بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام انبوهی از دردم رفیق ازخودم اززندگی سردم رفیق بیصدا در بی کسی ها گم شدم ،اعتراف ...دیگرکم آوردم رفیق!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستش دارم دوستم نداره ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی عشق از درد دوری بهتر است /عاشقم کرد گفت صبوری بهتر است /توی قرآن خوانده ام یعقوب یادم داده است /دلبرت وقتی کنارت نیست وری بهتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سياهى لبهايم ازسيگار نيست، سياه پوش هزارحرف نگفته است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر کسی باش که حتی اگر در ساده ترین لباس بودی حاضر باشد تو را به همه دنیا نشان دهد وبگوید:"این دنیای من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان به خداهممون مشکل داریم.عاشق بودیم هستیم.خیانت دیدیم و میبینیم فقط توروخدافقط اس هاتونوبنویسین ازچیزدیگه ای حرف نزنین.قربونتون برم مر30

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط بگو از دلم چی خواستی,که دلم تونستو واسه تو نکرد ... یه چیزی بگو خداااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها که کوهی از غم و اندوه  می فشارد سینه ام را  ورق میزنم کهنه دفتر عشقمان را  ورنگ تازه ای می بخشم به جلد خاطراتش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ابدیست و هیچ وقت نابود نمی شود اگر روزی نابود شد بدان که عشق نبود بلکه یک هوس بوده است...پس عاشق باشید نه هوس باز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر کم توقع شده ام ، نه آغوشت را می خواهم نه یک بوسه نه دیگر بودنت را ؛ همین که بیایی و از کنارم رد شوی کافیست ، مرا به آرامش می رساند حتی اصطحکاک سایه هایمان کافیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمان با من که من صدای خسته در بادم/در این اندوه بی پایان بمان تنها تو در یادم/نمیدانم چرا غمها نمیدانند که من سلطان غمهایم/بیا با من باش که من بی تو تنهای تنهایم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه خوابی که تو توش نباشی  تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلأ در هوا نیست… در آغوش من است که خالى شده از تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مانده ام و همه ی لغت نامه هایم! هیچکدام از واژه ها مترادف "دلتنگی" نمی شوند... امثال دهخدا ها هم میدانستند "دلتنگی" معنا ندارد، "درد" دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهراب سپهری درجشن تولدیکسالگی فرزندش....  فرزندم!یک پاییز.یک بهار.یک زمستان ویک تابستان رادیدی.ازاین پس زندگی تکراری است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیهوده فیلممان رانشان میدهی.. جدایی من ازتوهیچ اسکاری ندارد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام انبوهی از دردم رفیق ازخودم اززندگی سردم رفیق بیصدا در بی کسی ها گم شدم ،اعتراف ...دیگرکم آوردم رفیق!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستش دارم دوستم نداره ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی عشق از درد دوری بهتر است /عاشقم کرد گفت صبوری بهتر است /توی قرآن خوانده ام یعقوب یادم داده است /دلبرت وقتی کنارت نیست وری بهتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سياهى لبهايم ازسيگار نيست، سياه پوش هزارحرف نگفته است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر کسی باش که حتی اگر در ساده ترین لباس بودی حاضر باشد تو را به همه دنیا نشان دهد وبگوید:"این دنیای من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان به خداهممون مشکل داریم.عاشق بودیم هستیم.خیانت دیدیم و میبینیم فقط توروخدافقط اس هاتونوبنویسین ازچیزدیگه ای حرف نزنین.قربونتون برم مر30

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط بگو از دلم چی خواستی,که دلم تونستو واسه تو نکرد ... یه چیزی بگو خداااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها که کوهی از غم و اندوه  می فشارد سینه ام را  ورق میزنم کهنه دفتر عشقمان را  ورنگ تازه ای می بخشم به جلد خاطراتش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ابدیست و هیچ وقت نابود نمی شود اگر روزی نابود شد بدان که عشق نبود بلکه یک هوس بوده است...پس عاشق باشید نه هوس باز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر کم توقع شده ام ، نه آغوشت را می خواهم نه یک بوسه نه دیگر بودنت را ؛ همین که بیایی و از کنارم رد شوی کافیست ، مرا به آرامش می رساند حتی اصطحکاک سایه هایمان کافیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمان با من که من صدای خسته در بادم/در این اندوه بی پایان بمان تنها تو در یادم/نمیدانم چرا غمها نمیدانند که من سلطان غمهایم/بیا با من باش که من بی تو تنهای تنهایم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه خوابی که تو توش نباشی  تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلأ در هوا نیست… در آغوش من است که خالى شده از تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مانده ام و همه ی لغت نامه هایم! هیچکدام از واژه ها مترادف "دلتنگی" نمی شوند... امثال دهخدا ها هم میدانستند "دلتنگی" معنا ندارد، "درد" دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهراب سپهری درجشن تولدیکسالگی فرزندش....  فرزندم!یک پاییز.یک بهار.یک زمستان ویک تابستان رادیدی.ازاین پس زندگی تکراری است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیهوده فیلممان رانشان میدهی.. جدایی من ازتوهیچ اسکاری ندارد.