بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مصراع نخست ، کربلا می خواهم در مصرع بعد ، کربلا میخواهم ایراد ندارد ، به کسی چه ؟ اصلا شعر خودم است ، کربلا می خواهم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم برای کسی که مدتهاست بی انکه باشد هر لحظه زندگی اش کرده ام !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای یادگار کودکی ای عشق اولی برام دعا کن از فکرت درام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش من... چراهمراه اون رفتی؟؟؟؟؟!! مگه جات پیش من چش بود؟؟؟هان؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کــــن تا اخــــر "خــــط" میرفتـــــــــــــم اگه ســــــر راهــم "نقطـــــــــه " نمیگذاشتــــــــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش یا بودی یا از اول نبودی... اینکه هستی و کنارم نیستی دیوانه ام میکند... دلتنگ نشدی ببینی چگونه خوبترین خاطره ها بی رحم ترینشان میشوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه یعنی یه بار دیگه بهش فرصت بدی... یه بار دیگه باهاش صادق باشی و دوباره با همون روش قدیمی بهت ضربه بزنه.... بشینه روبه روت و از نجابت دختری حرف بزنه که جدیدا بهش علاقه مند شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خیلی پراست،پر از جای خالی تو... دلم تنگ است،پرواز میخواهم... تا کجایش را نمیدانم! از زمین بیزارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتهــا… از شدت دلتنگیــــ ، گریهــ کهــــ هیچ…!!! دلـت می خــوآهــَد ؛ هــآی هــــآی بمیــــری…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خودخواه بودم شاید تو رو بخاطر خودم میخواستم ولی تو ک منو نه بخاطر خودم نه بخاطر خودت ... اصلا میخواستی? تولدت مبارک انشاا... ک خوشبخت بشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می توانستم راحت حرف بزنم … چیزی بگویم از دلتنگی … میان آدم های که در این اتاق مجازی جمع شدند … فقط می گویم منم دلتنگم ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حسی پیدا میکنید!؟ وقتی ب کسی که عاشقشید! (چه کلمه ای) از دلتنگی و خستگی و... بگید؟ اونم بگه من به شما! حتی فکرم نمیکنم!! دلم گرفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها از میان دستگاه های موسیقی دلم فقط شور میزند! شور دلتنگیت را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم دعا کن.... اجابت مهم نیست،نیاز من به آرامشی است مه بدانم به یادم هستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عظمت هر چیزی از نزدیک حس میشه، جز عظمت دلتنگی که فقط با دور بودن حس میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه غم انگیز من این است من باشم یا نباشم او دلتنگم نمیشود این دردناک است ............!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مصراع نخست ، کربلا می خواهم در مصرع بعد ، کربلا میخواهم ایراد ندارد ، به کسی چه ؟ اصلا شعر خودم است ، کربلا می خواهم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم برای کسی که مدتهاست بی انکه باشد هر لحظه زندگی اش کرده ام !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای یادگار کودکی ای عشق اولی برام دعا کن از فکرت درام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش من... چراهمراه اون رفتی؟؟؟؟؟!! مگه جات پیش من چش بود؟؟؟هان؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کــــن تا اخــــر "خــــط" میرفتـــــــــــــم اگه ســــــر راهــم "نقطـــــــــه " نمیگذاشتــــــــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش یا بودی یا از اول نبودی... اینکه هستی و کنارم نیستی دیوانه ام میکند... دلتنگ نشدی ببینی چگونه خوبترین خاطره ها بی رحم ترینشان میشوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه یعنی یه بار دیگه بهش فرصت بدی... یه بار دیگه باهاش صادق باشی و دوباره با همون روش قدیمی بهت ضربه بزنه.... بشینه روبه روت و از نجابت دختری حرف بزنه که جدیدا بهش علاقه مند شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خیلی پراست،پر از جای خالی تو... دلم تنگ است،پرواز میخواهم... تا کجایش را نمیدانم! از زمین بیزارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتهــا… از شدت دلتنگیــــ ، گریهــ کهــــ هیچ…!!! دلـت می خــوآهــَد ؛ هــآی هــــآی بمیــــری…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خودخواه بودم شاید تو رو بخاطر خودم میخواستم ولی تو ک منو نه بخاطر خودم نه بخاطر خودت ... اصلا میخواستی? تولدت مبارک انشاا... ک خوشبخت بشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می توانستم راحت حرف بزنم … چیزی بگویم از دلتنگی … میان آدم های که در این اتاق مجازی جمع شدند … فقط می گویم منم دلتنگم ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حسی پیدا میکنید!؟ وقتی ب کسی که عاشقشید! (چه کلمه ای) از دلتنگی و خستگی و... بگید؟ اونم بگه من به شما! حتی فکرم نمیکنم!! دلم گرفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها از میان دستگاه های موسیقی دلم فقط شور میزند! شور دلتنگیت را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم دعا کن.... اجابت مهم نیست،نیاز من به آرامشی است مه بدانم به یادم هستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عظمت هر چیزی از نزدیک حس میشه، جز عظمت دلتنگی که فقط با دور بودن حس میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه غم انگیز من این است من باشم یا نباشم او دلتنگم نمیشود این دردناک است ............!