بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهای سخت از هر انگشتم یک هنر میبارد ! شبها میبافم خیالت را روزها میکشم درد نبودنت را و غروبها هم .... وای غروبها .... می رقصم با ساز دلتنگیهایم ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقــــــــدر دردناک... حـــــس خواســـــتن کسی که به تو هیــــــچ حـــــــس خاصی نداره...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت با برگ های خشک و شاخه های شکسته هم هنوز درخت است... اما آدم که " دلش بشکند " دیگر آدم نمی شود.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ مادرم هست تنگ آغوشش تنگ خنده هایش تنگ دعواهایش تنگ بوسه های بعده دعوا مادرم کجایی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگین و دلتنگم..اما میگویم :بی خیال... حال که عمر را ، با بی خیال گفتن می گذرانیم.. این گفته نیز افزون شود به پیش گفتن ها..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..سکوت ... واژه ای است که خیلی بی صدا جور اشک را می کشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی جرم نیست یک بیماری ست با ما مهربان باشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خدایا" سهم من این بود؟؟؟؟؟ دلم در دست "او" گیر است.... خودم ا‌ز دست "او" دلگیر.... عجب دنیای بی رحمی!!!! دلم گیر است و دلگیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــتـــنـــگــی پـــیـــچـــیــده نــیـــســـتــ . . . ! یــکـــ دل . . . ! یـــکـ آســـمـان یـــکـــ بــــغـــض و آرزو هـای تـرکـــــ خورده بــه هــمــــیــــن ســادگــی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل این زندگی بامن چیه؟ محکوم شدم اونی که دوستش ندارم ودوستم داره روهرروزببینم امااونی که عاشقشم ویه زمانی دوستم داشت روحتی تصادفی حتی توخوابم نمیبینم اماهنوزچشمای من دنبالشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق دیرینم دلم برات تنگ شده....کاشکی این حالمو میفهمیدی.....چقدر بی تو دنیا نخواستنی شده و پاییز تنفرانگیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ضربه خوردم تا قوی تر شم.... فردای من میتونه زیبا شه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رعد و برق هارت و پورت است.... چیزی در دل ابر نیست جز اشک جز باران.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب شب مهتابه ممدم رو میخوام ممدم اگه خوابه محمد رو میخواممم دلم خیلی واسه عشقم تنگ شده..خیلی وقته ندیدمش..:| فقط کسایی که خیلی دلتنگ عشقشونن لایک کنن:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی... خوشه انگورسیاه است.... لگدکوبش کن...لگدکوبش کن... بگذارساعتی سربسته بماند...مستت میکنداندوه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"چقدر زود سهم روزهای خوبمان؛ یک یادش بخیر ساده می شود..."

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهای سخت از هر انگشتم یک هنر میبارد ! شبها میبافم خیالت را روزها میکشم درد نبودنت را و غروبها هم .... وای غروبها .... می رقصم با ساز دلتنگیهایم ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقــــــــدر دردناک... حـــــس خواســـــتن کسی که به تو هیــــــچ حـــــــس خاصی نداره...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت با برگ های خشک و شاخه های شکسته هم هنوز درخت است... اما آدم که " دلش بشکند " دیگر آدم نمی شود.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ مادرم هست تنگ آغوشش تنگ خنده هایش تنگ دعواهایش تنگ بوسه های بعده دعوا مادرم کجایی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگین و دلتنگم..اما میگویم :بی خیال... حال که عمر را ، با بی خیال گفتن می گذرانیم.. این گفته نیز افزون شود به پیش گفتن ها..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..سکوت ... واژه ای است که خیلی بی صدا جور اشک را می کشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی جرم نیست یک بیماری ست با ما مهربان باشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خدایا" سهم من این بود؟؟؟؟؟ دلم در دست "او" گیر است.... خودم ا‌ز دست "او" دلگیر.... عجب دنیای بی رحمی!!!! دلم گیر است و دلگیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــتـــنـــگــی پـــیـــچـــیــده نــیـــســـتــ . . . ! یــکـــ دل . . . ! یـــکـ آســـمـان یـــکـــ بــــغـــض و آرزو هـای تـرکـــــ خورده بــه هــمــــیــــن ســادگــی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل این زندگی بامن چیه؟ محکوم شدم اونی که دوستش ندارم ودوستم داره روهرروزببینم امااونی که عاشقشم ویه زمانی دوستم داشت روحتی تصادفی حتی توخوابم نمیبینم اماهنوزچشمای من دنبالشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق دیرینم دلم برات تنگ شده....کاشکی این حالمو میفهمیدی.....چقدر بی تو دنیا نخواستنی شده و پاییز تنفرانگیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ضربه خوردم تا قوی تر شم.... فردای من میتونه زیبا شه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رعد و برق هارت و پورت است.... چیزی در دل ابر نیست جز اشک جز باران.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب شب مهتابه ممدم رو میخوام ممدم اگه خوابه محمد رو میخواممم دلم خیلی واسه عشقم تنگ شده..خیلی وقته ندیدمش..:| فقط کسایی که خیلی دلتنگ عشقشونن لایک کنن:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی... خوشه انگورسیاه است.... لگدکوبش کن...لگدکوبش کن... بگذارساعتی سربسته بماند...مستت میکنداندوه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"چقدر زود سهم روزهای خوبمان؛ یک یادش بخیر ساده می شود..."