بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته که جوری اشکاتوپنهون کنی  که همه بهت نگاه کنن بفهمن  داری چندساله گریه میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازدوباره کوچه سردخاطره هارو قدم زدم دوباره یادتو اومدتوی سرم  پیش خدااز اسم تو دم زدم  سخته که هرشب همین اهنگوگوش بدی و توی کوچه هایی که باهاش خاطره داری قدم بزنی وفقط اشک بریزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم را تكان بده .... خيلي وقت است كه خوشحاليهايم ته نشين شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دلم هواي آن كافه را كرده.. كه چايش از مهرتو وقندش محبت تو باشد وتنها مشتري كافه من باشم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه پر جرأت ميشود در برابرت ..... آن كه ميفهمد از ته دل دوستش داري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچكس بعد هيچكس نمرده اما...... خيلي ها بعد از خيلي ها،ديگه زندگي نكردن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستی ام را به اتش کشیدی  سوختم من ندیدی ندیدی  مرگ دل ارزویت اگر بود مانده بودی اگر میشنیدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥چه سخت است درک اینکهღ چشمانتღ هم دروغ می گفتند من تنها به آنها اعتماد داشتــــــم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه هر روز اینجا از گلات رد میشن آدمای خوبم این روزا بد میشن توی این دنیایی که برات زندونه........جای تو اینجا نیست...جات توی گلدونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤــــﻮﻥ ‫‏ﭼﻨﺪ‬ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺑﻔﻬـــــــــﻤﻢ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽ  ﺍﻣـــــــﯿﺪﻭﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﺁﺩﻡ ﺩﻧﯿـــــــﺎﻡ  ﺑــــــﺎﻭﺭﮐﻦ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه میکنم با شکوه مثل اقیانوس بلند مثل اورست او نمی شنود او نمی داند . . . . اما من دیدم اما من شنیدم او یکی را جز من داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زمانی، دلت میخواد بری جایی که هیچکس رو نبینی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی اومدم 4جوک فهمیدم خیلیا تنهان یا جدا شدن از عشقشون یا عشقشون رفته عشقه منم 56 روزه که نیست دلم تنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت رازمین بزن... امادست ادمهای به ظاهرمرداینجارانگیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام دیالوگ هایم را دور خواهم ریخت بی محابا " خودم " خواهم شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اره داستان عجیبیه  گناهکاران طوری راه میروند که گویی حق با آنان است .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته که جوری اشکاتوپنهون کنی  که همه بهت نگاه کنن بفهمن  داری چندساله گریه میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازدوباره کوچه سردخاطره هارو قدم زدم دوباره یادتو اومدتوی سرم  پیش خدااز اسم تو دم زدم  سخته که هرشب همین اهنگوگوش بدی و توی کوچه هایی که باهاش خاطره داری قدم بزنی وفقط اشک بریزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم را تكان بده .... خيلي وقت است كه خوشحاليهايم ته نشين شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دلم هواي آن كافه را كرده.. كه چايش از مهرتو وقندش محبت تو باشد وتنها مشتري كافه من باشم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه پر جرأت ميشود در برابرت ..... آن كه ميفهمد از ته دل دوستش داري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچكس بعد هيچكس نمرده اما...... خيلي ها بعد از خيلي ها،ديگه زندگي نكردن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستی ام را به اتش کشیدی  سوختم من ندیدی ندیدی  مرگ دل ارزویت اگر بود مانده بودی اگر میشنیدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥چه سخت است درک اینکهღ چشمانتღ هم دروغ می گفتند من تنها به آنها اعتماد داشتــــــم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه هر روز اینجا از گلات رد میشن آدمای خوبم این روزا بد میشن توی این دنیایی که برات زندونه........جای تو اینجا نیست...جات توی گلدونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤــــﻮﻥ ‫‏ﭼﻨﺪ‬ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺑﻔﻬـــــــــﻤﻢ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽ  ﺍﻣـــــــﯿﺪﻭﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﺁﺩﻡ ﺩﻧﯿـــــــﺎﻡ  ﺑــــــﺎﻭﺭﮐﻦ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه میکنم با شکوه مثل اقیانوس بلند مثل اورست او نمی شنود او نمی داند . . . . اما من دیدم اما من شنیدم او یکی را جز من داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زمانی، دلت میخواد بری جایی که هیچکس رو نبینی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی اومدم 4جوک فهمیدم خیلیا تنهان یا جدا شدن از عشقشون یا عشقشون رفته عشقه منم 56 روزه که نیست دلم تنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت رازمین بزن... امادست ادمهای به ظاهرمرداینجارانگیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام دیالوگ هایم را دور خواهم ریخت بی محابا " خودم " خواهم شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اره داستان عجیبیه  گناهکاران طوری راه میروند که گویی حق با آنان است .