بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درونم غوغاست..... ساده ميشكنم...... بايك تلنگر كوچك...... اينگونه نبودم....... شدم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را من “تو” کردم وگرنه “او” هم زيادت است پس اينقدر برايم ،شما,شما نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم که صبحها به این امید از خواب بیدار میشم که بعد ناهار خوابم ببره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما بازی کردنو خیلی دوست دارند، اما مهم اینجاست که بفهمی هم بازیشون میشی یا اسباب بازیشون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه نازک احساس مرا دست نزن، چندشم میشود از لکه انگشت دروغ، آنکه میگفت که احساس مرا میفهمد،کو کجا رفت که احساس مرا خوب فروخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ، رازیست که در میان حنجره ام دق میکند ، وقتی که نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس زخمای دستمو دید پرسید چرا با خودت چنبن کردی؟ ام هیچ کی زخمای بزرگ دلم رو ندید تا بگوید چرا با تو چنین کردند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم برفی هم ک باشی دلت میخواد ی نفر کنارت باشه تا گرمت کنه......آرومت کنه.....مهم نیست آب شدنت مهم آرامشه حتی برای چند لحظه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بــــــــــــــــــــــی تو شعـــــــــــــــــــــر خواهم گفت... تو بی مــــــــــــــــــــن چه خواهی کرد؟ اصـــــــــــــلا یادت هست که نیـــــــــــــستم...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته تر از آنم که لیوانی چای آرامم کند... آغوش گرم تورا می خواهم در جنگلی ناشناس وقتی که آسمان از لا به لای شاخه ها سرک می کشد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی. . اینجا غروب . . . سنگ تمام میگذارد برای  دلتنگی هایم. . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی خواهد آمد که من و تو یک جایی خیلی دور از هم شب و روز در آغوش یک غریبه بیقرار هم باشیم وبعد از هر بار هم آغوشی به یاد آغوش هم،بی صدا دل تنگ گریه کنیم.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯿﮕﻢ ﺭﺍﺿﯽ ﺍﻡ ﺑﻪ ﺭﺿﺎﯼ ﺧــــــﺪﺍ.. ﺍﻣـﺎ… ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕویم ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میزی برای کار کاری برای تخت تختی برای خواب pوابی برای جان جانی برای مرگ مرگی برای یاد یادی برای سنگ این بود زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ونايي كه در برابرم شيرين زبان بودند خيري ازشون نديدم چون اين آدما همونجور كه قشنگ حرف ميزدند، قـشـنـگ هـم بـهـم پـشـت پـا مـيـزدنـد. تــنــهــای تــنــهــــــــا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیـــــــــــــــه چشــــــــــــم ابری آسمان ، پــــــــــر از بــــــــــــارانم . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درونم غوغاست..... ساده ميشكنم...... بايك تلنگر كوچك...... اينگونه نبودم....... شدم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را من “تو” کردم وگرنه “او” هم زيادت است پس اينقدر برايم ،شما,شما نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم که صبحها به این امید از خواب بیدار میشم که بعد ناهار خوابم ببره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما بازی کردنو خیلی دوست دارند، اما مهم اینجاست که بفهمی هم بازیشون میشی یا اسباب بازیشون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه نازک احساس مرا دست نزن، چندشم میشود از لکه انگشت دروغ، آنکه میگفت که احساس مرا میفهمد،کو کجا رفت که احساس مرا خوب فروخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ، رازیست که در میان حنجره ام دق میکند ، وقتی که نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس زخمای دستمو دید پرسید چرا با خودت چنبن کردی؟ ام هیچ کی زخمای بزرگ دلم رو ندید تا بگوید چرا با تو چنین کردند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم برفی هم ک باشی دلت میخواد ی نفر کنارت باشه تا گرمت کنه......آرومت کنه.....مهم نیست آب شدنت مهم آرامشه حتی برای چند لحظه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بــــــــــــــــــــــی تو شعـــــــــــــــــــــر خواهم گفت... تو بی مــــــــــــــــــــن چه خواهی کرد؟ اصـــــــــــــلا یادت هست که نیـــــــــــــستم...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته تر از آنم که لیوانی چای آرامم کند... آغوش گرم تورا می خواهم در جنگلی ناشناس وقتی که آسمان از لا به لای شاخه ها سرک می کشد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی. . اینجا غروب . . . سنگ تمام میگذارد برای  دلتنگی هایم. . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی خواهد آمد که من و تو یک جایی خیلی دور از هم شب و روز در آغوش یک غریبه بیقرار هم باشیم وبعد از هر بار هم آغوشی به یاد آغوش هم،بی صدا دل تنگ گریه کنیم.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯿﮕﻢ ﺭﺍﺿﯽ ﺍﻡ ﺑﻪ ﺭﺿﺎﯼ ﺧــــــﺪﺍ.. ﺍﻣـﺎ… ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕویم ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میزی برای کار کاری برای تخت تختی برای خواب pوابی برای جان جانی برای مرگ مرگی برای یاد یادی برای سنگ این بود زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ونايي كه در برابرم شيرين زبان بودند خيري ازشون نديدم چون اين آدما همونجور كه قشنگ حرف ميزدند، قـشـنـگ هـم بـهـم پـشـت پـا مـيـزدنـد. تــنــهــای تــنــهــــــــا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیـــــــــــــــه چشــــــــــــم ابری آسمان ، پــــــــــر از بــــــــــــارانم . . .