بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر:تو چرا هر وقت عصبانی میشی؛سر من خالی میکنی؟ پسر:آخه تو تنها کسمی...سر تو خالی نکنم سر کی خالی کنم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى وقتى قشنگه که دلى برا دلى تنگ بشه...الان زندگیم خیلى قشنگه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهدی جونم یه خبر دارم برات... میدونی داره مجلس عزای سرور من و تو شروع میشه ها.... نمیای بریم هیئت کنارت سینه بزنم؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من به شما نصیحت: سعی نکنید دشمناتونو شناسایی کنید،چون دیگه هیچ دوستی واستون نمیمونه.بذارید بعضی از دشمنا به اسم دوست کنارتون باشن،بهتر از تنهائیه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَعضی وَقتا اونقدر دِلِت میگیره که ؛ به خُداااا هَم میگی: "توروخدا""-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخاد ی روزی برسه بیاد تو اتاق برم سفت بغلش کنم سرمو بذارم رو شونه هاشو گریه کنم اونم بگه دیونه حالا که با همیم گریه چرا ؟ منم بگم اخه تو که نمیدونی چقد نداشتنتن ازارم دادعشق من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ورق برگرده میبینی این زندگی به من بدهکاره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔــــــﻭﺭ ﭘـــﺪﺭ ﺩﻧﯿـــــــــــﺎ .... ﻭﻗﺘـــــــــی ﺑﺎ سه کـــــــام ﻣﯿـــــﺸﻪ ﺭﻓـــــــﺖ ﺗـــــﻮ ﺭﻭﯾـــــــــــــــــــــﺎ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا تو کل دایره المعارف زندگیم فقط یه کلمه وجود داره د ل ت ن گ ی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل عوض میشود.... جای الو را خرمالومیگیرد،جای دلتنگی را دلتنگی..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی مثل کوفتگی تصادفه اولش بدنت گرمه حالیت نیست ولی یه دفعه دردش شروع میشه و تازه می فهمی چی به سرت اومده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم فراموش کاری ام. اما نمى دانم چرا ..عادت "فراموش کارى ام" .. شامل حال " تو " يکى هیچوقت نشد .. !! لعنت به این شانس..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«بود»... تلخترین کلمه... برای ترجمه ی تمام حسرت های دنیا... «بود»یعنی«دیگر نیست»...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زل زدن به صــــفحه گوشی... وقتـی میدانی که دیگـــر نیست... دیــــوانگی مــــــحض است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر خیلی زود بود... ولی دعایت گرفت... پیر شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شونه آدم که هیچی شونه تخم مرغم پیدا نمیشه،سرمونو بذاریم روش،گریه کنیم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر:تو چرا هر وقت عصبانی میشی؛سر من خالی میکنی؟ پسر:آخه تو تنها کسمی...سر تو خالی نکنم سر کی خالی کنم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى وقتى قشنگه که دلى برا دلى تنگ بشه...الان زندگیم خیلى قشنگه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهدی جونم یه خبر دارم برات... میدونی داره مجلس عزای سرور من و تو شروع میشه ها.... نمیای بریم هیئت کنارت سینه بزنم؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من به شما نصیحت: سعی نکنید دشمناتونو شناسایی کنید،چون دیگه هیچ دوستی واستون نمیمونه.بذارید بعضی از دشمنا به اسم دوست کنارتون باشن،بهتر از تنهائیه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَعضی وَقتا اونقدر دِلِت میگیره که ؛ به خُداااا هَم میگی: "توروخدا""-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخاد ی روزی برسه بیاد تو اتاق برم سفت بغلش کنم سرمو بذارم رو شونه هاشو گریه کنم اونم بگه دیونه حالا که با همیم گریه چرا ؟ منم بگم اخه تو که نمیدونی چقد نداشتنتن ازارم دادعشق من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ورق برگرده میبینی این زندگی به من بدهکاره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔــــــﻭﺭ ﭘـــﺪﺭ ﺩﻧﯿـــــــــــﺎ .... ﻭﻗﺘـــــــــی ﺑﺎ سه کـــــــام ﻣﯿـــــﺸﻪ ﺭﻓـــــــﺖ ﺗـــــﻮ ﺭﻭﯾـــــــــــــــــــــﺎ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا تو کل دایره المعارف زندگیم فقط یه کلمه وجود داره د ل ت ن گ ی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل عوض میشود.... جای الو را خرمالومیگیرد،جای دلتنگی را دلتنگی..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی مثل کوفتگی تصادفه اولش بدنت گرمه حالیت نیست ولی یه دفعه دردش شروع میشه و تازه می فهمی چی به سرت اومده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم فراموش کاری ام. اما نمى دانم چرا ..عادت "فراموش کارى ام" .. شامل حال " تو " يکى هیچوقت نشد .. !! لعنت به این شانس..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«بود»... تلخترین کلمه... برای ترجمه ی تمام حسرت های دنیا... «بود»یعنی«دیگر نیست»...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زل زدن به صــــفحه گوشی... وقتـی میدانی که دیگـــر نیست... دیــــوانگی مــــــحض است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر خیلی زود بود... ولی دعایت گرفت... پیر شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شونه آدم که هیچی شونه تخم مرغم پیدا نمیشه،سرمونو بذاریم روش،گریه کنیم