بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه راهی پیش روم وا کن/ دوباره فکر آغازم/ میخوام پیروز شم اینبار /به این دشمن نمیبازم/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل از اینجا شروع شد... درشب آرزوها، من او را آرزو کردم و او دیگری را..... اکنون فقط "من" ماندم و یک خروار "دلتنگی"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار بار هم که از این شانه به ان شانه بغلتی این شب صبح نمیشود وقتی دلتنگ باشی....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گلچین امید هایت چتری برایم بفرست که خیس دلتنگی ات نباشم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای تو که نه... برای کسی که فکر میکردم تو بودی تنگ است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق های امروزی مثل دسته های صندلی سینما میمونن معلوم نیست ماله توعه یاماله بغل دستیت.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شصت و شش مـِـــلیون سال انتظار میکشم تو را هر غروب رو به دریـــا می ایســــــتَـم مثل ِ آخــــــــرین دایناسور که هنوز پایان عصر "کِـــرتاسه" را باور ندارد دلــــــم میگیرد...‎!!!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدخدا گفته که این دهکده عاشقکده نیست هرکه عاشق شده از دهکده باید برود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبرويان جهان رحم ندارد دلشان بايد از جان گذرد هر كه شود عاشقشان روز اول كه خدا ساخت سرشت و گِلشان سنگي اندر گِلشان بود، همان شد دلشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز هم زمان عاشق دونفر بودی،دومی انتخاب کن چون اگه واقعا عاشق بودی به دومی مبتلا نمیشدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﻫﺎﯼ روزگار ! ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻦ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﮐﺪﺍﻡ ﺳﺎﺯﺕ ﺭﺍ ﮐﻮﮎ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺑﺰﻧﯽ ! ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺭﻗﺼﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﺕ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻢ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون فک کرد همه مثه منن رفت سراغ بقیه منم فک کردم همه مثه اونن خط کشیدم دور همه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مورد مشکلاتتون درد و دل نکنید یه لحظه اروم میشی تا یه عمر سنگینی یه نگاهو تحمل باید کنی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت علامت رضاست.. درست. ولی.. رضایت برای ماندن یا رضایت برای رفتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم من ازتو عشق نیست;ذوق نیست;اشتیاق نیست...همان دلتنگی بی پایانی است که...روزها،دیوانه ام میکند!@!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایم را محکم تــر فشار بــده عشــق مــن! اینجـا خیلی ها سر جــدایی تــو ومــن شرط بسته انــد.....!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه راهی پیش روم وا کن/ دوباره فکر آغازم/ میخوام پیروز شم اینبار /به این دشمن نمیبازم/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل از اینجا شروع شد... درشب آرزوها، من او را آرزو کردم و او دیگری را..... اکنون فقط "من" ماندم و یک خروار "دلتنگی"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار بار هم که از این شانه به ان شانه بغلتی این شب صبح نمیشود وقتی دلتنگ باشی....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گلچین امید هایت چتری برایم بفرست که خیس دلتنگی ات نباشم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای تو که نه... برای کسی که فکر میکردم تو بودی تنگ است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق های امروزی مثل دسته های صندلی سینما میمونن معلوم نیست ماله توعه یاماله بغل دستیت.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شصت و شش مـِـــلیون سال انتظار میکشم تو را هر غروب رو به دریـــا می ایســــــتَـم مثل ِ آخــــــــرین دایناسور که هنوز پایان عصر "کِـــرتاسه" را باور ندارد دلــــــم میگیرد...‎!!!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدخدا گفته که این دهکده عاشقکده نیست هرکه عاشق شده از دهکده باید برود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبرويان جهان رحم ندارد دلشان بايد از جان گذرد هر كه شود عاشقشان روز اول كه خدا ساخت سرشت و گِلشان سنگي اندر گِلشان بود، همان شد دلشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز هم زمان عاشق دونفر بودی،دومی انتخاب کن چون اگه واقعا عاشق بودی به دومی مبتلا نمیشدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﻫﺎﯼ روزگار ! ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻦ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﮐﺪﺍﻡ ﺳﺎﺯﺕ ﺭﺍ ﮐﻮﮎ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺑﺰﻧﯽ ! ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺭﻗﺼﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﺕ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻢ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون فک کرد همه مثه منن رفت سراغ بقیه منم فک کردم همه مثه اونن خط کشیدم دور همه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مورد مشکلاتتون درد و دل نکنید یه لحظه اروم میشی تا یه عمر سنگینی یه نگاهو تحمل باید کنی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت علامت رضاست.. درست. ولی.. رضایت برای ماندن یا رضایت برای رفتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم من ازتو عشق نیست;ذوق نیست;اشتیاق نیست...همان دلتنگی بی پایانی است که...روزها،دیوانه ام میکند!@!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایم را محکم تــر فشار بــده عشــق مــن! اینجـا خیلی ها سر جــدایی تــو ومــن شرط بسته انــد.....!