بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته! خیلی... هر وقت میای نفس بکشی نمیذارن که! هی می گن هوا رو آلوده نکن ـ با غبار دلت !!هعییییییییییییی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی؟ آنقدر دوستت دارم که نیازی به من هم دوستت دارم تو نیست!!! من.. تو را.. برای خودم دوست داشتم نه برای بازی با کلمات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باروني كه ميباره ازچشمامه دلگيرم ازهرچي كه تو دنيامه هميشه وقتي اينجوري داغونم توروبه راهم ميكني ميدونم باروني كه ميباره ازچشمامه دلگيرم ازهرچي كه تو دنيامه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــن ايــــن روز هــــا" صــداي ثـانـيـه ثـانـيـه فــرامـوش شـدنـم را مـي شنـوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیــــگه طــــآقَــتِ دوری نَــدآرَم بِـــــ خُـــدآ . . . بَــرآی دیــــدَنِــت خــــودَم میــآم بِگـــو کُجــــآ ؟؟ کُجــآ بیــآم بِگــی چِـرآ شُـدی اَزَم جُــــدا . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه لحظه هایی تو زندگی هست که سرجمع دو دقیقه هم نبوده امایه عمره یادش داره مارو نابود میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خیلی تنگه، ببخشید آقا میشه لطف کنید بزرگترین سایزتونو بدین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلوی آدم را باید گاهی بتراشند تا برای دلتنگی های تازه جا باز شود ، دلتنگی هایی که جایشان نه در دل که در گلوی آدم است ، دلتنگی هایی که میتوانند آدم را خفه کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوام روی چوب بنویسم که چقدر دلم برات تنگ شده،بعد باهمون چوب اینقدر بزنمت تابفهمی دلتنگی چه دردی داره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازبس چشمای توچرخید،من ازچشم توافتادم. مقصرمن بودم آره،زیادبال وپرت دادم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم فکرنکن فراموشت کردم جات واسه همیشه تو قلبمه ... البته تو قبرستون قلبم ... همون گوشه موشه ها یه جایی خاکت کردم...! ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بِـبیــــــــن !! مَـــــــن دِلتَنــــــــــگِتَــــم . . . قبــــــــــول !! اَمــــــآ ایــــــن بـــی تَفـــــــآوتــــی تــــــوســت کِــــــ مَــــرآ میـــرَنجـــــــــآنَــد . . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دلم براي يك نفر تنگ است نه ميدانم نامش چيست و نه ميدانم چه ميكند حتي خبري از رنگ چشمهايش هم ندارم رنگ موهايش را نمي دانم لبخندش را هم فقط ميدانم كه بايد باشد ونيست..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رد پای خاطرات همین حوالی،سر کوچه دلتنگی قدم میزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دلتنگی چیزی شنیده ای؟!! مثل این است که دستت راباکاغذ بریده باشی! زخمی نمیزند؛ خونی نمیریزد؛ ولی می سوزاند؛ عجیب میسوزاند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حقیقتست حقیقت تلخ ! او مرا دوست ندارد او لحظه ای در دلش احساسی بنام دلتنگ شدن وجود ندارد .................!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته! خیلی... هر وقت میای نفس بکشی نمیذارن که! هی می گن هوا رو آلوده نکن ـ با غبار دلت !!هعییییییییییییی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی؟ آنقدر دوستت دارم که نیازی به من هم دوستت دارم تو نیست!!! من.. تو را.. برای خودم دوست داشتم نه برای بازی با کلمات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باروني كه ميباره ازچشمامه دلگيرم ازهرچي كه تو دنيامه هميشه وقتي اينجوري داغونم توروبه راهم ميكني ميدونم باروني كه ميباره ازچشمامه دلگيرم ازهرچي كه تو دنيامه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــن ايــــن روز هــــا" صــداي ثـانـيـه ثـانـيـه فــرامـوش شـدنـم را مـي شنـوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیــــگه طــــآقَــتِ دوری نَــدآرَم بِـــــ خُـــدآ . . . بَــرآی دیــــدَنِــت خــــودَم میــآم بِگـــو کُجــــآ ؟؟ کُجــآ بیــآم بِگــی چِـرآ شُـدی اَزَم جُــــدا . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه لحظه هایی تو زندگی هست که سرجمع دو دقیقه هم نبوده امایه عمره یادش داره مارو نابود میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خیلی تنگه، ببخشید آقا میشه لطف کنید بزرگترین سایزتونو بدین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلوی آدم را باید گاهی بتراشند تا برای دلتنگی های تازه جا باز شود ، دلتنگی هایی که جایشان نه در دل که در گلوی آدم است ، دلتنگی هایی که میتوانند آدم را خفه کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوام روی چوب بنویسم که چقدر دلم برات تنگ شده،بعد باهمون چوب اینقدر بزنمت تابفهمی دلتنگی چه دردی داره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازبس چشمای توچرخید،من ازچشم توافتادم. مقصرمن بودم آره،زیادبال وپرت دادم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم فکرنکن فراموشت کردم جات واسه همیشه تو قلبمه ... البته تو قبرستون قلبم ... همون گوشه موشه ها یه جایی خاکت کردم...! ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بِـبیــــــــن !! مَـــــــن دِلتَنــــــــــگِتَــــم . . . قبــــــــــول !! اَمــــــآ ایــــــن بـــی تَفـــــــآوتــــی تــــــوســت کِــــــ مَــــرآ میـــرَنجـــــــــآنَــد . . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دلم براي يك نفر تنگ است نه ميدانم نامش چيست و نه ميدانم چه ميكند حتي خبري از رنگ چشمهايش هم ندارم رنگ موهايش را نمي دانم لبخندش را هم فقط ميدانم كه بايد باشد ونيست..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رد پای خاطرات همین حوالی،سر کوچه دلتنگی قدم میزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دلتنگی چیزی شنیده ای؟!! مثل این است که دستت راباکاغذ بریده باشی! زخمی نمیزند؛ خونی نمیریزد؛ ولی می سوزاند؛ عجیب میسوزاند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حقیقتست حقیقت تلخ ! او مرا دوست ندارد او لحظه ای در دلش احساسی بنام دلتنگ شدن وجود ندارد .................!