بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن مــرد تنهــای شــبم مهــر خــاموشی بــر لبــم از شهــر تــو مــن رفتــه ام کــولبــارم را بستــه ام تنهــای تنهــا غمگیــن و رســوا تنهــا و بــی فــردا منــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــدایــا. . . از این به بعد به مـخـلوقـاتت یک متـــرجم ضمیمه کن. . . اینجا هیچ کس حرف ،هیچ کس را نمی فهمد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت ندارم سیگارم را با آتش دیگران روشن کنم ! دلم با آتش دیگران سوخت برایم کافی بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایان حکایت من شنیدن دارد من عاشق او بودم او عاشق او………

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرابِ این درد تنهایی وقتی که میکنی با خاطرم بازی سراغی از دل داغونم نگیر بدون هستش دنبال راه واسه رهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار… شش حرف و چهار نقطه، کلمه ی کوتاهیست، اما سالها طول خواهد کشید تا بفهمی یعنی چه. کاش منتظرت نبودم، کاش می شد گفت “یادت مرا فراموش”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایم... مثل همان مسجد بین راه... هرکه می آید مسافراست... میشکند...هم نمازش را...هم دلم را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشانی ام چسبیدن به سینه ات را میخواهد و چشمانم خیس کردن پیراهنت را ،عجب بغض پرتوقعی دارم من امروز .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اینکه زانو زده باشم نه...فقط نبودنت سنگین است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در من چه چیز را تکرار میکنی؟ نفس هایت را.. یا کمرنگی حضورت را من دچار تکرار نبودن هایت شده ام نفس هایم بهانه است . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز دست دیده و دل هردو فریاد که هر چه دیده بیند دل کند یادبسازم خنجری نیشش ز فولاد زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازاتاق خاطراتم بوی حلوابلندشده است...ارام فاتحه بخوان....شایدخداگذاشته ام رابیامرزد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته نیستم... فقط یکم داغونم، همش یکم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذاشتی این «من» عاشق به «تو» برسد.....عیبی ندارد ! فقط دست از سر پلک هایم بردار بگذار به هم برسند!! از وقتی رفته ای عجیب بی خواب شده ام.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﺎﻣﻮﺳﻦ ﺍﻧﺪﯼ ﻭ ﭼﺎﻭﺷﯽ ﻭ ﺷﻤﺎﻋﯽ ﺯﺍﺩﻩ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺻﺪﺍﺷﻮﻥ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯾﻪ ﯾﺎ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭَﻥ؟ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﮑﺎﻳﺖ ﻣﺎ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﮔﻮﺭﺧﺮﯼ ﺍﺳﺖ.ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﺳﻴﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺧﻂ ﻫﺎﯼ ﺳﻔﻴﺪ.ﻳﺎﺳﻔﻴﺪﺍﺳﺖ ﺑﺎﺧﻂ ﻫﺎﯼ ﺳﻴﺎﻩ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن مــرد تنهــای شــبم مهــر خــاموشی بــر لبــم از شهــر تــو مــن رفتــه ام کــولبــارم را بستــه ام تنهــای تنهــا غمگیــن و رســوا تنهــا و بــی فــردا منــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــدایــا. . . از این به بعد به مـخـلوقـاتت یک متـــرجم ضمیمه کن. . . اینجا هیچ کس حرف ،هیچ کس را نمی فهمد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت ندارم سیگارم را با آتش دیگران روشن کنم ! دلم با آتش دیگران سوخت برایم کافی بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایان حکایت من شنیدن دارد من عاشق او بودم او عاشق او………

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرابِ این درد تنهایی وقتی که میکنی با خاطرم بازی سراغی از دل داغونم نگیر بدون هستش دنبال راه واسه رهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار… شش حرف و چهار نقطه، کلمه ی کوتاهیست، اما سالها طول خواهد کشید تا بفهمی یعنی چه. کاش منتظرت نبودم، کاش می شد گفت “یادت مرا فراموش”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایم... مثل همان مسجد بین راه... هرکه می آید مسافراست... میشکند...هم نمازش را...هم دلم را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشانی ام چسبیدن به سینه ات را میخواهد و چشمانم خیس کردن پیراهنت را ،عجب بغض پرتوقعی دارم من امروز .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اینکه زانو زده باشم نه...فقط نبودنت سنگین است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در من چه چیز را تکرار میکنی؟ نفس هایت را.. یا کمرنگی حضورت را من دچار تکرار نبودن هایت شده ام نفس هایم بهانه است . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز دست دیده و دل هردو فریاد که هر چه دیده بیند دل کند یادبسازم خنجری نیشش ز فولاد زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازاتاق خاطراتم بوی حلوابلندشده است...ارام فاتحه بخوان....شایدخداگذاشته ام رابیامرزد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته نیستم... فقط یکم داغونم، همش یکم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذاشتی این «من» عاشق به «تو» برسد.....عیبی ندارد ! فقط دست از سر پلک هایم بردار بگذار به هم برسند!! از وقتی رفته ای عجیب بی خواب شده ام.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﺎﻣﻮﺳﻦ ﺍﻧﺪﯼ ﻭ ﭼﺎﻭﺷﯽ ﻭ ﺷﻤﺎﻋﯽ ﺯﺍﺩﻩ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺻﺪﺍﺷﻮﻥ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯾﻪ ﯾﺎ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭَﻥ؟ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﮑﺎﻳﺖ ﻣﺎ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﮔﻮﺭﺧﺮﯼ ﺍﺳﺖ.ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﺳﻴﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺧﻂ ﻫﺎﯼ ﺳﻔﻴﺪ.ﻳﺎﺳﻔﻴﺪﺍﺳﺖ ﺑﺎﺧﻂ ﻫﺎﯼ ﺳﻴﺎﻩ...