بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرور میکنم، خاطراتمان را.. اما مگر؛؛ کپی برابر اصل میشود؟؟؟ "دل تنگتم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋــﺸــﻖ ﯾـــﻌــﻨـــﯽ... ﺍﯾﻨــﻘﺪﺭ ﺣــﺴـــﻮﺩ ﻣـﯿــﺸــﯽ ﮐــﻪ ﻫــِﯽ ﻣـــﯿــﺮﯼ پــســتــاشــو ﭼﮑـــ ﻣــﯿــﮑـــﻨــﯽ تــا یــه ﭼـﯿــﺰﯼ ﭘــﯿــﺪﺍ ﮐـﻨـــﯽ ﺣـــﺮﺹ ﺑــﺨــﻮﺭی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت نیست فهمیدنش! بفهم من خیلی... دلتنگتم...برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی!!! اگه دلم تنگ شد چیکار کنم؟؟؟ دیدی هنوزم فراموش نشدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکس تو بر عکس تو مدام در اغوش من است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به افتادن من خندیدی و تمام حواس من به مردم بود که عاشق"لبخندت" نشوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب چیز عجیبی است شب همه چیز را بزرگتر جلوه میدهد یادت را جای خالی ات را بوی روسری ات را و حتی درد نبودنت را (درخت کاج هنوز شکوفه میدهد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمها را شستم .. جور دیگر دیدم .. بازهم سودی نداشت .. تو همان بودی که باید دوست میداشت ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره دلتنگم، دوباره بیتابم کسی که پیشم نیست… رفته رو اعصابم می دونم باز امشب روی گونه م خیسه یاد تو می افتم… دهنم سرویسه…!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذاشتم همه خیال کنن از یاد بردمت پنهانی دوست داشتنت حالی دارد که نپرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما که غریبه نیستین، خیـــــــلی وقته دلـــــــــــــم یه گازه گنــــــــــــــــده از خوشبخــــــــــــــتی می خواد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه آید به سرم باز بگویم "گذرد " وای از این عمر که باهر "گذرد" می گذرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دیر گفتی دوسم نداری... انقد دیر که با خودم گفتم اشکال نداه عاشقم نیست حداقل عادت که میتونه بهم بکنه....میبینی من برای با تو بودن ب عادت هم راضیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

!دلــم که میگیــرد کودک میشوم! دستانی میخواهم که آرامم کنند مهربانی که به فکر دلتنگی هایم باشد ولی هیچ کس نمیداند که بجر تو هیچ نمیخواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتي اونايي كه هزارتا خاطرخواه دارن ولي دلشون گير يه بي معرفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خدايا از تو معجزه مي خواهم؛ معجزه اي بزرگ در حد خدا بودنت... تو خود بهتر مي داني، معجزه اي كه اشك شوقم را جاري كند. نا اميد نيستم فقط دلتنگم...!"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرور میکنم، خاطراتمان را.. اما مگر؛؛ کپی برابر اصل میشود؟؟؟ "دل تنگتم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋــﺸــﻖ ﯾـــﻌــﻨـــﯽ... ﺍﯾﻨــﻘﺪﺭ ﺣــﺴـــﻮﺩ ﻣـﯿــﺸــﯽ ﮐــﻪ ﻫــِﯽ ﻣـــﯿــﺮﯼ پــســتــاشــو ﭼﮑـــ ﻣــﯿــﮑـــﻨــﯽ تــا یــه ﭼـﯿــﺰﯼ ﭘــﯿــﺪﺍ ﮐـﻨـــﯽ ﺣـــﺮﺹ ﺑــﺨــﻮﺭی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت نیست فهمیدنش! بفهم من خیلی... دلتنگتم...برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی!!! اگه دلم تنگ شد چیکار کنم؟؟؟ دیدی هنوزم فراموش نشدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکس تو بر عکس تو مدام در اغوش من است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به افتادن من خندیدی و تمام حواس من به مردم بود که عاشق"لبخندت" نشوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب چیز عجیبی است شب همه چیز را بزرگتر جلوه میدهد یادت را جای خالی ات را بوی روسری ات را و حتی درد نبودنت را (درخت کاج هنوز شکوفه میدهد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمها را شستم .. جور دیگر دیدم .. بازهم سودی نداشت .. تو همان بودی که باید دوست میداشت ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره دلتنگم، دوباره بیتابم کسی که پیشم نیست… رفته رو اعصابم می دونم باز امشب روی گونه م خیسه یاد تو می افتم… دهنم سرویسه…!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذاشتم همه خیال کنن از یاد بردمت پنهانی دوست داشتنت حالی دارد که نپرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما که غریبه نیستین، خیـــــــلی وقته دلـــــــــــــم یه گازه گنــــــــــــــــده از خوشبخــــــــــــــتی می خواد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه آید به سرم باز بگویم "گذرد " وای از این عمر که باهر "گذرد" می گذرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دیر گفتی دوسم نداری... انقد دیر که با خودم گفتم اشکال نداه عاشقم نیست حداقل عادت که میتونه بهم بکنه....میبینی من برای با تو بودن ب عادت هم راضیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

!دلــم که میگیــرد کودک میشوم! دستانی میخواهم که آرامم کنند مهربانی که به فکر دلتنگی هایم باشد ولی هیچ کس نمیداند که بجر تو هیچ نمیخواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتي اونايي كه هزارتا خاطرخواه دارن ولي دلشون گير يه بي معرفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خدايا از تو معجزه مي خواهم؛ معجزه اي بزرگ در حد خدا بودنت... تو خود بهتر مي داني، معجزه اي كه اشك شوقم را جاري كند. نا اميد نيستم فقط دلتنگم...!"