بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها بیشتر از هر زمانی دوست دارم خودم باشم !! دیگر نه حرص بدست آوردن را دارم و نه هراس از دست دادن را ..... هرکس مرا میخواهد بخاطر خودم بخواهد دلم هوای خودم را کرده است ... همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ است ، همه فکر کنند سرت شلوغ است ، و تنها خودت بدانی چقدر  تنـــهایی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبورانه در انتظار زمان بمان ! هر چیز در زمان خودش رخ می دهد  باغبان حتی اگر باغش را غرق آب هم کند درختان خارج از فصل خود میوه نمیدهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی‌ همین است هر خاطره غروبی دارد و هرغروبی خاطره ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده نیست.... گذشتــــــــن ... از كسی كه گذشته هایت را ... ساخته است..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دلِ من چیزیست، مثلِ یک بیشه ی نور مثلِ خواب دمِ صبح و چنان بی تابم که دلم می خواهد، بدوم تا تهِ دشت بروم تا سرِ کوه دورها آواییست که مرا می خواند...  "سهراب سپهری"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولد انسان روشن شدن کبریتی است     و مرگش خاموشی آن!   بنگر در این فاصله چه کردی؟!!   گرما بخشیدی...؟!!   یا سوزاندی...؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دشمنت از تو بدگویی می کند. و دوستت خبرش را به تو می رساند  بدان که دشمن و دوستت برای آسیب رساندن به تو همدست شده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وحشت از قصه كه نه ، ترس ما خاتمه هاست ترس بيهوده نداريم صحبت از خاطره هاست   صحبت از كشتن ناخواسته ي عاطفه هاست كوله باريست پر از هيچ كه بر شانه ماست ما سرانجام ، سرانجام گرفتيم به هيچ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیترسم از کسی که هزار کتاب دارد و هر روز یکی را میخواند...! ترس من از ادم هایست که یک کتاب دارند وآن را مقدس میدانندو هیچگاه نمیخوانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـرم پر از فــــکر است فــــکر روی فــــکر فــــکر پشت فــــکر امـــــــــــــا همـــــــــــــه به من طعنه مــــــــی زنند : بـــــــــــی فــــکــــــر . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز کشف کردم به خاطر چی رو همه زیپ ها نوشته YKK به خاطر Yoshida Kogyo Kabushikikaisha

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى اداره كردن خويش از سرت استفاده كن و براى اداره كردن ديگران از قلبت (دالايى لاما)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه آفتاب را به زندگى ديگران ارزانى ميكنند نميتوانند خود از آن بى بهره باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قادر نیستی خود را بالا ببری، همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه ای را بالا ببری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریشه ها به عمق میروند که درخت ها سر به آسمان می سایند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها بیشتر از هر زمانی دوست دارم خودم باشم !! دیگر نه حرص بدست آوردن را دارم و نه هراس از دست دادن را ..... هرکس مرا میخواهد بخاطر خودم بخواهد دلم هوای خودم را کرده است ... همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ است ، همه فکر کنند سرت شلوغ است ، و تنها خودت بدانی چقدر  تنـــهایی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبورانه در انتظار زمان بمان ! هر چیز در زمان خودش رخ می دهد  باغبان حتی اگر باغش را غرق آب هم کند درختان خارج از فصل خود میوه نمیدهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی‌ همین است هر خاطره غروبی دارد و هرغروبی خاطره ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده نیست.... گذشتــــــــن ... از كسی كه گذشته هایت را ... ساخته است..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دلِ من چیزیست، مثلِ یک بیشه ی نور مثلِ خواب دمِ صبح و چنان بی تابم که دلم می خواهد، بدوم تا تهِ دشت بروم تا سرِ کوه دورها آواییست که مرا می خواند...  "سهراب سپهری"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولد انسان روشن شدن کبریتی است     و مرگش خاموشی آن!   بنگر در این فاصله چه کردی؟!!   گرما بخشیدی...؟!!   یا سوزاندی...؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دشمنت از تو بدگویی می کند. و دوستت خبرش را به تو می رساند  بدان که دشمن و دوستت برای آسیب رساندن به تو همدست شده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وحشت از قصه كه نه ، ترس ما خاتمه هاست ترس بيهوده نداريم صحبت از خاطره هاست   صحبت از كشتن ناخواسته ي عاطفه هاست كوله باريست پر از هيچ كه بر شانه ماست ما سرانجام ، سرانجام گرفتيم به هيچ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیترسم از کسی که هزار کتاب دارد و هر روز یکی را میخواند...! ترس من از ادم هایست که یک کتاب دارند وآن را مقدس میدانندو هیچگاه نمیخوانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـرم پر از فــــکر است فــــکر روی فــــکر فــــکر پشت فــــکر امـــــــــــــا همـــــــــــــه به من طعنه مــــــــی زنند : بـــــــــــی فــــکــــــر . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز کشف کردم به خاطر چی رو همه زیپ ها نوشته YKK به خاطر Yoshida Kogyo Kabushikikaisha

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى اداره كردن خويش از سرت استفاده كن و براى اداره كردن ديگران از قلبت (دالايى لاما)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه آفتاب را به زندگى ديگران ارزانى ميكنند نميتوانند خود از آن بى بهره باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قادر نیستی خود را بالا ببری، همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه ای را بالا ببری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریشه ها به عمق میروند که درخت ها سر به آسمان می سایند