بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باتوام کهنه رفیق یاد ایام قشنگی که گذشت... کنج قلبم گرم است! در همه حال به یادت هستم. آرزویم این است، تن تو سالم و روحت شاداب ، دل یکدانه تو سبز و بهاری باشد. روزگارت خوش باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدانم خدا ؛ يکروز ميفهمي که خيلي دوستت دارم .... و آنوقت با خودت ميگويي : کاش تمام دعاهايش را مستجاب ميکردم ! بنده خوبي بود ... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پنجره را که دل سپردیم،شکست هر جام که عاشفانه خوردیم،شکست گفتیم غبار،شاید از آینه است بر آینه تا که دست بردیم،شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قدر سخته ادم گل باچه شو تو باغچه ديگه اي ببينه و بگه گلم باغچه نو مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتى یاد غریبه هایی که مرا درک کردند وتاسف برای آشنایان غریبی که مرا در هم شکستند!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای او و اوها بودن چه بی طاقتی... اول مرا تمام کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم براش تنگ شده... نمیدونم اون کجاست و چیکار میکنه... نمیدونم هنوز تو فکر منه یا... خیلی دلم براش تنگ شده... فقط همین ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخدایا!! ازت دلگیرم.گفته بودی حق انتخاب داری.....پس چرا انتخابم کنارم نیست؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدش به عشق نمیرسید!!!!! غرورم را زیر پایش گذاشتم!!!! بازم نرسید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته بهم گفتی تو زندگیم یاتو یا هیچ کس؟ انگار من ساده فراموش کرده بودم این روزها"هیچ کس"هم برای خودش کسی است... حتی مهم تر از من!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیا مث منن بدون طرفش رفته و نامردی کرده ولی هنوز دلت تنگ میشه براش اینجاست که باید گفت مرده شور این دلو ببرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی نیستی... خدا میداند،چقدر به صورتم آب پاشیدم... لعنتی... این کابوس آنقدر واقعی است که از خواب بیدار نمیشوم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده بعضی وقتا یهو دیگه دوستش نداشته باشی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعمدی فاصله گرفته بودم از برکت واژه های صبور انتظار.میخواستم خودم را خفه کنم از دلتنگی نبودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتان باشد دلتنگ شدن جزئی از فرآیند فراموشی است مگذارید احساس دلتنگی شما را به آغوش کسی برگرداند که می دانید با او آینده ای ندارید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام باش رفيق! هیچ گرسنه ای باقی نمیماند... شک ندارم،همین روزها همه سیر میشوند، ...از زندگی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باتوام کهنه رفیق یاد ایام قشنگی که گذشت... کنج قلبم گرم است! در همه حال به یادت هستم. آرزویم این است، تن تو سالم و روحت شاداب ، دل یکدانه تو سبز و بهاری باشد. روزگارت خوش باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدانم خدا ؛ يکروز ميفهمي که خيلي دوستت دارم .... و آنوقت با خودت ميگويي : کاش تمام دعاهايش را مستجاب ميکردم ! بنده خوبي بود ... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پنجره را که دل سپردیم،شکست هر جام که عاشفانه خوردیم،شکست گفتیم غبار،شاید از آینه است بر آینه تا که دست بردیم،شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قدر سخته ادم گل باچه شو تو باغچه ديگه اي ببينه و بگه گلم باغچه نو مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتى یاد غریبه هایی که مرا درک کردند وتاسف برای آشنایان غریبی که مرا در هم شکستند!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای او و اوها بودن چه بی طاقتی... اول مرا تمام کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم براش تنگ شده... نمیدونم اون کجاست و چیکار میکنه... نمیدونم هنوز تو فکر منه یا... خیلی دلم براش تنگ شده... فقط همین ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخدایا!! ازت دلگیرم.گفته بودی حق انتخاب داری.....پس چرا انتخابم کنارم نیست؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدش به عشق نمیرسید!!!!! غرورم را زیر پایش گذاشتم!!!! بازم نرسید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته بهم گفتی تو زندگیم یاتو یا هیچ کس؟ انگار من ساده فراموش کرده بودم این روزها"هیچ کس"هم برای خودش کسی است... حتی مهم تر از من!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیا مث منن بدون طرفش رفته و نامردی کرده ولی هنوز دلت تنگ میشه براش اینجاست که باید گفت مرده شور این دلو ببرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی نیستی... خدا میداند،چقدر به صورتم آب پاشیدم... لعنتی... این کابوس آنقدر واقعی است که از خواب بیدار نمیشوم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده بعضی وقتا یهو دیگه دوستش نداشته باشی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعمدی فاصله گرفته بودم از برکت واژه های صبور انتظار.میخواستم خودم را خفه کنم از دلتنگی نبودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتان باشد دلتنگ شدن جزئی از فرآیند فراموشی است مگذارید احساس دلتنگی شما را به آغوش کسی برگرداند که می دانید با او آینده ای ندارید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام باش رفيق! هیچ گرسنه ای باقی نمیماند... شک ندارم،همین روزها همه سیر میشوند، ...از زندگی...