بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــآهی شَهـــری رآ آرآم دِلـــــی رآ رآبِـــــــطه ای رآ . . . گــــآهی هَمـــه چیز رآ . . . بِـ هَـــــم میــریزَنــــد ایـــن "غَــــریبه" هـــآی لَــــعنَتـی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی جملات هستند که رفته رفته تبدیل به دروغ میشوند... مثل جمله "پنیر تازه رسید" روی شیشه بعضی بقالی ها یا مثل "دوستت دارم" از دهان بعضی ها!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمش نه عشق است نه علاقه نه حتی عادت ! حماقت محض است دلتنگ کسی باشی که دلش باتو نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه سخته خودتو مشغول کنی یادش نیفتی... کتاباتو تو مرتب میکنی ...لا به لای کتابا یه چیزی ازش میبینی..و دوباره یادت میاد که بودنش نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما يادتون نمياد زمان ما ضبط صوت بود نوارشم دوطرفه بود يطرف كه گوش ميدادي طرف ديگشم ميذاشي يسري آهنگ ديگه بود (با كلاسم واكمن داشتن) كفتر كاكل به سر ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تلخ است! باور نبودن آنها كه... مي توانستند باشند و رفتند! و تلخ تر است امروز... باور آنها كه ادعاي ماندن دارند...!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی داشتی می رفتی گفتی دیگه هیچ کس رو مثه من نمی تونی پیدا کنی! توی دلم گفتم : اتفاقا خوبیش همینه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی میخواهم ماهی باشم!!!!!!!!!!!! ماهی حافظه اش هشت ثانیه است. " بدون هیچ خاطره ای"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انـگشـتـت فـقـط جـای یکـــــــــ حـلـقــــه دارد... دلـــــت را دسـتـــــ بـه دسـتــــــ مـیـکنــــی بــرای چــــه...؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض... درگلوی من اتفاق می افتد تردید.. در کفش های تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم عجیــــــــــــــــــب تنگ شده برای تمام لحظه هایی ک دلت ؛ عجیب برایم تنگ میشد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا تفسیر کن دل تنگی هایم را برای کسی که قد دلتنگی های دنیا دلتنگشم!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام شده ام... مثل درختی در پاییز...... وقتی تمامِ برگ هایش را باد برده باشد! تلخ آرام شده ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقش یک درخت تنومند اما پیر را بازی میکنم، نمیدانم منتظر آمدن بهارم باشم . . . . . یا هیزم شکن پیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــمام غصـــه هایی را کــه برایتــــ خوردم بالا آوردم... طـــعـــم بیهـــودگی میـــداد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمونا ابرین ... چیزی نمونده ک بادبونا زخمیشن بریدم دیگه... مثل ناخدا ک ی قدمیش کوهه یخ دیده همه چی تموم شد دلم تنگه بدون تو زمستونا چقد سرده!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــآهی شَهـــری رآ آرآم دِلـــــی رآ رآبِـــــــطه ای رآ . . . گــــآهی هَمـــه چیز رآ . . . بِـ هَـــــم میــریزَنــــد ایـــن "غَــــریبه" هـــآی لَــــعنَتـی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی جملات هستند که رفته رفته تبدیل به دروغ میشوند... مثل جمله "پنیر تازه رسید" روی شیشه بعضی بقالی ها یا مثل "دوستت دارم" از دهان بعضی ها!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمش نه عشق است نه علاقه نه حتی عادت ! حماقت محض است دلتنگ کسی باشی که دلش باتو نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه سخته خودتو مشغول کنی یادش نیفتی... کتاباتو تو مرتب میکنی ...لا به لای کتابا یه چیزی ازش میبینی..و دوباره یادت میاد که بودنش نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما يادتون نمياد زمان ما ضبط صوت بود نوارشم دوطرفه بود يطرف كه گوش ميدادي طرف ديگشم ميذاشي يسري آهنگ ديگه بود (با كلاسم واكمن داشتن) كفتر كاكل به سر ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تلخ است! باور نبودن آنها كه... مي توانستند باشند و رفتند! و تلخ تر است امروز... باور آنها كه ادعاي ماندن دارند...!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی داشتی می رفتی گفتی دیگه هیچ کس رو مثه من نمی تونی پیدا کنی! توی دلم گفتم : اتفاقا خوبیش همینه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی میخواهم ماهی باشم!!!!!!!!!!!! ماهی حافظه اش هشت ثانیه است. " بدون هیچ خاطره ای"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انـگشـتـت فـقـط جـای یکـــــــــ حـلـقــــه دارد... دلـــــت را دسـتـــــ بـه دسـتــــــ مـیـکنــــی بــرای چــــه...؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض... درگلوی من اتفاق می افتد تردید.. در کفش های تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم عجیــــــــــــــــــب تنگ شده برای تمام لحظه هایی ک دلت ؛ عجیب برایم تنگ میشد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا تفسیر کن دل تنگی هایم را برای کسی که قد دلتنگی های دنیا دلتنگشم!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام شده ام... مثل درختی در پاییز...... وقتی تمامِ برگ هایش را باد برده باشد! تلخ آرام شده ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقش یک درخت تنومند اما پیر را بازی میکنم، نمیدانم منتظر آمدن بهارم باشم . . . . . یا هیزم شکن پیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــمام غصـــه هایی را کــه برایتــــ خوردم بالا آوردم... طـــعـــم بیهـــودگی میـــداد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمونا ابرین ... چیزی نمونده ک بادبونا زخمیشن بریدم دیگه... مثل ناخدا ک ی قدمیش کوهه یخ دیده همه چی تموم شد دلم تنگه بدون تو زمستونا چقد سرده!