بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم انقدر از زمین میگیرد که میخواهم تا سقف آسمان پرواز کنم و رویش دراز بکشم . . . ! آرام و آسوده . . . مثل ماهی حوضمان که چند روزیست روی آب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ انسان زمانی ست که نه شب بهانه ای برای خوابیدن دارد و نه صبح دلیلی برای بیدار شدن ! اين اولين ارسال منه اميدوارم تكراري نباشه(البته سرچ كردم تكراري نبود)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم...دلتنگ آنروزها که نمیدانم محبت هایش توهم من بود یا ترحم او..؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با سنگدلی و بیرحمی  احساسم را دار زدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام دوستان من عضو جدید هستم خوشحالم که به جمعتون اضافه شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راهی كه دارم ،منتهی به توست ! آن را طی می کنم...حتی اگر بدانم، نگاهی دروغین در انتظارم است safa

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ي وقتايي جواب همه دلتنگيات و نگرانيات ميشه ي جمله ك ميكوبند تو صورتت... "بهم گير نده،حوصله ندارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـِـﮧ سـَـخــتــهــ ؛ وقـــتــْے لازمِه به یه کَسے فَقط بِگے : دلــَـم تـــنــگهـــ ! امـــّـــا . . . هـــیــچــکــَـس نــبــاشـِـهـــ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای كسی تنگ است كه گمان میكردم می آید ... می ماند ... و به تنهاییم پایان میدهد! آمد ... رفت ... و به زندگی ام پایان داد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صـدای زندگی را میشنـوم... همــه جــا... فـرا می خـــوانـد مــا را... تــــو را! بـرای در آغــوش کشیــــدن معـشـوقت... مـــرا! بــرای در آغـوش کشیــدن زانــوی غـــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش خوشبختی هم مثل مرگ حق بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهایی شمایی که یکی دوستتان دارد..........بله با شما هستم........هیچی فقط خوش به حالتون!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها همه به من دلتنگی هدیه میدهند... لطفأ آتش بس اعلام کنید! به خدا تمام شد دلم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه هستی و هیچ وقت نیستی! نمی دانم محو بودنت شدم یا دلتنگ نبودنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان میگذرد خاطرات رنگ میبازند  احساسات تغییر میکنند ادمها میروند اما اما دلها هرگز از یاد نخواهند برد! بهانه ها.. رفتن ها... و جدایی ها را... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت چه طعم تلخی است وقتی آن را با عشق اشتباه بگیری! برای دوباره آمدنش دعا نکن،میدونم سخته اما دیگه دعا نکن! شاید وقتی اومد همونی نباشه که رفته بود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم انقدر از زمین میگیرد که میخواهم تا سقف آسمان پرواز کنم و رویش دراز بکشم . . . ! آرام و آسوده . . . مثل ماهی حوضمان که چند روزیست روی آب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ انسان زمانی ست که نه شب بهانه ای برای خوابیدن دارد و نه صبح دلیلی برای بیدار شدن ! اين اولين ارسال منه اميدوارم تكراري نباشه(البته سرچ كردم تكراري نبود)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم...دلتنگ آنروزها که نمیدانم محبت هایش توهم من بود یا ترحم او..؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با سنگدلی و بیرحمی  احساسم را دار زدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام دوستان من عضو جدید هستم خوشحالم که به جمعتون اضافه شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راهی كه دارم ،منتهی به توست ! آن را طی می کنم...حتی اگر بدانم، نگاهی دروغین در انتظارم است safa

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ي وقتايي جواب همه دلتنگيات و نگرانيات ميشه ي جمله ك ميكوبند تو صورتت... "بهم گير نده،حوصله ندارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـِـﮧ سـَـخــتــهــ ؛ وقـــتــْے لازمِه به یه کَسے فَقط بِگے : دلــَـم تـــنــگهـــ ! امـــّـــا . . . هـــیــچــکــَـس نــبــاشـِـهـــ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای كسی تنگ است كه گمان میكردم می آید ... می ماند ... و به تنهاییم پایان میدهد! آمد ... رفت ... و به زندگی ام پایان داد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صـدای زندگی را میشنـوم... همــه جــا... فـرا می خـــوانـد مــا را... تــــو را! بـرای در آغــوش کشیــــدن معـشـوقت... مـــرا! بــرای در آغـوش کشیــدن زانــوی غـــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش خوشبختی هم مثل مرگ حق بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهایی شمایی که یکی دوستتان دارد..........بله با شما هستم........هیچی فقط خوش به حالتون!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها همه به من دلتنگی هدیه میدهند... لطفأ آتش بس اعلام کنید! به خدا تمام شد دلم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه هستی و هیچ وقت نیستی! نمی دانم محو بودنت شدم یا دلتنگ نبودنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان میگذرد خاطرات رنگ میبازند  احساسات تغییر میکنند ادمها میروند اما اما دلها هرگز از یاد نخواهند برد! بهانه ها.. رفتن ها... و جدایی ها را... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت چه طعم تلخی است وقتی آن را با عشق اشتباه بگیری! برای دوباره آمدنش دعا نکن،میدونم سخته اما دیگه دعا نکن! شاید وقتی اومد همونی نباشه که رفته بود.