بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو تو هم دلتنگــــــــ میشوی گاهی دلم امیــــــــدِ واهی میخواهد برای زنده ماندن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلمو شکستی... حالا همین شکسته هاش هم برات تنگ میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرم از انسان هایی که دیوار بلندت را میبینند.. ولی دنبال همان آجر لق میان دیوارت هستند که، تورا فرو بریزند، تاتورا انکار کنند، و از رویت رد شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچگی یعنی... وقتی از چیزی می ترسیدیم، امن ترین جا برای قایم شدن زیر پتومون بود... خدایا من بچگیمو میخوام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته میگفتی زندگیتو رویایی میسازم؟ به زندگی ساده هم راضی بودم ،ولی حالا با رفتنت زهرمارم کردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهام گذاشتی... ولی... منه دیوونه هنوزم دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهاست مدام مي انديشم....................اگر كاري كه عشق با من كرد.....با تو مي كرد........چند روز دوام مي آوردي...؟؟!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنارم نیستی اما هوایت مدام همین حوالی پرسه میزند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش من سرزمین توبود...؛ کاش قدری عرق میهن پرستی داشتی؛ "وطن فروش"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم اما . . . تو را طلب نمیکنم...نه اینکه بی نیازم ... صبورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم اگر یک شب هم راضی شدی به خوابم بیایی... من به یادت بیدار نشسته باشم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد آسون تو رفتی و ندیدی .. یکی پشت سرت خون گریه میکرد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آره سیگار میکشم! که منت نامرد نکشم! سیگار میکشم که بتونم غم و غصه هاموتنها رودوشم بکشم! تواز پشت خنجر نزن نمیخواد به فکر سلامتیه ما باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خواستن که نه.. . از نداشتنت خسته شده ام. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر سنگ مزارم بنویس آشفته دلی خفته در این خلوت خاموش / او زاده غم بود که از خاطره همه گشت فراموش /

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مدت دلتنگی هایم به من بدهکاری وعده ی ماباشد روزی که دلتنگم شدی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو تو هم دلتنگــــــــ میشوی گاهی دلم امیــــــــدِ واهی میخواهد برای زنده ماندن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلمو شکستی... حالا همین شکسته هاش هم برات تنگ میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرم از انسان هایی که دیوار بلندت را میبینند.. ولی دنبال همان آجر لق میان دیوارت هستند که، تورا فرو بریزند، تاتورا انکار کنند، و از رویت رد شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچگی یعنی... وقتی از چیزی می ترسیدیم، امن ترین جا برای قایم شدن زیر پتومون بود... خدایا من بچگیمو میخوام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته میگفتی زندگیتو رویایی میسازم؟ به زندگی ساده هم راضی بودم ،ولی حالا با رفتنت زهرمارم کردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهام گذاشتی... ولی... منه دیوونه هنوزم دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهاست مدام مي انديشم....................اگر كاري كه عشق با من كرد.....با تو مي كرد........چند روز دوام مي آوردي...؟؟!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنارم نیستی اما هوایت مدام همین حوالی پرسه میزند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش من سرزمین توبود...؛ کاش قدری عرق میهن پرستی داشتی؛ "وطن فروش"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم اما . . . تو را طلب نمیکنم...نه اینکه بی نیازم ... صبورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم اگر یک شب هم راضی شدی به خوابم بیایی... من به یادت بیدار نشسته باشم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد آسون تو رفتی و ندیدی .. یکی پشت سرت خون گریه میکرد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آره سیگار میکشم! که منت نامرد نکشم! سیگار میکشم که بتونم غم و غصه هاموتنها رودوشم بکشم! تواز پشت خنجر نزن نمیخواد به فکر سلامتیه ما باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خواستن که نه.. . از نداشتنت خسته شده ام. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر سنگ مزارم بنویس آشفته دلی خفته در این خلوت خاموش / او زاده غم بود که از خاطره همه گشت فراموش /

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مدت دلتنگی هایم به من بدهکاری وعده ی ماباشد روزی که دلتنگم شدی...