بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا وقتی با غم هات سرشاخ میشی....وقتی حس کم آوردن توی دلت به نقطه جوش میرسه.. وقتی هم میخوای بمونی هم بری فقط این جمله رو تا آخر عمر تکرار میکنی: "آخه تاااااااااااااااااا کی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موی سپیدو توی آینه دیدم / آهی بلند از ته دل کشیدم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم براااااااااااااااااااااااااااات تنگیده بی انصاف.................. بسه دیگه برگرررررررررررررررررررررررد ک داررررررررررم میمیرررررررررررررم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیییییییی دلم برات تنگ شده دیگه ‏. ‏. ‏. ‏. ‏. ‏. ‏. جا نمیشی برو یه جا دیگه به سلامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شانه ام میزنی که تنهایم را بتکانی؟؟ به چی دلخوشی!!؟؟ تکاندن برف از شانه ی آدم برفی؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم دوستت دارم نگو که تکراریست شاید روی بیاید که نباشم تکرارش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمی ام کردند !!!! ولی میبخشمشان... یادم نبـــــــــــــــــــود کاکتوس را نباید نوازش کنم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همیشه ما.به اندازه تکه پیک زیبا،به اندازه تکه خشت تحصیل کرده،به اندازه تکه خاج پولدار،وبه اندازه تکه دل واسش تک باشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هر روز جمعه بود و دلتنگیهایم را گردن غروبش مى انداختم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از خواب ، میچـرخم به سمتش حـرفی نمیزنیم فقـط به هم نگـاه میکنیم. مـن و  دیـوار رو به رویم را میگویم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرداب از رود پرسید تو چگونه اینقدر زلـــــالی ؟ رود گفت: توله سگ تو چه جوری حرف میزنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه "شوری" میزند دلم وقتی ..... وقتی در چشم دیگران انقدر "شیـــرین" میشوی .....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروسک قشنگ من قرمز پوشیده .. . یادش بخیر دلم واسه اون همه بیخیالی لک زده.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه دلم راخالی میکنم دوباره پرمیشود از تو. چه برکتی دارد دوست داشتنت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمارشو که می بینی دلت میریزه خوشحال نباش ... شاید زنگ زده فقط آهنگ پیشوازت رو گوش کنه آدما تا این حد نامردن.....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قــیـامـتی سـت ! از لـحـظه ای که زنــگ ِ تــلـفن بـــلـند مـی شـود .. از جـــا مــی پَـــرم ! تــا لـحـظه ای کـه .. مــثـل ِ هـمـیـشه .. تــــو نـــیـستـی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا وقتی با غم هات سرشاخ میشی....وقتی حس کم آوردن توی دلت به نقطه جوش میرسه.. وقتی هم میخوای بمونی هم بری فقط این جمله رو تا آخر عمر تکرار میکنی: "آخه تاااااااااااااااااا کی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موی سپیدو توی آینه دیدم / آهی بلند از ته دل کشیدم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم براااااااااااااااااااااااااااات تنگیده بی انصاف.................. بسه دیگه برگرررررررررررررررررررررررد ک داررررررررررم میمیرررررررررررررم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیییییییی دلم برات تنگ شده دیگه ‏. ‏. ‏. ‏. ‏. ‏. ‏. جا نمیشی برو یه جا دیگه به سلامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شانه ام میزنی که تنهایم را بتکانی؟؟ به چی دلخوشی!!؟؟ تکاندن برف از شانه ی آدم برفی؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم دوستت دارم نگو که تکراریست شاید روی بیاید که نباشم تکرارش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمی ام کردند !!!! ولی میبخشمشان... یادم نبـــــــــــــــــــود کاکتوس را نباید نوازش کنم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همیشه ما.به اندازه تکه پیک زیبا،به اندازه تکه خشت تحصیل کرده،به اندازه تکه خاج پولدار،وبه اندازه تکه دل واسش تک باشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هر روز جمعه بود و دلتنگیهایم را گردن غروبش مى انداختم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از خواب ، میچـرخم به سمتش حـرفی نمیزنیم فقـط به هم نگـاه میکنیم. مـن و  دیـوار رو به رویم را میگویم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرداب از رود پرسید تو چگونه اینقدر زلـــــالی ؟ رود گفت: توله سگ تو چه جوری حرف میزنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه "شوری" میزند دلم وقتی ..... وقتی در چشم دیگران انقدر "شیـــرین" میشوی .....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروسک قشنگ من قرمز پوشیده .. . یادش بخیر دلم واسه اون همه بیخیالی لک زده.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه دلم راخالی میکنم دوباره پرمیشود از تو. چه برکتی دارد دوست داشتنت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمارشو که می بینی دلت میریزه خوشحال نباش ... شاید زنگ زده فقط آهنگ پیشوازت رو گوش کنه آدما تا این حد نامردن.....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قــیـامـتی سـت ! از لـحـظه ای که زنــگ ِ تــلـفن بـــلـند مـی شـود .. از جـــا مــی پَـــرم ! تــا لـحـظه ای کـه .. مــثـل ِ هـمـیـشه .. تــــو نـــیـستـی