بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس میکشم تابه جای مرده ها خاکم نکنند این گونه است حال من دیگر چیزی نپرس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگین است تکلیف بی تو بودن! تو آسوده بخواب من مشق گریه هایم مانده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی فقط یک اسم مستعار است برای تمام حس هایی که اسمشان را نمی دانیم و هر کدامشان برای خود یک دلتنگی اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رویای عزیزم رویا جان خوش اومدی. برای گفتن حرف دلت میتونی رو من حساب کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سریع ترین نقاشی بود که دیدم در یک چشم به هم زدن روزگارم را سیاه کر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ یک نفر کہ باشے تمام تلاشت را بکنے تا خوش بگذرد و لحظہ اے فراموشش کنے فایدہ اے ندارد! تو دلت تنگ است، دلت براے ھمان یک نفر تنگ است، تا نیاید... تا نباشد...تو ھنوز دلتنگے!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بعد از مدتها بهت زنگ میزنه و تو دست و پات میلرزه و استرس بهت دست میده زیادم خوشحال نباش. شاید طرفت زنگ زده پیشوازتو گوش کنه آدما تا این حد نامردن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار كسی نداند كه چگونه من به جای نوازش شدن، بوسیده شدن،  گزیده شده ام!  بگذار هیچ كس نداند، هیچ كس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وتو ، یه عکس دونفره، به این دنیا بدهکاریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای ازنیمه شبی که بیدارشوم و... تو رابخواهم... وپاکت سیگارم خالی باشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای غصه مرا دار زدی خسته نباشی! آتش به شب تار زدی خسته نباشی! ای غصه دمت گرم که در لحظه ی شادی  با رگ رگ من تار زدی خسته نباشی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیزارم.... از هر مسئله ای که تنها راه حلش  گذر زمان است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغل خوبی دارم . . . ” آدم میکنم و تحویل دیگری میدهم “ . . . صد در صد تضمینی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت هایت آنقدر زیاد شده اند که هر غریبه ای را شبیه تو میبینم نمیدانم غریبه ها تو شده اند یا تو غریبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دلیل برای خودم... حکمتی بود که بین من و عشقم جدایی افتاد... حکمتش رو فهمیدم... مدرک داشت... مدرکش در دستانم است... کارت عروسیت با دیگری... حکمتش این بود که از اولش مال من نبودی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رویا پرغم عزیز: دوست خوبم خیلی دوست دارم درد دلتو بشنوم! بنویس! امیدوارم تایید شه.برا من که هیچکدوم تایید نشد.دلیلشم نوشته شده بود:غم وغصه!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس میکشم تابه جای مرده ها خاکم نکنند این گونه است حال من دیگر چیزی نپرس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگین است تکلیف بی تو بودن! تو آسوده بخواب من مشق گریه هایم مانده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی فقط یک اسم مستعار است برای تمام حس هایی که اسمشان را نمی دانیم و هر کدامشان برای خود یک دلتنگی اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رویای عزیزم رویا جان خوش اومدی. برای گفتن حرف دلت میتونی رو من حساب کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سریع ترین نقاشی بود که دیدم در یک چشم به هم زدن روزگارم را سیاه کر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ یک نفر کہ باشے تمام تلاشت را بکنے تا خوش بگذرد و لحظہ اے فراموشش کنے فایدہ اے ندارد! تو دلت تنگ است، دلت براے ھمان یک نفر تنگ است، تا نیاید... تا نباشد...تو ھنوز دلتنگے!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بعد از مدتها بهت زنگ میزنه و تو دست و پات میلرزه و استرس بهت دست میده زیادم خوشحال نباش. شاید طرفت زنگ زده پیشوازتو گوش کنه آدما تا این حد نامردن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار كسی نداند كه چگونه من به جای نوازش شدن، بوسیده شدن،  گزیده شده ام!  بگذار هیچ كس نداند، هیچ كس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وتو ، یه عکس دونفره، به این دنیا بدهکاریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای ازنیمه شبی که بیدارشوم و... تو رابخواهم... وپاکت سیگارم خالی باشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای غصه مرا دار زدی خسته نباشی! آتش به شب تار زدی خسته نباشی! ای غصه دمت گرم که در لحظه ی شادی  با رگ رگ من تار زدی خسته نباشی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیزارم.... از هر مسئله ای که تنها راه حلش  گذر زمان است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغل خوبی دارم . . . ” آدم میکنم و تحویل دیگری میدهم “ . . . صد در صد تضمینی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت هایت آنقدر زیاد شده اند که هر غریبه ای را شبیه تو میبینم نمیدانم غریبه ها تو شده اند یا تو غریبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دلیل برای خودم... حکمتی بود که بین من و عشقم جدایی افتاد... حکمتش رو فهمیدم... مدرک داشت... مدرکش در دستانم است... کارت عروسیت با دیگری... حکمتش این بود که از اولش مال من نبودی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رویا پرغم عزیز: دوست خوبم خیلی دوست دارم درد دلتو بشنوم! بنویس! امیدوارم تایید شه.برا من که هیچکدوم تایید نشد.دلیلشم نوشته شده بود:غم وغصه!