بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام دوستان من تازه واردم امیدوارم بتونم همه دلتنگیهامو تو اینجا باهاتون در میون بذارم البته اگه جسارتشو داشته باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر دردو دل نخاهم کرد .درد که از عصب گذشت دیگر درد ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آروم آروم دوباره دل هواي گريه داره بعد رفتنت. . .مالك،كجايي داداشي؟خيلي دلتنگتم رفيق،خيلي، دوستاي عزير 4جوكي،لايك نميخوام،فقط براي شادي روح اين رفيق نيمه راهه ما يه صلوات بفرستين،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هموون مکثی ِ که رو اسمش می کنی،، وقتی شماره های گوشیت رو میای پایین !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند به جان من قسم میخوری  نمی دانم آن حرف ها را باور کنم یا جواب ندادن سلامم را ؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــنجر از پشــت مــیزنــند عــجب دوســتان خــجالتی دارم من….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه یک نخ، نه یک پاکت، یک عمرهم که سیگار بکشم فایده ندارد... تاخودم نسوزم، دلم آرام نمیشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت نکن... این که بغل گرفته ام،بعدازتو... زانوی غم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر باران می ایستم میگویند مد است این روزها... عشق بازی زیر باران با اشک های ابر... دلم برای خودم میسوزد که ازفشار دلتنگی، خیلی وقت است نفسم بریده بریده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخاد وقتی بعد از این همه سال دوری و جدایی و دلتنگی حسرت......وقتی به عشقم رسیدم برم بزنم رو شونه ی خدا بگم صبرو حال کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اوج تلاطم قلبم فقط سكوت كردم فقط سكوت نه سيكار نه كريه نه 4جوك !! هيجي آرومم نميكنه جز صداي وز وز دلتنكي هام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار... تسلیـــــمم... سہمم از عشق هم ، برای تــو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد را بــا چــه انـــدازه می گیــرنــــد ؟ درد دارمــــ ، از اینــجــــا تــــا تـــــو ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا بجز دوری تو چیزی ب من نزدیک نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دوریت چه خیال هایی میبافم اه دل خوش باوره من چقدر هنرمندانه زجر میکشی ازکمال الملک زیباتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن هروقت دلت واسه كسي تنگ شد نگاش كن. نبود صداش كن. نشنيد دعاش كن..... تازه واردم دوستان

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام دوستان من تازه واردم امیدوارم بتونم همه دلتنگیهامو تو اینجا باهاتون در میون بذارم البته اگه جسارتشو داشته باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر دردو دل نخاهم کرد .درد که از عصب گذشت دیگر درد ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آروم آروم دوباره دل هواي گريه داره بعد رفتنت. . .مالك،كجايي داداشي؟خيلي دلتنگتم رفيق،خيلي، دوستاي عزير 4جوكي،لايك نميخوام،فقط براي شادي روح اين رفيق نيمه راهه ما يه صلوات بفرستين،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هموون مکثی ِ که رو اسمش می کنی،، وقتی شماره های گوشیت رو میای پایین !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند به جان من قسم میخوری  نمی دانم آن حرف ها را باور کنم یا جواب ندادن سلامم را ؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــنجر از پشــت مــیزنــند عــجب دوســتان خــجالتی دارم من….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه یک نخ، نه یک پاکت، یک عمرهم که سیگار بکشم فایده ندارد... تاخودم نسوزم، دلم آرام نمیشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت نکن... این که بغل گرفته ام،بعدازتو... زانوی غم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر باران می ایستم میگویند مد است این روزها... عشق بازی زیر باران با اشک های ابر... دلم برای خودم میسوزد که ازفشار دلتنگی، خیلی وقت است نفسم بریده بریده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخاد وقتی بعد از این همه سال دوری و جدایی و دلتنگی حسرت......وقتی به عشقم رسیدم برم بزنم رو شونه ی خدا بگم صبرو حال کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اوج تلاطم قلبم فقط سكوت كردم فقط سكوت نه سيكار نه كريه نه 4جوك !! هيجي آرومم نميكنه جز صداي وز وز دلتنكي هام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار... تسلیـــــمم... سہمم از عشق هم ، برای تــو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد را بــا چــه انـــدازه می گیــرنــــد ؟ درد دارمــــ ، از اینــجــــا تــــا تـــــو ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا بجز دوری تو چیزی ب من نزدیک نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دوریت چه خیال هایی میبافم اه دل خوش باوره من چقدر هنرمندانه زجر میکشی ازکمال الملک زیباتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن هروقت دلت واسه كسي تنگ شد نگاش كن. نبود صداش كن. نشنيد دعاش كن..... تازه واردم دوستان