بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونو ولش کن اون مرد بسته اس با همه راه اومده تیکه پاره تو درد از بس ، جنگیده بار اومده اونو ولش کن اون مرد خستس اون دیگه زانو زده اون مرد دیگه زانو زده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم عشق است یا هوس..... ان لحظه که دلم سخت هوای اغوش تو را میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این زندگی هیچ چیز جذابی نداره..دلتنگ نیستی و نمیدونی چقدر سخته یه تلنگر تو جمع اشکتو درآره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی چیزای خوب اینقدر دیر اتفاق می فتن که رو به آسمان میکنی ومیگی مال خودت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که رفت، اگه برگرده از دوست داشتن نیست واسه اینه که بهترشو پیدا نکرده......!!!!!!1

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـوری در آغـوشـتـــ مـــــے‌خـوابـمـــ کهـ خـدا پـیـدایـمـــ نـکـنـد! خـیـال کـنـد! اشـتـبـاهـیـــ بـهـ تـــو دوتـا روحـــ دادهـ اسـتـــ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین کاری که کردم وقتی شارژ نداشتم با تلفن خونه مون زنگ زدم به دوس دخترم الان باید از هم جدا بشیم خدا یا منو شیفت دلیت کن که دارم میریم هعیییییییییییییییییییییییی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن هـنـوز گـاهـی یـواشـکـی خـواب تـو را مـی بـیـنـم ... یـواشـکـی نـگـاهـت مـی کـنـم ... صـدایـت مـی کـنـم ... بـیـن خـودمـان بـاشـد امـا مـن هـنـوز تـو را یـواشـکـی دوسـت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را پنهان میکنی تا مردانگیت خدشه دار نشود،اخم میکنی تا مهربانیت را پنهان کنی،مرا شما خطاب میکنی تا هوایی نشوم،اما نمیدانی چقدر اینها به تو می آیند؛ من دیوانه تر میشوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من میگیرد از ندیدن هایت و تو انگار مرا یادت نیست راستی چرا دلت برایم تنگ نمیشود؟!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر صدایت نمیکنم که برگردی... "مهم" که باشم خودت برمیگردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیگویم برایت شعر آنجوری که میخواهی نمی بینی در این آینه منظوری که میخواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی حسیه که روز و شب نمی شناسه............!!!!!!! ببخشید اگه بی موقع دلتنگت شدم....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق هاى بعضی هام شده مثل شرکت هاى هرمى... طرف یه مخاطب خاص داره بعد مخاطب خاصش شیش تا مخاطب خاص داره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودشم ک نباشه، به آهنگ های مورد علاقش گوش میدم... شاید اونم تو اون ثانیه ها و لحظه ها اونارو گوش میده!!! همین خیال ها هم آدمو آروم میکنه... (دلنوشته های یک جراح مغز عاشق)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من بگو به چه کارت می آید؛ خوابی که از چشمانم ربوده ای!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونو ولش کن اون مرد بسته اس با همه راه اومده تیکه پاره تو درد از بس ، جنگیده بار اومده اونو ولش کن اون مرد خستس اون دیگه زانو زده اون مرد دیگه زانو زده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم عشق است یا هوس..... ان لحظه که دلم سخت هوای اغوش تو را میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این زندگی هیچ چیز جذابی نداره..دلتنگ نیستی و نمیدونی چقدر سخته یه تلنگر تو جمع اشکتو درآره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی چیزای خوب اینقدر دیر اتفاق می فتن که رو به آسمان میکنی ومیگی مال خودت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که رفت، اگه برگرده از دوست داشتن نیست واسه اینه که بهترشو پیدا نکرده......!!!!!!1

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـوری در آغـوشـتـــ مـــــے‌خـوابـمـــ کهـ خـدا پـیـدایـمـــ نـکـنـد! خـیـال کـنـد! اشـتـبـاهـیـــ بـهـ تـــو دوتـا روحـــ دادهـ اسـتـــ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین کاری که کردم وقتی شارژ نداشتم با تلفن خونه مون زنگ زدم به دوس دخترم الان باید از هم جدا بشیم خدا یا منو شیفت دلیت کن که دارم میریم هعیییییییییییییییییییییییی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن هـنـوز گـاهـی یـواشـکـی خـواب تـو را مـی بـیـنـم ... یـواشـکـی نـگـاهـت مـی کـنـم ... صـدایـت مـی کـنـم ... بـیـن خـودمـان بـاشـد امـا مـن هـنـوز تـو را یـواشـکـی دوسـت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را پنهان میکنی تا مردانگیت خدشه دار نشود،اخم میکنی تا مهربانیت را پنهان کنی،مرا شما خطاب میکنی تا هوایی نشوم،اما نمیدانی چقدر اینها به تو می آیند؛ من دیوانه تر میشوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من میگیرد از ندیدن هایت و تو انگار مرا یادت نیست راستی چرا دلت برایم تنگ نمیشود؟!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر صدایت نمیکنم که برگردی... "مهم" که باشم خودت برمیگردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیگویم برایت شعر آنجوری که میخواهی نمی بینی در این آینه منظوری که میخواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی حسیه که روز و شب نمی شناسه............!!!!!!! ببخشید اگه بی موقع دلتنگت شدم....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق هاى بعضی هام شده مثل شرکت هاى هرمى... طرف یه مخاطب خاص داره بعد مخاطب خاصش شیش تا مخاطب خاص داره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودشم ک نباشه، به آهنگ های مورد علاقش گوش میدم... شاید اونم تو اون ثانیه ها و لحظه ها اونارو گوش میده!!! همین خیال ها هم آدمو آروم میکنه... (دلنوشته های یک جراح مغز عاشق)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من بگو به چه کارت می آید؛ خوابی که از چشمانم ربوده ای!!!!