بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منـــــــ فقط یکــــــ بلیتــــــ رفتــــــــــ می‌خواهمـــــــــ بی برگشتــــــــــــ !!! به سویـــــــــــ آغوشـــــــــــ تــــــ❤ــــــو .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته... از همه ي بي تفاوتي ها... از همه ي فراموشي ها... از همه ي بي اعتمادي ها...  كاش معلمي بود و انشايي مي خواست... "روزگار خود را چگونه مي گذرانيد؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضم... توروخدا نشکن.. اینجا جاش نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین باربی ترین خوش تیپ ترین خوش هیکل ترین زن دنیام که باشی اگه یه مرد نتونه تو رو به عنوان مادر بچه هاش تصور کنه هیچی نیستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــن ... این روزهـــــا صدای ثانیــــه ثانیـــــه فرامــــوش شدنم را می شــــنوم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حــرف بی ربـطیست کــه مــرد گریـــه نمــــــی کنـد! گاهــــی آنقدر بغـــــض داری ... کــــه فقـــــط بایــد مــــرد باشــی تــا بتوانی گریــــه کنـــــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ــــــــــــــــــ هعی روزگار ــــــــــــــــــــــ سهميه ي هواي منم باشه واسه تو  براي نفس نفس زدن تو بغلش لازمت ميـــــــــــشه لعنتــــــــــــي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم روز تولدم نزدیکه از الان که 12 روز مونده. هی میگم خدایا روز تولدم بهم اس میده؟ بدترین حس اینجاست که روز تولدتم بگذره و از طرف خبری نشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها رفت و لی یاد تو کمرنگ نگشت/شبها رفت و دل ساده من سنگ نگشت/ذهن من بستر صد خاطره با یاد تو بود/یادت از صفحه این خاطره کمرنگ نگشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه که دلتنگتر از همیشه میشوم گوشه ای می نشینم و میشمارم حسرتها و محاکمه میکنم وجدان را که کدام قلب را شکستم و به کدام دلتنگی خندیدم که چنین دلتنگم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون نمیاد یه زمانی خیلی دوسم داشت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو تخت خواب تخت بی خوابی ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ، دوستان این اولین پستمه  تو رو خدا همه تون واسه عموم که تو کماست دعا کنید  ببخشید که ناراحتتون کردم تو اولین پستم... ایشالله جبران میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هم هست وقتی از همه چی خسته ای تو دلت خدا رو صدا می کنی و میگی میدونم دستمو میگیری میبری اون بالا بالا ها خدااااااااااااااااااااااا تنها نذار هیچ قلبی رو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بر من گذشت حقم بود...من از این بیشتر سزاوارم...تو گناهی نداری ای زیبا...مرگ بر من که...دوستت داشتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه می گویند "گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی" پس چرا انقدر تلخ است این حلوای بی تو بودن؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منـــــــ فقط یکــــــ بلیتــــــ رفتــــــــــ می‌خواهمـــــــــ بی برگشتــــــــــــ !!! به سویـــــــــــ آغوشـــــــــــ تــــــ❤ــــــو .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته... از همه ي بي تفاوتي ها... از همه ي فراموشي ها... از همه ي بي اعتمادي ها...  كاش معلمي بود و انشايي مي خواست... "روزگار خود را چگونه مي گذرانيد؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضم... توروخدا نشکن.. اینجا جاش نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین باربی ترین خوش تیپ ترین خوش هیکل ترین زن دنیام که باشی اگه یه مرد نتونه تو رو به عنوان مادر بچه هاش تصور کنه هیچی نیستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــن ... این روزهـــــا صدای ثانیــــه ثانیـــــه فرامــــوش شدنم را می شــــنوم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حــرف بی ربـطیست کــه مــرد گریـــه نمــــــی کنـد! گاهــــی آنقدر بغـــــض داری ... کــــه فقـــــط بایــد مــــرد باشــی تــا بتوانی گریــــه کنـــــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ــــــــــــــــــ هعی روزگار ــــــــــــــــــــــ سهميه ي هواي منم باشه واسه تو  براي نفس نفس زدن تو بغلش لازمت ميـــــــــــشه لعنتــــــــــــي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم روز تولدم نزدیکه از الان که 12 روز مونده. هی میگم خدایا روز تولدم بهم اس میده؟ بدترین حس اینجاست که روز تولدتم بگذره و از طرف خبری نشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها رفت و لی یاد تو کمرنگ نگشت/شبها رفت و دل ساده من سنگ نگشت/ذهن من بستر صد خاطره با یاد تو بود/یادت از صفحه این خاطره کمرنگ نگشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه که دلتنگتر از همیشه میشوم گوشه ای می نشینم و میشمارم حسرتها و محاکمه میکنم وجدان را که کدام قلب را شکستم و به کدام دلتنگی خندیدم که چنین دلتنگم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون نمیاد یه زمانی خیلی دوسم داشت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو تخت خواب تخت بی خوابی ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ، دوستان این اولین پستمه  تو رو خدا همه تون واسه عموم که تو کماست دعا کنید  ببخشید که ناراحتتون کردم تو اولین پستم... ایشالله جبران میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هم هست وقتی از همه چی خسته ای تو دلت خدا رو صدا می کنی و میگی میدونم دستمو میگیری میبری اون بالا بالا ها خدااااااااااااااااااااااا تنها نذار هیچ قلبی رو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بر من گذشت حقم بود...من از این بیشتر سزاوارم...تو گناهی نداری ای زیبا...مرگ بر من که...دوستت داشتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه می گویند "گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی" پس چرا انقدر تلخ است این حلوای بی تو بودن؟