بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را به هیچکس مسپار!!!!!! این روزها از سپرده ات "سود" میخواهند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه خودم..نپرس چرا؟؟؟ اشکت درمیاد..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای ماه شب من ... نبودنت ... شده آه لب من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جنگیدن برای رسیدن به تو خسته ام... من کنار میکشم به نفع حریف!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیرآوار این لحظه های غریب سوسوی هیچ ستاره ای برای من نیست... دلم گرفته... یه دلتنگیه همیشگی،مدام همراه من است ای کاش توراندیده بودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوست دارم بهت میگم یه دوست دارم میشنوی ولی حیف که اندازشو نمیتونی بفهمی کاش حجم دلتنگی هام قابل اندازه گیری بود. تا میفهمیدی چقد دلتنگ و بیقرارتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آروم آروم رد شدی از من..من و احساسم از یادت رفتن هرکاری کردی تو بازم عزیزی تو....هر کاری کردم که بهم نریزی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام خیلی پاهام تحمل مشکلات رو دوشم و نداره و میلرزه.دارم می افتم.... اگه دیدینش بهش بگین من هنوز عاشقشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بند بند دل بنده به بندبند دلت بنده دلبند بنده دلم برات تنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا شبیه حرفهایت نبودی حرفهایت مهربان و دوست داشتنی و ماندنی عاشق اما تو برعکس همه شان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش كه احساس دلمو، رو ميكردم تا ميديدي...كاشكي ميشد روزي صد بار دست به موهام ميكشيدي..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریـایی را دیـده ای که انــدازه یک فنـجان چـای شـده باشـد؟! نــــــه...محـــال است دیده بــاشی... و بـرای همیـن هیـچ گاه، حال و روز دل تــنگ مرا درک نــکردی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم !!!!!! نه برای هرکس... برای کسی که هیچکسم نبود وهمه کسم شد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دلهوره بزرگ توم ایجاد شده..میخوام قیده دانشگاهو بزنم برم سربازی میترسم هم دلم واسه طرف تنگ بشه..هم برگردم ببینم تو این 2 سال همه چی فرق کرده .. یا دوس پسر داره یا ازدواج کرده.. میترسم..از همه چی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯽ(ﺧﻮﺩﻡ) ﻧﺘﺮﺱ مرد....ﻣﻦ ﺍﻳﻨﺠﺎﻡ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من لقمه ی بزرگتر از دهانش بودم برای همین مرا خرد میکرد. . .!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را به هیچکس مسپار!!!!!! این روزها از سپرده ات "سود" میخواهند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه خودم..نپرس چرا؟؟؟ اشکت درمیاد..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای ماه شب من ... نبودنت ... شده آه لب من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جنگیدن برای رسیدن به تو خسته ام... من کنار میکشم به نفع حریف!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیرآوار این لحظه های غریب سوسوی هیچ ستاره ای برای من نیست... دلم گرفته... یه دلتنگیه همیشگی،مدام همراه من است ای کاش توراندیده بودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوست دارم بهت میگم یه دوست دارم میشنوی ولی حیف که اندازشو نمیتونی بفهمی کاش حجم دلتنگی هام قابل اندازه گیری بود. تا میفهمیدی چقد دلتنگ و بیقرارتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آروم آروم رد شدی از من..من و احساسم از یادت رفتن هرکاری کردی تو بازم عزیزی تو....هر کاری کردم که بهم نریزی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام خیلی پاهام تحمل مشکلات رو دوشم و نداره و میلرزه.دارم می افتم.... اگه دیدینش بهش بگین من هنوز عاشقشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بند بند دل بنده به بندبند دلت بنده دلبند بنده دلم برات تنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا شبیه حرفهایت نبودی حرفهایت مهربان و دوست داشتنی و ماندنی عاشق اما تو برعکس همه شان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش كه احساس دلمو، رو ميكردم تا ميديدي...كاشكي ميشد روزي صد بار دست به موهام ميكشيدي..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریـایی را دیـده ای که انــدازه یک فنـجان چـای شـده باشـد؟! نــــــه...محـــال است دیده بــاشی... و بـرای همیـن هیـچ گاه، حال و روز دل تــنگ مرا درک نــکردی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم !!!!!! نه برای هرکس... برای کسی که هیچکسم نبود وهمه کسم شد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دلهوره بزرگ توم ایجاد شده..میخوام قیده دانشگاهو بزنم برم سربازی میترسم هم دلم واسه طرف تنگ بشه..هم برگردم ببینم تو این 2 سال همه چی فرق کرده .. یا دوس پسر داره یا ازدواج کرده.. میترسم..از همه چی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯽ(ﺧﻮﺩﻡ) ﻧﺘﺮﺱ مرد....ﻣﻦ ﺍﻳﻨﺠﺎﻡ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من لقمه ی بزرگتر از دهانش بودم برای همین مرا خرد میکرد. . .!