بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم اونقد بده که حتی وقتی فک میکنم اگه همین الان برگرده و سراغمو بگیره بازم اروم نمیشم...دلم دیگه با هیچی از این دنیا نمیخواد بخنده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناک تر اما از این دو دردناک تر این است که ندانی باید صبر کنی یا فراموش...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلــــی وقت است کـــــــه "بی تــــــابم" دلـــــــم تــــــــاب میخواهد و یک هــــُــلِ محــــکم کـــــه دلم هــُـــرّی بریزد پایین،هر چـــــه در خودش تلنبار کرده را..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند ماهی هست که میام اما خوب تصمیم گرفتم منم حرف بزنم...اولین پستمه...با اجازه قدیمی ها درست متر کن ! آدم ها هم قد خودشان اند ، نه هم قد تصورات تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دلتنگی ها ، از اشک ها و شکایت ها که بگذریم باید اعتراف کنم مادرم که میخندد خوشبختم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت هستیمو نابود میکرد ولی حالا بودنت . . . میشه نباشی ؟ ؟ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودتو با من مقایسه نکن لعنتی...من یه دختتتتتترم ... هیییییییچ وقت نمیتونم مثل تو بی تفاوت باششششششم ...بهم نگو ضعییییییییفی...من ضعیف نیسسسسستم این تویی که خیلی محکمی..میفهمی؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خیلی دلم گرفته خیلی دل تنگم بیا با هم قدم بزنیم  سیگار از من  بارون از تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درجواب فقط براى او...بايد بكم:همه جيز منو تو مثل همه منم تو اون روز برام اين اتفاق افتاد كاش اون روز نميومد كاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلتنگ حضورت هستم ؛ کاش تصویرت نفس می کشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار حوصله ام بمان !! نباشی دلم که هیچ ، دنیا هم تنگ میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر در دفتر خاطراتم چیزی نخواهم نوشت!! حتی از دلتنگی ها... توکه نیستی یادآوری روزهای تلخ تمام تنم را میلرزاند.. کاش بودی!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به کدامین دلتنگی خندیدم که چنین دلتنگم ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شده واسه اون موقع هایی که: با کلی کلک و بهونه تاریخ سفر رفتنامون رو با هم تنظیم میکردیم که مجبور نشیم دوبار دوری هم رو تحمل کنیم حالا چجور باید این دوری رو تحمل کنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقــاش خــــوبی نــــبودم... .. اما .. ايــن روزها... .. به لطـف تــــــــــو... .. انـــتظار را .. ديـــدنی ميكــشـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــــــــــم لک زده واسه یه درددل ساده که تهش پشیمونی نباشه ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم اونقد بده که حتی وقتی فک میکنم اگه همین الان برگرده و سراغمو بگیره بازم اروم نمیشم...دلم دیگه با هیچی از این دنیا نمیخواد بخنده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناک تر اما از این دو دردناک تر این است که ندانی باید صبر کنی یا فراموش...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلــــی وقت است کـــــــه "بی تــــــابم" دلـــــــم تــــــــاب میخواهد و یک هــــُــلِ محــــکم کـــــه دلم هــُـــرّی بریزد پایین،هر چـــــه در خودش تلنبار کرده را..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند ماهی هست که میام اما خوب تصمیم گرفتم منم حرف بزنم...اولین پستمه...با اجازه قدیمی ها درست متر کن ! آدم ها هم قد خودشان اند ، نه هم قد تصورات تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دلتنگی ها ، از اشک ها و شکایت ها که بگذریم باید اعتراف کنم مادرم که میخندد خوشبختم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت هستیمو نابود میکرد ولی حالا بودنت . . . میشه نباشی ؟ ؟ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودتو با من مقایسه نکن لعنتی...من یه دختتتتتترم ... هیییییییچ وقت نمیتونم مثل تو بی تفاوت باششششششم ...بهم نگو ضعییییییییفی...من ضعیف نیسسسسستم این تویی که خیلی محکمی..میفهمی؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خیلی دلم گرفته خیلی دل تنگم بیا با هم قدم بزنیم  سیگار از من  بارون از تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درجواب فقط براى او...بايد بكم:همه جيز منو تو مثل همه منم تو اون روز برام اين اتفاق افتاد كاش اون روز نميومد كاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلتنگ حضورت هستم ؛ کاش تصویرت نفس می کشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار حوصله ام بمان !! نباشی دلم که هیچ ، دنیا هم تنگ میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر در دفتر خاطراتم چیزی نخواهم نوشت!! حتی از دلتنگی ها... توکه نیستی یادآوری روزهای تلخ تمام تنم را میلرزاند.. کاش بودی!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به کدامین دلتنگی خندیدم که چنین دلتنگم ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شده واسه اون موقع هایی که: با کلی کلک و بهونه تاریخ سفر رفتنامون رو با هم تنظیم میکردیم که مجبور نشیم دوبار دوری هم رو تحمل کنیم حالا چجور باید این دوری رو تحمل کنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقــاش خــــوبی نــــبودم... .. اما .. ايــن روزها... .. به لطـف تــــــــــو... .. انـــتظار را .. ديـــدنی ميكــشـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــــــــــم لک زده واسه یه درددل ساده که تهش پشیمونی نباشه ...