بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــــــــن روزها اگرقرآن هم بخوانی برایت حرف میسازند!!!! گــــــــویا با خدا رابطه داری!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عشق من در فراقت اشکها ریختم و از ترس رفتن تو بیخواب شدم و بخاطر تو از لذت خوردن آب و غذا گذشتم....غم تو مرا رنج زده و بیمار کرده است و تلاش رسیدن به تو مرا خسته و زمین گیر کرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه نه بحث میکنم نه توضیح میخوام نه توضیح میدم نه دنبال دلیل میگردم فقط میبینم ، سکوت میکنم و !...فاصله میگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جایی باید دست آدم‌ها را بکشی نگه‌شان داری صورت‌شان را میان دستانت محکم بگیری بگویی ببین من دوستت دارم، نــــــــــرو . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــرگرد... چون من نگذاشتم روی صندلی تو هیچکس بنشیند.... حتی"غـــــــــبار"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودمون که نه مخاطب بودیم و نه خاص ، دیگه چه برسه به مخاطب خاص

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونو نديدم 2سال در حسرت ديدار اون بودم همه چي خوب بود اما اون دلمو شكست و گفت ديدار و بزا برا بعد (دلم براش تنگه)اخه مگه چيز زيادي ازش خاستم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که تو می دانی “دوستت دارم” کافیست … بگذار خفه کند خودش را ... دنیـا !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی دارد پُشت میله ها باشی یا در خیابانهای شهر در حال قدم زدن وقتی که آرزوهایت در حبس باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای پایم انقدر اهسته به گوش میرسد که همه را ناشنوا کرده است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت می کنم ...... . شاید با سکوت من تو بیدار شوی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میپوشانم دلتنگیم را با بستری از کلمات ولی باز کسی در دلم تو را صدا میزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاری هم  اگر دیوانه اش بودم........... گذشت!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـهـم “مـــ ـــن” از “تـــو” عشـــق نیــــــست ، ذوق نیــــــست ، اشتیـــاق نیــست همـــان دلتنــ ـ ـــگیٍ بی پــایــانی ســت که روزها دیوانـــه ام می کنـــ ـ ـــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا با تو به وسعت تمام نداشته هایم حرف دارم.اما مجالی نیست تا بنشینی به بای این همه حرف.دلم تنگ است.فقط برای حرف زدن با تو...دیگر نمیدانم چه کنم یا چه بگویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این بس تنها ادامه میدهم در زیر این باران حتی به درخواست چتر هم جواب رد میدهم...میخواهم تنهاییم را به رخ این هوای دو نفره بکشم...!باران نبار من نه چتر دارم نه یار!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــــــــن روزها اگرقرآن هم بخوانی برایت حرف میسازند!!!! گــــــــویا با خدا رابطه داری!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عشق من در فراقت اشکها ریختم و از ترس رفتن تو بیخواب شدم و بخاطر تو از لذت خوردن آب و غذا گذشتم....غم تو مرا رنج زده و بیمار کرده است و تلاش رسیدن به تو مرا خسته و زمین گیر کرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه نه بحث میکنم نه توضیح میخوام نه توضیح میدم نه دنبال دلیل میگردم فقط میبینم ، سکوت میکنم و !...فاصله میگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جایی باید دست آدم‌ها را بکشی نگه‌شان داری صورت‌شان را میان دستانت محکم بگیری بگویی ببین من دوستت دارم، نــــــــــرو . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــرگرد... چون من نگذاشتم روی صندلی تو هیچکس بنشیند.... حتی"غـــــــــبار"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودمون که نه مخاطب بودیم و نه خاص ، دیگه چه برسه به مخاطب خاص

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونو نديدم 2سال در حسرت ديدار اون بودم همه چي خوب بود اما اون دلمو شكست و گفت ديدار و بزا برا بعد (دلم براش تنگه)اخه مگه چيز زيادي ازش خاستم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که تو می دانی “دوستت دارم” کافیست … بگذار خفه کند خودش را ... دنیـا !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی دارد پُشت میله ها باشی یا در خیابانهای شهر در حال قدم زدن وقتی که آرزوهایت در حبس باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای پایم انقدر اهسته به گوش میرسد که همه را ناشنوا کرده است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت می کنم ...... . شاید با سکوت من تو بیدار شوی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میپوشانم دلتنگیم را با بستری از کلمات ولی باز کسی در دلم تو را صدا میزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاری هم  اگر دیوانه اش بودم........... گذشت!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـهـم “مـــ ـــن” از “تـــو” عشـــق نیــــــست ، ذوق نیــــــست ، اشتیـــاق نیــست همـــان دلتنــ ـ ـــگیٍ بی پــایــانی ســت که روزها دیوانـــه ام می کنـــ ـ ـــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا با تو به وسعت تمام نداشته هایم حرف دارم.اما مجالی نیست تا بنشینی به بای این همه حرف.دلم تنگ است.فقط برای حرف زدن با تو...دیگر نمیدانم چه کنم یا چه بگویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این بس تنها ادامه میدهم در زیر این باران حتی به درخواست چتر هم جواب رد میدهم...میخواهم تنهاییم را به رخ این هوای دو نفره بکشم...!باران نبار من نه چتر دارم نه یار!