بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر کـی پـرسـیـد سـلام ، چـطـوری ؟! جـواب یـک کـلام ، دکـوری ... شُـکـر ... یـعـنـی داغـونـی ، مـمـکـنـه از زنـدگـی هـر آن بِـبُـری ... هِـــی ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لج می کنم بداخلاق می شوم █ █ دست خودم نیست ساعت و زمان هم ندارد █ █ تو که نباشی زندگی باید به کام من تلخ شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم که هستی زمان هم مثل من دستپاچه میشود عقربه ها دوتا یکی میپرند اما همین که میروی تاوان دستپاچگی های ساعت را هم من باید بدهم جانم را میگیرند ثانیه های بی تو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی توی عشقت شکست خوردی!!! خرد میشی!!! اون وقته کسی حرفت رو هم مث خودت شکسته حساب میکنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش تیپ ترین پولدار ترین با استعداد ترین مرد دنیام که باشی اگه یه زن نتونه تو رو به عنوان پدر بچه هاش تصور کنه هیچی نیستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز صبح ديدم گونه ـهاي دلم کبود شده از سيلي ـهايي که شب ِ پيش خورده بود از براي بيقراري اش براي خواستن ِ تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست سرنوشت را باید قطع کرد! او دزد آرزوهای من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخش که صدای گریه هایت را نمیشنویم گوشمان از قیمت دلار و ماشین و ویلا و... پر شده......!​.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته همه رو خط بزنی تا به یه نفر برسی ، غافل ازاینکه تولیستِ اون  اولین کسی باشی که خط خوردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دیــــره ، وقتیکه تازه میفهمی اونیکه ازهمه ساکت تر بود بیشتر ازهمه دوستت داشت ، ولی تو حواست به شیرین زبونی یه عشق دروغی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من احمق گاهی فکر میکنم غرور داری که بهم نمبگی عاشقتم!!! ولی مگه میشود آدم عاشق باشد و غرور داشته باشد!!!!!!!!!!!!!!!!!! من که هیچ غروری برای عشقم نداشته ام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هایم به تو رفته اند... آرام می آیند...در سینه می نشینند...دیگر نمی روند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دلت یاد بده. ... بد نیست گاهی برایم تنگ شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمهايت بگوانقــدربراي دلم رجز نخوانند.... من اهل جگ نيستم... شاعرم... خيلي بخواهم گردوخاك كنم... "شعري"مينويسم.. آنوقت اگرتوانستي..مرادرآغــــــــوش نگير..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یــــاد تو این ستــــاره ها رنگـــــی بود / این دفتــــــر خاطـــــــرات من سنـــــگی بود از درس کـــــلاس عاشـــقی سهـــــــمم باز / یک زنــــــگ فقــــــط دوری و دلتنگـــــــــــی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نمیدانم چه پیامی را بهانه کنم تا از حال آنکه دلم با اوست آگاه شوم...  این بار که دلتنگی را بهانه کردم فردا را چه کنم؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر کـی پـرسـیـد سـلام ، چـطـوری ؟! جـواب یـک کـلام ، دکـوری ... شُـکـر ... یـعـنـی داغـونـی ، مـمـکـنـه از زنـدگـی هـر آن بِـبُـری ... هِـــی ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لج می کنم بداخلاق می شوم █ █ دست خودم نیست ساعت و زمان هم ندارد █ █ تو که نباشی زندگی باید به کام من تلخ شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم که هستی زمان هم مثل من دستپاچه میشود عقربه ها دوتا یکی میپرند اما همین که میروی تاوان دستپاچگی های ساعت را هم من باید بدهم جانم را میگیرند ثانیه های بی تو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی توی عشقت شکست خوردی!!! خرد میشی!!! اون وقته کسی حرفت رو هم مث خودت شکسته حساب میکنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش تیپ ترین پولدار ترین با استعداد ترین مرد دنیام که باشی اگه یه زن نتونه تو رو به عنوان پدر بچه هاش تصور کنه هیچی نیستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز صبح ديدم گونه ـهاي دلم کبود شده از سيلي ـهايي که شب ِ پيش خورده بود از براي بيقراري اش براي خواستن ِ تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست سرنوشت را باید قطع کرد! او دزد آرزوهای من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخش که صدای گریه هایت را نمیشنویم گوشمان از قیمت دلار و ماشین و ویلا و... پر شده......!​.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته همه رو خط بزنی تا به یه نفر برسی ، غافل ازاینکه تولیستِ اون  اولین کسی باشی که خط خوردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دیــــره ، وقتیکه تازه میفهمی اونیکه ازهمه ساکت تر بود بیشتر ازهمه دوستت داشت ، ولی تو حواست به شیرین زبونی یه عشق دروغی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من احمق گاهی فکر میکنم غرور داری که بهم نمبگی عاشقتم!!! ولی مگه میشود آدم عاشق باشد و غرور داشته باشد!!!!!!!!!!!!!!!!!! من که هیچ غروری برای عشقم نداشته ام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هایم به تو رفته اند... آرام می آیند...در سینه می نشینند...دیگر نمی روند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دلت یاد بده. ... بد نیست گاهی برایم تنگ شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمهايت بگوانقــدربراي دلم رجز نخوانند.... من اهل جگ نيستم... شاعرم... خيلي بخواهم گردوخاك كنم... "شعري"مينويسم.. آنوقت اگرتوانستي..مرادرآغــــــــوش نگير..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یــــاد تو این ستــــاره ها رنگـــــی بود / این دفتــــــر خاطـــــــرات من سنـــــگی بود از درس کـــــلاس عاشـــقی سهـــــــمم باز / یک زنــــــگ فقــــــط دوری و دلتنگـــــــــــی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نمیدانم چه پیامی را بهانه کنم تا از حال آنکه دلم با اوست آگاه شوم...  این بار که دلتنگی را بهانه کردم فردا را چه کنم؟