بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام جدیدم امیدوارم منو بپذیرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه.. نه!  گریه نمی کنم یک چیزی رفته توی چشمم! به گمانم ... یک خاطره است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام به همه دوستان گلم این دومین پست منه.۴.۵ ماهیه پست های شما دوستان گلم رو خوندم خیلی قشنگ هستن از ته دل هستن و سوزناک.امیدوارم منو تو جمع خودتون بپذیرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگه کسی رو داشتم/دیگه در به در نبودم/با غم و غربت واندوه/ دیگه همسفر نبودم/اگه زخم نخورده بودم/تو رو باور نمیکردم/پشت این حصار غربت/با غمت سر نمیکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه ترین و دردناک ترین داستان عمر من فقط چندکلمه میشود... (او هست اما با من نیست...)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روحم باکره بود!! این غم ها ونگرانی ها فرزند نامشروع خوابیدن؛ باخیال تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دربی لیاقتی تو شکی نیست. دلیل اینجا بودنت،میان بغض هایم خریت خودم است نه لیاقت تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها... ازشدت دلتنگی، گریه که هیچ... دلت میخواهد،های های بمیری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏"دوستت دارم" رابرای هردویمان فرستادی!! هم من... هم او... خیانت میکردی یا عدالت؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم زنده بمانم، غم یاران نگذاشت خواستم غم نخورم، دوری خوبان نگذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخه تو که از دستش ندادیتو که آغوشش رو داریتو که گرمی دستاش رو داریتو که چشات می بینتشتو که گوشات صداشو میشنوهپس الکی نگو درکت می کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ین روزها تلخ می گذرد. دستم میلرزد از توصیفش! همین بس که نفس کشیدنم در این مرگِ تدریجی، مثل خودکُشی است، با تیغِ کُند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز با تو شروع شد  اما هیچ چیز با تو تموم نمیشه حتی همین دلتنگی های من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن به هرچی بخندی سرت میاد!!!! خدایا من به دلتنگی کی خندیدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام دوستان كلم: ميدوتيد بدترين دلتنكى برام جيه؟ اينكه اومدم اينجا تا با شما درد دل كنم اما هرجى مينويسم تأييد نميشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا ...بهم كمك كن فراموشش كنم. سخته نتونم باهاش حرف بزنم و فقط از دورادور حرفاش رو ببينم. چرا دنيا اينطوريه. مگه چي ميشد من با او دو تايي بازم حرف بزنيم. اين چه احساسيه كه من دارم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام جدیدم امیدوارم منو بپذیرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه.. نه!  گریه نمی کنم یک چیزی رفته توی چشمم! به گمانم ... یک خاطره است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام به همه دوستان گلم این دومین پست منه.۴.۵ ماهیه پست های شما دوستان گلم رو خوندم خیلی قشنگ هستن از ته دل هستن و سوزناک.امیدوارم منو تو جمع خودتون بپذیرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگه کسی رو داشتم/دیگه در به در نبودم/با غم و غربت واندوه/ دیگه همسفر نبودم/اگه زخم نخورده بودم/تو رو باور نمیکردم/پشت این حصار غربت/با غمت سر نمیکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه ترین و دردناک ترین داستان عمر من فقط چندکلمه میشود... (او هست اما با من نیست...)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روحم باکره بود!! این غم ها ونگرانی ها فرزند نامشروع خوابیدن؛ باخیال تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دربی لیاقتی تو شکی نیست. دلیل اینجا بودنت،میان بغض هایم خریت خودم است نه لیاقت تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها... ازشدت دلتنگی، گریه که هیچ... دلت میخواهد،های های بمیری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏"دوستت دارم" رابرای هردویمان فرستادی!! هم من... هم او... خیانت میکردی یا عدالت؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم زنده بمانم، غم یاران نگذاشت خواستم غم نخورم، دوری خوبان نگذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخه تو که از دستش ندادیتو که آغوشش رو داریتو که گرمی دستاش رو داریتو که چشات می بینتشتو که گوشات صداشو میشنوهپس الکی نگو درکت می کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ین روزها تلخ می گذرد. دستم میلرزد از توصیفش! همین بس که نفس کشیدنم در این مرگِ تدریجی، مثل خودکُشی است، با تیغِ کُند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز با تو شروع شد  اما هیچ چیز با تو تموم نمیشه حتی همین دلتنگی های من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن به هرچی بخندی سرت میاد!!!! خدایا من به دلتنگی کی خندیدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام دوستان كلم: ميدوتيد بدترين دلتنكى برام جيه؟ اينكه اومدم اينجا تا با شما درد دل كنم اما هرجى مينويسم تأييد نميشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا ...بهم كمك كن فراموشش كنم. سخته نتونم باهاش حرف بزنم و فقط از دورادور حرفاش رو ببينم. چرا دنيا اينطوريه. مگه چي ميشد من با او دو تايي بازم حرف بزنيم. اين چه احساسيه كه من دارم.