بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشی آدم دیگری میشوی ... خشن تر،عصبی تر،کلافه تر،تلخ تر ... و جالب اینکه با اطراف هم کاری نداری! همه اش را نگه میداری و دقیقا سر همان کسی خالی میکنی که دلتنگش هستی ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم گفتم از خیرش می گذرم... شنیدم زیر لب گفت........ از شرش راحت شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی رسم خوشایندی نیست/زندگی اجباری است /لاجرم باید زیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان یه زمانی فکرمیکردم خدابهترین عشق دنیارو قسمتم کرده و همیشه شاکر خدا بودم نمیدونید چه حس تلخ و وحشتناکیه که باید همه چی رو خاک کنی و فکرکنم نه عشقی بوده نه إحساسی و نه خاطره ای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصلـﮧ ام سر رفتـﮧ است ! کآش مـﮯشد . . . بـﮧ جاﮮ دست روﮮ دست گذاشتـטּ دست توﮮ دستت مـﮯگذاشتم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حرفم را برای نان ریزه های حیاطمان میزنم شاید گنجشکها هضمشان کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشــمــ هــایــم را بـِ ـشــنــو... دهــانــم پــر از سکــوت اســت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی وقتی ازش دلخوری بازم هر لحظه از زندگیت به یادش باشی و خودتو با خاطره های خوبی که باهاش داشتی دلگرم کنی! من چند وقته کارم همینه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه وقتی داری عاشق میشی یه کوچولو حواستو جمع کنی هیچوقت پشیمون نمیشی حتی اگه تقدیر برات تنهایی رو بخواد! من هیچوقت از اینکه عاشقش شدم پشیمون نشدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوبه که اینجا راحت میتونم داد بزنمو بگم"دیوونه دلم برات یه ذره شده"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای منکه ترامیخواند، شکل پرنده می شود برسطرسیم ها... وازدرخت هاهجوم می آوردمثل پرندگان "هیچکاک" سمت سکوت تو...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها در من حالتِ فوق العاده اعلام شده است... بیش از حد مجاز دلتنگ شده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام عضو جدیدم،احساسم توپه،عاشق شدم بد،الانم ازش دورم ولی هنوز بیشتر از همه آدمای روی زمین دوستش دارم چون فهمیدم لیاقتشو داره هنوز امیدمو از دست ندادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم براش خیلی تنگ میشه اما چون بهش قول دادم طاقت میارم خدا کنه خودش برگرده پیشم،نفسمه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگار تازه خیز من کجایی آی کجایی؟ به چشمان سرمه ریز من، کجایی آی کجایی؟ نفس بر سینه ی عاشق رسیده آی رسیده دم مردن عزیز من کجایی آی کجایی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون کہ رفتہ دیگہ ھیچوقت نمیاد...... تاقیامت دل من گریہ میخواد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشی آدم دیگری میشوی ... خشن تر،عصبی تر،کلافه تر،تلخ تر ... و جالب اینکه با اطراف هم کاری نداری! همه اش را نگه میداری و دقیقا سر همان کسی خالی میکنی که دلتنگش هستی ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم گفتم از خیرش می گذرم... شنیدم زیر لب گفت........ از شرش راحت شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی رسم خوشایندی نیست/زندگی اجباری است /لاجرم باید زیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان یه زمانی فکرمیکردم خدابهترین عشق دنیارو قسمتم کرده و همیشه شاکر خدا بودم نمیدونید چه حس تلخ و وحشتناکیه که باید همه چی رو خاک کنی و فکرکنم نه عشقی بوده نه إحساسی و نه خاطره ای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصلـﮧ ام سر رفتـﮧ است ! کآش مـﮯشد . . . بـﮧ جاﮮ دست روﮮ دست گذاشتـטּ دست توﮮ دستت مـﮯگذاشتم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حرفم را برای نان ریزه های حیاطمان میزنم شاید گنجشکها هضمشان کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشــمــ هــایــم را بـِ ـشــنــو... دهــانــم پــر از سکــوت اســت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی وقتی ازش دلخوری بازم هر لحظه از زندگیت به یادش باشی و خودتو با خاطره های خوبی که باهاش داشتی دلگرم کنی! من چند وقته کارم همینه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه وقتی داری عاشق میشی یه کوچولو حواستو جمع کنی هیچوقت پشیمون نمیشی حتی اگه تقدیر برات تنهایی رو بخواد! من هیچوقت از اینکه عاشقش شدم پشیمون نشدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوبه که اینجا راحت میتونم داد بزنمو بگم"دیوونه دلم برات یه ذره شده"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای منکه ترامیخواند، شکل پرنده می شود برسطرسیم ها... وازدرخت هاهجوم می آوردمثل پرندگان "هیچکاک" سمت سکوت تو...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها در من حالتِ فوق العاده اعلام شده است... بیش از حد مجاز دلتنگ شده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام عضو جدیدم،احساسم توپه،عاشق شدم بد،الانم ازش دورم ولی هنوز بیشتر از همه آدمای روی زمین دوستش دارم چون فهمیدم لیاقتشو داره هنوز امیدمو از دست ندادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم براش خیلی تنگ میشه اما چون بهش قول دادم طاقت میارم خدا کنه خودش برگرده پیشم،نفسمه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگار تازه خیز من کجایی آی کجایی؟ به چشمان سرمه ریز من، کجایی آی کجایی؟ نفس بر سینه ی عاشق رسیده آی رسیده دم مردن عزیز من کجایی آی کجایی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون کہ رفتہ دیگہ ھیچوقت نمیاد...... تاقیامت دل من گریہ میخواد...