يه لحظه مياد و مچتو ميگيره ... دلتنگـيو مي گم..! به یاد نیلو جون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از درد نبودنت عاشقانه هایم را روی این دیوار مجازی مینویسم...  و تو.... عاشقانه هایت را در گوش دیگری زمزمه میکنی...