بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تلخ محاکمه میشوند پاییز و زمستان که برای جان دادن به درخت  جان میدهند و چه ناعادلانه کمی آن طرفتر همه چیز به اسم بهار تمام  میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـر به پروانـه شـدنــــــ اعتقــاد داری... پـس بی خیـال بگــذار، روزگـار هـر چـه میخــواهـد؛ پیلـــه کنـــد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی از نبودن َت کم کن ... ، به خواب َم بیا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است به یاد آوردن دیگرانی که دیگر نیستند و تکرار خاطره هایشان همانند رفتن و نرسیدن دو خط موازی... دلم گرفته از تمام دیوارهایی که فرو ریختند تا من زیر آوار دلخوشی ها برای آرزوهایم فاتحه بخوانم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه وقتايي دوس ندارم ببينمش...نه اين كه از عشقش يه ذره ام كم شده باشه...نه...فقط ديگه توانايي اينو ندارم كه نداشتنش رو ببينم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم... همانند دلقکی که روی صحنه چشمش به عشقش افتاد که با معشوقش به او می خندیدند....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موندم سر دو راهی . وقتی ازم پرسید برم یا بمونم ؟  نه میتونم بگم بمون به کسی که دوست داره بره ، نه میتونم بگم برو به کسی که دوست دارم بمونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايی همين است تکرار نامنظم من بی تو ، بی انکه بدانی برای تونفس ميکشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

د..ل...من...خی...لی...بر..ات...تن...گ...شد...ه.. نقطه چینابغضمه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستـــم داری … دوستـــت دارم نمی گویم … نمی گویــی ن می دانــم تــا کی غرور باید آشنای چــشم های بی قرارمان باشد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق های امــروزی ... بی نام، قابل انتقال به غیر ... و معاف از احساس میباشند مِستِر جِفِرسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهایم رامی بندم ......کوربودن رابه دیدن جای خالیت ترجیح می دهم.....!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمانم دلم برای تـو، آنقدر تنگ می شودکه آغـوشم برایـــش کهکشان است !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به تو یک قدم بر نداشتم من راه ها آمدم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم من آروم بگیر اشکاتو پاک کن خاطراتتشو با سه همیشه پاک کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به تو یک قدم بر نداشتم من راه ها آمدم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تلخ محاکمه میشوند پاییز و زمستان که برای جان دادن به درخت  جان میدهند و چه ناعادلانه کمی آن طرفتر همه چیز به اسم بهار تمام  میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـر به پروانـه شـدنــــــ اعتقــاد داری... پـس بی خیـال بگــذار، روزگـار هـر چـه میخــواهـد؛ پیلـــه کنـــد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی از نبودن َت کم کن ... ، به خواب َم بیا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است به یاد آوردن دیگرانی که دیگر نیستند و تکرار خاطره هایشان همانند رفتن و نرسیدن دو خط موازی... دلم گرفته از تمام دیوارهایی که فرو ریختند تا من زیر آوار دلخوشی ها برای آرزوهایم فاتحه بخوانم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه وقتايي دوس ندارم ببينمش...نه اين كه از عشقش يه ذره ام كم شده باشه...نه...فقط ديگه توانايي اينو ندارم كه نداشتنش رو ببينم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم... همانند دلقکی که روی صحنه چشمش به عشقش افتاد که با معشوقش به او می خندیدند....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موندم سر دو راهی . وقتی ازم پرسید برم یا بمونم ؟  نه میتونم بگم بمون به کسی که دوست داره بره ، نه میتونم بگم برو به کسی که دوست دارم بمونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايی همين است تکرار نامنظم من بی تو ، بی انکه بدانی برای تونفس ميکشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

د..ل...من...خی...لی...بر..ات...تن...گ...شد...ه.. نقطه چینابغضمه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستـــم داری … دوستـــت دارم نمی گویم … نمی گویــی ن می دانــم تــا کی غرور باید آشنای چــشم های بی قرارمان باشد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق های امــروزی ... بی نام، قابل انتقال به غیر ... و معاف از احساس میباشند مِستِر جِفِرسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهایم رامی بندم ......کوربودن رابه دیدن جای خالیت ترجیح می دهم.....!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمانم دلم برای تـو، آنقدر تنگ می شودکه آغـوشم برایـــش کهکشان است !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به تو یک قدم بر نداشتم من راه ها آمدم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم من آروم بگیر اشکاتو پاک کن خاطراتتشو با سه همیشه پاک کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به تو یک قدم بر نداشتم من راه ها آمدم...