بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست آن است که شما را قادر سازد، در هنگام روز، ستارگان را ببینید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب باش فکر فردا، امروزت را خراب نکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازنده در هر جوابی مشکلی را میبینید ولی برنده در هر مشکل جوابی را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند به کار خویش تکیه میکند و نادان به آرزوی خویش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی باش که عمری با تو بودن ، یک لحظه ، و لحظه ای بی تو بودن ، یک عمر باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی خوشبخت باشی ، جز آنکه برایت مهیاست ، آرزو مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان هیچ وقت ماندنی نیست ، حتی اگر تمام شب ها یلدا باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور کسی را که دوستش داری بشکن ، ولی دل کسی رو که دوست داری ، به خاطر غرورت نشکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ، تو میدانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است  چه رنجی میکشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکن ترس از شکست ، مانع از حضورت در میدان شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیاری که دگر نیست کسی یار کسی / یا رب ای کاش نیفتد به کسی کار کسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همه چیز گذشتن یا به همه چیز رسیدن مهم نیست مهم اینست که از چه میگذری تا به چه برسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکترشريعتي:لحظه ها را گذرانديم تا به خوشبختي برسيم غافل از آنکه خوشبختي همان لحظه هايي بود که گذشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز مرتکب این اشتباه نمی شوم، که با کسانی که برای نظراتشان اهمیتی قائل نیستم، بحث کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد موفق کارهاي متفاوت انجام نمي دهند، بلکه کارها را بگونه اي متفاوت انجام مي دهند. ( کوروش کبیر )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا چنان نمای که هستی ،یا چنا باش که می نمایی . بایزید بسطامی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست آن است که شما را قادر سازد، در هنگام روز، ستارگان را ببینید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب باش فکر فردا، امروزت را خراب نکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازنده در هر جوابی مشکلی را میبینید ولی برنده در هر مشکل جوابی را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند به کار خویش تکیه میکند و نادان به آرزوی خویش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی باش که عمری با تو بودن ، یک لحظه ، و لحظه ای بی تو بودن ، یک عمر باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی خوشبخت باشی ، جز آنکه برایت مهیاست ، آرزو مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان هیچ وقت ماندنی نیست ، حتی اگر تمام شب ها یلدا باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور کسی را که دوستش داری بشکن ، ولی دل کسی رو که دوست داری ، به خاطر غرورت نشکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ، تو میدانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است  چه رنجی میکشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکن ترس از شکست ، مانع از حضورت در میدان شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیاری که دگر نیست کسی یار کسی / یا رب ای کاش نیفتد به کسی کار کسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همه چیز گذشتن یا به همه چیز رسیدن مهم نیست مهم اینست که از چه میگذری تا به چه برسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکترشريعتي:لحظه ها را گذرانديم تا به خوشبختي برسيم غافل از آنکه خوشبختي همان لحظه هايي بود که گذشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز مرتکب این اشتباه نمی شوم، که با کسانی که برای نظراتشان اهمیتی قائل نیستم، بحث کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد موفق کارهاي متفاوت انجام نمي دهند، بلکه کارها را بگونه اي متفاوت انجام مي دهند. ( کوروش کبیر )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا چنان نمای که هستی ،یا چنا باش که می نمایی . بایزید بسطامی