بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی همین که عصر جمعه باشد تو نباشی من هم گاه در خودم گاه در هوای تو باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه نقطه که هیچ ... اگر تمام دلم را نقطه چین کنم باز برای ابراز ( دلتنگی ام ) جا تنگ است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا حالمو ببین... فقط ببین... گفتنی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز،میمیرم وزنده میشوم! وقتی که شیپور دلتنگی تو به صدا در می اید ودر دلم قیامتی به پا میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کَـــــــم کَــــــم دآرَم عـــــــآدَت میـــــــکُنَـــــــم بِـــــ "نَبــــــــودَنَـــــت" ، ، ، وَ ایـــــــن یَعنـــــــــی : "اوجِ فـــــــــآجِــعـــــــه" . . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم مي آيد گفته بودي ساده و كوتاه نويسي را دوست دارم تقديم به تو ساده و كوتاه ، تنها همين دو كلمه: برگرد.........دلتنگم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاهی زمان را وقتی فهمیدم که در کنارت بودم و طولانی بودن آنرا وقتی فهمیدم که در انتظارت بودم ... حالا که دلتنگتم زمان ایستاده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻟﻌﻨﺘﯽ ﮐﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺣﺲ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺍﻡ ﺭﺍ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﺎﺭ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﻭﺧﺮﻭﺍﺭ ﺧﺮﻭﺍﺭ ﻻﯾﮏ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو قسمت کدام بی انصاف شده ای که من اینگونه در دلم آشوب است بیگمان باز جایی قول ماندن داده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا در انتهای جاده آغوشش را برای تو باز نگه میدارد و این شب های تو را از یادت خواهد برد... و جای تمام زخمهایت رافرشتگان بوسه خواهندزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبم..!باور کنید..! اشکها را ریخته ام.. غصه هارا خورده ام, نبودن هارا شمرده ام.. این روز ها که میگذرد خالی ام.. خالی ام از خشم, دلتنگی, نفرت.. از عشق از احساس..!! تمام شدم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است و این را تو ندانی غمم را از دو چشم من نخوانی دل بی اختیارم را ، زعشقت به دنبالت به هر سو می کشانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جوری هق هق زدم صدام زخمیه این اون دردی که نمیفهمیه یه دفعه پرپر شد پر پروازمون گرفته س چقدر دل آسمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین ترین خاطره دنیا باشی مال من نباشی زهر میشوی به کامم بدجووووووووور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﺎﺻﯽ! ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﺩ ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی رفتی کمر عشق..........شکست (کجا رفتی...فکر نکردی من بی تو چه عذابی میکشم؟)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی همین که عصر جمعه باشد تو نباشی من هم گاه در خودم گاه در هوای تو باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه نقطه که هیچ ... اگر تمام دلم را نقطه چین کنم باز برای ابراز ( دلتنگی ام ) جا تنگ است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا حالمو ببین... فقط ببین... گفتنی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز،میمیرم وزنده میشوم! وقتی که شیپور دلتنگی تو به صدا در می اید ودر دلم قیامتی به پا میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کَـــــــم کَــــــم دآرَم عـــــــآدَت میـــــــکُنَـــــــم بِـــــ "نَبــــــــودَنَـــــت" ، ، ، وَ ایـــــــن یَعنـــــــــی : "اوجِ فـــــــــآجِــعـــــــه" . . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم مي آيد گفته بودي ساده و كوتاه نويسي را دوست دارم تقديم به تو ساده و كوتاه ، تنها همين دو كلمه: برگرد.........دلتنگم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاهی زمان را وقتی فهمیدم که در کنارت بودم و طولانی بودن آنرا وقتی فهمیدم که در انتظارت بودم ... حالا که دلتنگتم زمان ایستاده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻟﻌﻨﺘﯽ ﮐﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺣﺲ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺍﻡ ﺭﺍ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﺎﺭ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﻭﺧﺮﻭﺍﺭ ﺧﺮﻭﺍﺭ ﻻﯾﮏ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو قسمت کدام بی انصاف شده ای که من اینگونه در دلم آشوب است بیگمان باز جایی قول ماندن داده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا در انتهای جاده آغوشش را برای تو باز نگه میدارد و این شب های تو را از یادت خواهد برد... و جای تمام زخمهایت رافرشتگان بوسه خواهندزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبم..!باور کنید..! اشکها را ریخته ام.. غصه هارا خورده ام, نبودن هارا شمرده ام.. این روز ها که میگذرد خالی ام.. خالی ام از خشم, دلتنگی, نفرت.. از عشق از احساس..!! تمام شدم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است و این را تو ندانی غمم را از دو چشم من نخوانی دل بی اختیارم را ، زعشقت به دنبالت به هر سو می کشانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جوری هق هق زدم صدام زخمیه این اون دردی که نمیفهمیه یه دفعه پرپر شد پر پروازمون گرفته س چقدر دل آسمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین ترین خاطره دنیا باشی مال من نباشی زهر میشوی به کامم بدجووووووووور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﺎﺻﯽ! ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﺩ ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی رفتی کمر عشق..........شکست (کجا رفتی...فکر نکردی من بی تو چه عذابی میکشم؟)