بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــوابهـایـم گاهـی... زیباتر از زندگی ام مـی شـونــد... کـاش گـــــاهــی... بــــــرای همیشه خـــواب مــی مــانــدم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکــــــی... یک نفــــر بــــود کـــه میگـــفت بــــه مــــــن " همـــه ی من .. از آنِ تـــو .. وقتــــی کــه دلت می گیـــــرد " .. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرسخته منطقي فكركني وقتي... احساساتت داره خفت ميكنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوانواده ميتونه تورو ناديده بگيره فاميل و دوست ميتونن تورو فراموش كنن اما عاشق حتي اگه دلشم بشكني بازم با ياد خاطرات خوبتون باهم به خواب ميره.  هيچ وقت عشقتو تنها نذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو كه خوابي همش نفس هاتو چك ميكنم شبا تا صبح به نفـس كشيدنت فك ميكنم مي شمارم نكنه قلبت يكي كمتر بزنه عشـق تو ثروتم و چشم تو دنياي منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدین بعضی اوقات ادم بدون اینکه دلیلشو بدون دپرس میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خیلی بده اینطور نیس!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا اون شبها بخیر که تا صبح اس ام اس بازی میکردیم و تو آخرش مینوشتی : کاش الان پیشم بودی........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفا هی نپرسید دلتنگی چه معنی دارد؟دلتنگی معنی ندارد...درددارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ان سوی دلتنگی ها همیشه خدایی است که داشتن ان جبران همه نداشته هاست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ها خوابم نمی برد… از درد ضربات شلاق خاطراتت روی قلبـــــم بی انصاف… محکم زدی ، جایش مانده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار که میخواهم سمتت بیایم یادم میفتد که دلتنگی بهانه خوبی برای تکرار یک اشتباه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لج میکنم . . . بد اخلاق میشم ! نه چیزی میبینم ، نه چیزی میشنوم ، نه چیزی میگم ! دست خودم که نیست تو که نباشی ، زندگی باید به کامِ من تلخ بشه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را دوست دارم . . . بی دعوت می آید  بی منت میماند  بی خبر نمیرود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت در اشتباهی، اگر فکر میکنی این روزها زود می گذرد.... به باور های غلطی رسیده ای، اگر فکر میکنی که دلتنگی اسان است.... چه عقاید پلیدی داری، اگر فکر می کنی دلم برایت تنگ نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاســت احــساس میکــنم کــر و لال شــدم . . !! این روزها صــدای احــساساتم رو فــقط صــفحه ی کیــــــــبوردم میشــنود . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد دیگر هرگز خاطره هایم را کند و کاو نکنم! مثل آتش زیر خاکستر می ماند... حساب از دستم در رفته... چندمین بار است که با یاد نگاه آخرت آتش می گیرم....؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــوابهـایـم گاهـی... زیباتر از زندگی ام مـی شـونــد... کـاش گـــــاهــی... بــــــرای همیشه خـــواب مــی مــانــدم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکــــــی... یک نفــــر بــــود کـــه میگـــفت بــــه مــــــن " همـــه ی من .. از آنِ تـــو .. وقتــــی کــه دلت می گیـــــرد " .. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرسخته منطقي فكركني وقتي... احساساتت داره خفت ميكنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوانواده ميتونه تورو ناديده بگيره فاميل و دوست ميتونن تورو فراموش كنن اما عاشق حتي اگه دلشم بشكني بازم با ياد خاطرات خوبتون باهم به خواب ميره.  هيچ وقت عشقتو تنها نذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو كه خوابي همش نفس هاتو چك ميكنم شبا تا صبح به نفـس كشيدنت فك ميكنم مي شمارم نكنه قلبت يكي كمتر بزنه عشـق تو ثروتم و چشم تو دنياي منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدین بعضی اوقات ادم بدون اینکه دلیلشو بدون دپرس میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خیلی بده اینطور نیس!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا اون شبها بخیر که تا صبح اس ام اس بازی میکردیم و تو آخرش مینوشتی : کاش الان پیشم بودی........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفا هی نپرسید دلتنگی چه معنی دارد؟دلتنگی معنی ندارد...درددارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ان سوی دلتنگی ها همیشه خدایی است که داشتن ان جبران همه نداشته هاست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ها خوابم نمی برد… از درد ضربات شلاق خاطراتت روی قلبـــــم بی انصاف… محکم زدی ، جایش مانده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار که میخواهم سمتت بیایم یادم میفتد که دلتنگی بهانه خوبی برای تکرار یک اشتباه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لج میکنم . . . بد اخلاق میشم ! نه چیزی میبینم ، نه چیزی میشنوم ، نه چیزی میگم ! دست خودم که نیست تو که نباشی ، زندگی باید به کامِ من تلخ بشه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را دوست دارم . . . بی دعوت می آید  بی منت میماند  بی خبر نمیرود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت در اشتباهی، اگر فکر میکنی این روزها زود می گذرد.... به باور های غلطی رسیده ای، اگر فکر میکنی که دلتنگی اسان است.... چه عقاید پلیدی داری، اگر فکر می کنی دلم برایت تنگ نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاســت احــساس میکــنم کــر و لال شــدم . . !! این روزها صــدای احــساساتم رو فــقط صــفحه ی کیــــــــبوردم میشــنود . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد دیگر هرگز خاطره هایم را کند و کاو نکنم! مثل آتش زیر خاکستر می ماند... حساب از دستم در رفته... چندمین بار است که با یاد نگاه آخرت آتش می گیرم....؟؟