بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که شبامون به یادشون صبح میشه و صبامون شب و ازش یه ثانیه خبر ندارن..اونایی که هرلحظه فکر و بهونشونو داریم..اونایی که همیشه تو قلبمونن و صاحب قلبمونن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب است بدانيم كه گاهي انچه ميكشيم درد بي او بودن نيست! تاوان انتظار است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين دنيا............. در اين دنياي نامردان كه مردانش؛ز نامردي عصا از كور مي دزدند....... من از خوش باوري اينجا محبت جست و جو كردم!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــریـــدم پـــای مـــوهــــایـــــم را از خـیــالـــــــت! بــه دسـتـهـــایـــت کــه نـــه لااقــــــل بــــه شـــانــه هــــایــــم می رسـنــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلخوش به چه باشم؟وقتی  تمام چشم انداز پنجره ام  دیواری ست در انتهای باغچه ای خشکیده  که مرا  از خیابانی  که از آن خواهی آمد  جدا می کند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از امام صادق منقول است که فرمودند:حضرت نوح از غم و اندوه به خدا شکایت کرد، خدا به وی وحی فرمود:انگور بخور زیرا خوردن آن غم و اندوه را از بین می برد. طب الاىمه ص 92

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میدانستی ؛ چقدر دلم برایت تنگ شده...... با خودت میگفتی : وااااااااااااای چقد دلش برام تنگ شده!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیــاد تــحـویـلش بــگـیــری . . . عــاشــق بـی مـحلــی هـای دیــگـران مــیـشـود . . . مــیـدونـی چــرا؟؟ چــون . . . خـوب بــودنِ زیـادی دل نــمـیبـره . . . دل مــیـزنـه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یِکـــــــــیو مــــــــیخــوآم کِـــــــــــــه ، مَــــــــــنو نِمـــــــیخــوآد . . . هَمــــــــین . . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داری نگاه میکنی آری خود منم دارم به دست های خودم تار میزنم مانند عنکبوت هراسان نشسته ام پروانه وار تا که بیایی به دیدنم مردانه قول داده ام و عاشقت شدم من مرد قول های عجیبم ولی زنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برات تنگ شده! شده اندازه ی آزادی ذهنم از تو در این روزها!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اعصاب و دل من بازی نکن بخوام باهات بازی کنم شهر اسباب بازی میشوی لامصب من عاشق توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطمئن باش سر تو با دیگری مقابله نخواهم کرد! کنار میروم! چرا که اگر میخواستی مال من شوی اجازه ورود دیگران را نمیدادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها خبری نیست جز سیر تصاعدی دلتنگی هایم برای....تووو،..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من گذشت ومن هم ازاو بگذرم ولی باچون منی به غیرمحبت روا نبود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه همه ی آدم های دنیا کنارت باشن!همیشه دلتنگ اونی میشی که نمیتونی کنارش باشی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که شبامون به یادشون صبح میشه و صبامون شب و ازش یه ثانیه خبر ندارن..اونایی که هرلحظه فکر و بهونشونو داریم..اونایی که همیشه تو قلبمونن و صاحب قلبمونن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب است بدانيم كه گاهي انچه ميكشيم درد بي او بودن نيست! تاوان انتظار است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين دنيا............. در اين دنياي نامردان كه مردانش؛ز نامردي عصا از كور مي دزدند....... من از خوش باوري اينجا محبت جست و جو كردم!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــریـــدم پـــای مـــوهــــایـــــم را از خـیــالـــــــت! بــه دسـتـهـــایـــت کــه نـــه لااقــــــل بــــه شـــانــه هــــایــــم می رسـنــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلخوش به چه باشم؟وقتی  تمام چشم انداز پنجره ام  دیواری ست در انتهای باغچه ای خشکیده  که مرا  از خیابانی  که از آن خواهی آمد  جدا می کند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از امام صادق منقول است که فرمودند:حضرت نوح از غم و اندوه به خدا شکایت کرد، خدا به وی وحی فرمود:انگور بخور زیرا خوردن آن غم و اندوه را از بین می برد. طب الاىمه ص 92

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میدانستی ؛ چقدر دلم برایت تنگ شده...... با خودت میگفتی : وااااااااااااای چقد دلش برام تنگ شده!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیــاد تــحـویـلش بــگـیــری . . . عــاشــق بـی مـحلــی هـای دیــگـران مــیـشـود . . . مــیـدونـی چــرا؟؟ چــون . . . خـوب بــودنِ زیـادی دل نــمـیبـره . . . دل مــیـزنـه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یِکـــــــــیو مــــــــیخــوآم کِـــــــــــــه ، مَــــــــــنو نِمـــــــیخــوآد . . . هَمــــــــین . . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داری نگاه میکنی آری خود منم دارم به دست های خودم تار میزنم مانند عنکبوت هراسان نشسته ام پروانه وار تا که بیایی به دیدنم مردانه قول داده ام و عاشقت شدم من مرد قول های عجیبم ولی زنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برات تنگ شده! شده اندازه ی آزادی ذهنم از تو در این روزها!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اعصاب و دل من بازی نکن بخوام باهات بازی کنم شهر اسباب بازی میشوی لامصب من عاشق توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطمئن باش سر تو با دیگری مقابله نخواهم کرد! کنار میروم! چرا که اگر میخواستی مال من شوی اجازه ورود دیگران را نمیدادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها خبری نیست جز سیر تصاعدی دلتنگی هایم برای....تووو،..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من گذشت ومن هم ازاو بگذرم ولی باچون منی به غیرمحبت روا نبود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه همه ی آدم های دنیا کنارت باشن!همیشه دلتنگ اونی میشی که نمیتونی کنارش باشی